Економіка підприємства - Гетьман О. О

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості створення підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості державної реєстрації підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості ліквідації та реорганізації підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Загальний порядок ліквідації підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.3. Види підприємств, їх характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.4. Об'єднання підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.5. Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.4. Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів і підприємництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.5. Формування ефективного підприємницького середовища

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.6. Поняття і зміст інтрапренерства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.7. Культура підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.8. Державна підтримка підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.9. Договірна діяльність у сфері підприємництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.1. Сутність процесу управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.2. Функції управління, їх характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.3. Методи і моделі управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Теорії "X" і "У" Д. МакГрегора

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Модель Р. Лайкерта

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Управлінська схема Блейка і Моутона

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Трьохосьова таблиця Реддіна

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Лінійний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Функціональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Лінійно-функціональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Дивізіональна організаційна структура управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Регіональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Матричний тип організаційної структури управління

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Конгломератний тип організаційної структури управління

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.5. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.7. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.1. Поняття персоналу, його класифікація

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.5. Показники руху персоналу на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.6. Кадрова політика підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.7. Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.2. Методи підвищення вмотивованості праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.3. Теорії мотивації

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Змістовні теорії мотивації (поведінковий підхід)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Процесуальні теорії мотивації

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.4. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.5. Особливості організації оплати праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.6. Тарифна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.7. Форми і системи оплати праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Відрядна форма оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Пряма відрядна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Відрядно-преміальна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Відрядно-прогресивна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Непряма відрядна система оплата праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Акордна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Проста погодинна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Погодинно-преміальна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Погодинно-прогресивна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Контрактна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.8. Особливості оплати праці бригадної роботи

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.9. Особливості преміювання працівників

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.10. Продуктивінсть праці: поняття і види

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.11. Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.12. Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.1. Сутність капіталу, його класифікація

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.2. Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.3. Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.4. Переоцінка основних виробничих фондів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.5. Поняття амортизації, методи на-рахування амортизації об'єкта основних засобів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.6. Поняття зносу, методи його розрахунку

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.7. Показники ефективності використання основних фондів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 6.8. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.1. Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.2. Понятття нематеріальних активів та особливості їх обліку

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.3. Оцінка нематеріальних активів підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.4. Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.5. Амортизація нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 7.6. Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 8. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 8.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Методи оцінки окремих елементів оборотних коштів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 8.3. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 8.4. Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.1. Поняття інвестиційних ресурсів, їх види класифікація

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.2. Джерела фінансування інвестицій

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.3. Інвестиційний цикл, його складові елементи

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.4. Поняття, види і стадії інвестиційних проектів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.5. Особливості інвестиційного проектування на вітчизняних підприємствах

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.6. Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Прибутковість продажів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Норма прибутку на інвестиції

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Строк окупності інвестицій

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Точка беззбитковості

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Точка платоспроможності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Чиста поточна вартість інвестицій (NPV)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Індекс прибутковості інвестицій (PI)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Внутрішня ставна прибутковості інвестицій (IRR)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.7. Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльно-сті підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.8. Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Метод коригування норми дисконту

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів вірогідності)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Аналіз чутливості

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Метод сценаріїв

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Метод дерева рішень

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Метод Монте-Карло (Імітаційне моделювання)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.9. Особливості управління системою ризиків на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 9.10. Напрямки підвищення ефективності використання Інвестиційних ресурсів підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 10. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.1. Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.2. Види і напрямки інноваційної діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.4. Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.5. Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.6. Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 10.7. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 11. ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.1. Поняття витрат, їх класифікація та роль

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.2. Поняття собівартості продукції

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.3. Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.4. Методи калькуляцїї собівартості продукції на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.5. Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.6. Показники оцінки витратності виробництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.7. Поняття цін, їх види та функції

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.8. Методи ціноутворення

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 11.9. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Встановлення цін на нові товари

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Ціноутворення в межах товарної номенклатури

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Встановлення цін за географічною ознакою

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Встановлення цін зі знижками і заліками

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 12. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.1. Основні оложення теорії організації виробництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.2. Виробничий процес і принципи його організації

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.3. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.4. Виробничий цикл і його структура

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.5. Методи розрахунку виробничого циклу

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Шляхи скорочення виробничого циклу

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.6. Організація потокового виробництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Ознаки потокового виробництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Транспортні засоби в потоковому виробництві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Основи розрахунку й організації потокових ліній

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.7. Організація автоматизованого виробництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 12.8. Гнучке інтегроване виробництво

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 13. РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.1. Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.2. Поняття якості продукції та методи її оцінки

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.3. Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.4. Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-госповарської діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.5. Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.6. Поняття фінансової діагностики та оцінка фінансово' економічного стану підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 13.7. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств в ринковому середовищі