Готельний бізнес - Мальська М. П

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - ВСТУП

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.1. Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у світі

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.1.1. Виникнення перших закладів гостинності (IV тис. до н. е. - V ст. н. е.)

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.1.2. Формування спеціалізованих засобів розміщення (VІ-ХV ст.)

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.1.3. Розвиток готельної та ресторанної сфери у XVI - поч. XX ст

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.1.4. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Північна Америка

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Європа

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Азіатсько-Тихоокеанський регіон

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Близький Схід

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Африка

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Латинська Америка

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.2. Історія розвитку готельної сфери в Україні

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 1.3. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.1. Модель та основні концепції гостинності

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.2. Сутність та особливості готельних послуг

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.3. Типологія готельних підприємств

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.3.1. Основні принципи типології готельних підприємств

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.3.2. Засоби розміщення готельного типу

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.4. Класифікація готельних підприємств

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.4.1. Суть та основні принципи класифікації готельних підприємств

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.4.2. Проблема класифікації готельних підприємств у світовій туристичній індустрії

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.4.3. Класифікація готелів у країнах світу

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Франції

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Німеччині

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Великобританії

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів в Австрії

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів в Іспанії

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів в Італії

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Греції

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Скандинавських країнах

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів у Польщі

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Система класифікації готелів в Росії та державах колишнього Радянського Союзу

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.4.4. Класифікація готельних підприємств в Україні

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Готелі категорії "одна" зірка

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Готелі категорії "дві" зірки

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Готелі категорії "три" зірки

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Готелі категорії "чотири" зірки

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Готелі категорії "п'ять" зірок

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 2.5. Міжнародна класифікація готельних номерів

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 3.1. Сутність процесу управління готельними підприємством

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 3.2. Поняття і принципи побудови систем управління у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 3.3. Типи організаційних структур управління у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 3.4. Форми управління у готельній сфері

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Управління за контрактом

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Управління згідно договору франчайзинга

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Оренда

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Корпоративні форми управління

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 4. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЬНІЙ СФЕРІ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 4.1. Поняття та особливості якості готельних послуг

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 4.2. Механізм управління якістю послуг у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 4.3. Нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи державного регулювання якості послуг у готельній сфері України

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 4.4. Стандартизація якості готельних послуг

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 4.5. Сертифікація готельних послуг

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 5. МЕХАНІЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 5.1. Структура вартості послуг у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 5.2. Цінова стратегія готельних підприємств

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Встановлення гнучких цін, що змінюються згідно стану ринку

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Знижки на обсяг реалізації послуг

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Знижки згідно сезону купівлі

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 5.3. Світовий досвід формування спеціальних тарифів на номери у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.1. Технологічний цикл обслуговування клієнтів у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.2. Організація та функції адміністративно-управлінської служби у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.3. Організація і технологія обслуговування гостей службою бронювання

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Типи бронювання

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Організаційні форми бронювання

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Технологія бронювання номерів (місць) у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Реєстрація замовлення з бронювання

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.4. Організація і технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Головний адміністратор

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Черговий адміністратор служби прийому і розміщення

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Технологія обслуговування гостей службою прийому та розміщення

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.5. Організація і технологія функціонування служби номерного фонду

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Менеджер служби номерного фонду

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Прибиральниця

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Супервайзер

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Стюард

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Пральня і хімчистка

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Технологія прибирання номерів

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.6. Організація і технологія функціонування служби обслуговування приміщень вестибюльної групи

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.7. Організація та функції фінансово-комерційної служби у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.8. Організація та функції інженерно-експлуатаційної служби у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 6.9. Організація та функції кадрової служби у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОТЕЛЯХ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 7.1. Типи та особливості організації підприємств громадського харчування

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 7.2. Класифікація закладів громадського харчування в Україні

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 7.3. Організація й управління службою громадського харчування у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 7.4. Організація й технологія надання послуг з харчування у номерах готелю

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - Розділ 8. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРУД ГОТЕЛІВ

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.1. Основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.2. Головні типи планування споруд готелів

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3. Головні типи приміщень у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.1. Структура та функціональна характеристика прилеглої до споруди готелю території

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.2. Функціональна і планувальна організація адміністративно-господарських приміщень у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.3. Функціональна і планувальна організація приміщень вестибюльної групи у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.4. Функціональна і планувальна організація житлового поверха у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.5. Функціональна та планувальна організація житлового номера у готелях

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - 8.3.6. Функціональна і планувальна організація приміщень громадського призначення

 • Готельний бізнес - Мальська М. П - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ