Економіка підприємства - Гетьман О. О

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості створення підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості державної реєстрації підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Особливості ліквідації та реорганізації підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Загальний порядок ліквідації підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.3. Види підприємств, їх характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.4. Об'єднання підприємств

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 1.5. Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.4. Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів і підприємництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.5. Формування ефективного підприємницького середовища

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.6. Поняття і зміст інтрапренерства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.7. Культура підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.8. Державна підтримка підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 2.9. Договірна діяльність у сфері підприємництва

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.1. Сутність процесу управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.2. Функції управління, їх характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.3. Методи і моделі управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Теорії "X" і "У" Д. МакГрегора

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Модель Р. Лайкерта

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Управлінська схема Блейка і Моутона

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Трьохосьова таблиця Реддіна

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Лінійний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Функціональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Лінійно-функціональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Дивізіональна організаційна структура управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Регіональний тип організаційної структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Матричний тип організаційної структури управління

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Конгломератний тип організаційної структури управління

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.5. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 3.7. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.1. Поняття персоналу, його класифікація

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.5. Показники руху персоналу на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.6. Кадрова політика підприємства

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 4.7. Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - РОЗДІЛ 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.2. Методи підвищення вмотивованості праці

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.3. Теорії мотивації

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Змістовні теорії мотивації (поведінковий підхід)

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - Процесуальні теорії мотивації

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.4. Соціально-економічна сутність заробітної плати

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.5. Особливості організації оплати праці на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гетьман О. О. - 5.6. Тарифна система оплати праці