Економіка підприємства - Іванілов О. С

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ВСТУП

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.3. Класифікація підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.4. Види й організаційно-правові форми об'єднань підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.5. Виробнича структура підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.1. Соціально-економічна природа бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Товариства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Недоліки загального товариства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Товариства з обмеженою відповідальністю

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Договірне товариство

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Корпорації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.1. Особливості організації підприємницької діяльності в США

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.2. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.3. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.1. Початковий етап створення власного підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.3. Керування створеним підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 4. МАЛИЙ БІЗНЕС

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.1. Значення і види малого підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.2. Економічна діяльність малого підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.3. Державна Підтримка малого бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 5. ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.1. Культура підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.2. Ділова і фахова етика

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.3. Організаційно-правові основи підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.4. Правове регулювання підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСІ. ЗМІСТІ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2. Зміст і структура бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.1. Титульний аркуш

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.2. Зміст бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.3. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.4. Загальна характеристика фірми

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.5. Дослідження ринку продукції та послуг

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.6. План і стратегія маркетингу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.7. План виробництва продукції

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.8. Організаційно-юридичний план

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.9. Фінансовий план

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.10. Оцінювання і страхування ризику

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.11. Додатки

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 7. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.2. Макросередовище функціонування та його основні чинники

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.3. Ринкове середовище господарювання підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 8. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.1. Поняття і сутність системи управління підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.2. Функції управління підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.3. Методи управління діяльністю підприємства