Економіка підприємства - Іванілов О. С

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ВСТУП

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.1. Підприємство як економічний суб'єкт

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.2. Правові основи функціонування підприємств в Україні

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.3. Класифікація підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.4. Види й організаційно-правові форми об'єднань підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 1.5. Виробнича структура підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.1. Соціально-економічна природа бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.3. Організаційні форми підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Товариства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Недоліки загального товариства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Товариства з обмеженою відповідальністю

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Договірне товариство

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Корпорації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4. Основні форми комерційних підприємств в економічно розвинутих країнах

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.1. Особливості організації підприємницької діяльності в США

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.2. Особливості організації підприємницької діяльності в Японії

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 2.4.3. Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.1. Початковий етап створення власного підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.2. Документальне оформлення підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.3. Керування створеним підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 4. МАЛИЙ БІЗНЕС

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.1. Значення і види малого підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.2. Економічна діяльність малого підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.3. Державна Підтримка малого бізнесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 4.4. Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 5. ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.1. Культура підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.2. Ділова і фахова етика

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.3. Організаційно-правові основи підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 5.4. Правове регулювання підприємництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСІ. ЗМІСТІ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.1. Призначення, цілі й завдання бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2. Зміст і структура бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.1. Титульний аркуш

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.2. Зміст бізнес-плану

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.3. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.4. Загальна характеристика фірми

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.5. Дослідження ринку продукції та послуг

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.6. План і стратегія маркетингу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.7. План виробництва продукції

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.8. Організаційно-юридичний план

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.9. Фінансовий план

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.10. Оцінювання і страхування ризику

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 6.2.11. Додатки

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 7. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.2. Макросередовище функціонування та його основні чинники

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 7.3. Ринкове середовище господарювання підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 8. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.1. Поняття і сутність системи управління підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.2. Функції управління підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.3. Методи управління діяльністю підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.4. Організаційні структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 8.5. Корпоративне управління

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ ІІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 9. ПЕРСОНАЛ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 9.1. Персонал підприємства: класифікація, структура

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 9.2. Визначення чисельності персоналу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 9.3. Кадрова політика

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 9.4. Продуктивність праці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 10. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 10.1. Поняття, склад та структура основних виробничих фондів підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 10.2. Облік та оцінювання основних фондів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 10.3. Знос основних фондів та його види

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 10.4. Амортизація основних фондів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 10.5. Показники ефективності використання основних фондів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 11. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 11.1. Поняття та джерела формування оборотних коштів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 11.2. Склад і структура оборотних фондів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 11.3. Нормування витрат матеріальних ресурсів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 11.4. Оцінювання та основні напрями поліпшення використання оборотних фондів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 11.5. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів та прискорення їхнього обороту

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 12.1. Система матеріально-технічного забезпечення виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 12.2. Логістика в системі організації матеріально-технічного забезпечення

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 12.3. Аналіз логістичних витрат підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 13. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 13.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 13.2. Поняття та класифікація нематеріальних активів підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 13.3. Оцінювання нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 13.4. Амортизація нематеріальних активів

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 13.5. Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 14. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.1. Формування фінансових ресурсів підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.2. Фінансовий ринок та його структура

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.3. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу в ринковій економіці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.4. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної сфери в умовах ринкової економіки

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.5. Відносини підприємства з комерційними банками

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.6. Терміни кредитування

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.7. Визначення фінансового стану підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.8. Платоспроможність і ліквідність

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 14.9. Прогнозування фінансового стану підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 15. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.2. Класифікація інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.3. Структура і планування капітальних вкладень

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.4. Оцінювання економічної ефективності інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.4.1. Показники економічної ефективності інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.4.2. Абсолютна економічна ефективність інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.4.3. Порівняльна економічна ефективність інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.5. Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 15.6. Комерційна ефективність інвестицій

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 16. ЛІЗИНГ-ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 16.1. Економічна сутність лізингу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 16.2. Види та форми лізингу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 16.3. Права та обов'язки суб'єктів лізингу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 16.4. Лізингові платежі

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 17. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 17.1. Характеристика інновацій та інноваційної діяльності

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 17.2. Інноваційні процеси

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 17.3. Науково-технічний та організаційний прогрес

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 17.4. Економічна ефективність технічних та організаційних нововведень

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 17.5. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 18. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.1. Сутність і зміст технічної підготовки виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2. Організація технічної підготовки виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2.1. Організація науково-дослідних робіт

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2.2. Організація дослідно-конструкторських робіт

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2.3. Технологічна підготовка виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2.4. Організація освоєння виробництва нової техніки

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.2.5. Організаційна підготовка виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.3. Стандартизація й уніфікація у проектно-конструкторській роботі

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 18.4. Роль патентної та науково-технічної інформації в організації науково-дослідної роботи

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 19. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.1. Виробничий процес, його різновиди і структура

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.2. Наукові принципи організації виробничого процесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.3. Форма організації виробництва як характеристика просторово-часової структури виробничого процесу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.4. Загальна характеристика методів організації виробництва

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.5. Виробничий цикл, його характеристика та структура

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.6. Типи виробництва, їхні техніко-економічні особливості

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.7. Види руху деталей

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 19.8. Потокове виробництво

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ IV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 10. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 20.1. Сутність прогнозування і планування на підприємстві

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 20.2. Основні етапи стратегічного планування на підприємстві

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 20.3. Тактичне і оперативне планування діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 20.4. Методи і принципи державного регулювання діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 21. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 21.1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 21.2. Основні показники виробничої програми

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 21.3. Планування виробничої програми

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 21.4. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 22. МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.1. Мотивація праці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.1.1. Змістовні концепції мотивації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.1.2. Процесуальні концепції мотивації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.1.3. види, фактори та методи мотивації праці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.2. Сутність, функції та принципи заробітної плати

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.3. Тарифна система оплати праці робітників

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.4. Форми і системи оплати праці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.5. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 22.6. Планування фонду оплати праці

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 23. ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 23.1. Продукція, її класифікація і вимірники обсягу

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 23.2. Якість продукції (послуг) як економічна категорія

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 23.3. Стандартизація та сертифікація продукції

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 24. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.1. Класифікація витрат підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.2. поняття про собівартість виготовленої продукції та її види

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.3. Кошторис витрат і калькуляція собівартості підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.4. Планування та аналіз собівартості виготовленої продукції

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.5. Показники собівартості виготовленої продукції

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 24.6. Ціноутворення на підприємстві

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 25. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 25.1. Характеристика фінансової діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 25.2. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 25.3. Оцінювання фінансового стану підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 25.4. Фінансово-економічна ефективність діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - TEMA 26. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 26.1. Поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 26.2. Методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 26.3. Напрями організації економічно! безпеки на підприємстві

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 27. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 27.1. Сутнісна характеристика процесу реструктуризації підприємств. види реструктуризації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 27.2. Процес і процедура реструктуризації

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 27.3. Ефективність реструктуризації підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 27.4. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - ТЕМА 28. БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 28.1. Поняття про банкрутство та причини його виникнення

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 28.2. Процедура визначення боржника банкрутом

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - 28.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - Питання для закріплення матеріалу і самостійної роботи

 • Економіка підприємства - Іванілов О. С. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ