Професійна етика - Бралатан В. П

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 1.1. Історія та умови виникнення етики

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 1.2. Поняття загальної етики

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 1.3. Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з іншими науками

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 1.4. Класифікація професійної етики

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 1.5. Особливості етики різних професій

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.2.3. Призначення й класифікація міжнародних стандартів аудиту (МСА)

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.2.4. Кодекс професійної етики аудитора

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Розв'язання етичних конфліктів

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.2. Чесність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.3. Об'єктивність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.4. Професійна компетентність та належна ретельність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.5. Конфіденційність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 3.6. Професійна поведінка

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.1. Загрози та застережні заходи

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.2. Професійне призначення

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Прийняття клієнта

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Прийняття завдання

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Зміни в професійному призначенні

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.3. Конфлікт інтересів

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.4. Другий висновок

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.5. Гонорари та інші винагороди

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.6. Рекламування професійних послуг

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.7. Подарунки та заохочення

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.8. Зберігання активів клієнта

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.9. Об'єктивність - всі послуги

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 4.10. Незалежність - завдання з надання впевненості

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.1. Загрози та застережні заходи

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.2. Потенційні конфлікти

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.3. Підготовка та подання інформації

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.4. Достатня компетентність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.5. Фінансові інтереси

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 5.6. Заохочення

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Отримання пропозицій

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Пропонування заохочень

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 6.1. Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника ДКРС

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 6.2. Морально-етичні принципи професійної діяльності

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Політичний нейтралітет

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Професійна таємниця

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Компетентність

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Професійний розвиток

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 6.3. Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.1. Сутність та завдання етики працівників державної податкової служби

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.2. Етика державних службовців. Світова практика

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Етична система державної служби США

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Стандарти професійної етики державних службовців країн Європи

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Великобританія

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Франція

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Росія

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.3. Етичні вимоги суспільства до працівників державної податкової служби

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - 7.6. Права, обов'язки та відповідальність працівника

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Використання інформації про діяльність органів державної податкової служби

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Одержання доручень, що суперечать нормам чинного законодавства

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Конфлікт інтересів

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Протидія одержанню винагороди (подарунків)

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Громадський контроль за дотриманням Кодексу

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Професійна етика - Бралатан В. П. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК