Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 1. Цивільне право - галузь приватного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття цивільного права як приватного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Предмет та метод цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Метод цивільно-правового регулювання

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Функції цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Принципи цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи власності (неприпустимості позбавлення права власності)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи договору

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи підприємницької діяльності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип судового захисту цивільного права та інтересу

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Система цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 2. Акти цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття та види актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Цивільний кодекс України - основний акт цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Нормативно-правові акти органів державної влади та органів влади АРК

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і договір

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і міжнародні договори України

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і звичай

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Дія актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Застосування актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Застосування цивільного законодавства за аналогією

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 3. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Основні цивільно-правові системи світу

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Поняття цивільно-правової системи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Місце цивільного права України серед цивільно-правових систем сучасності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальний напрям розвитку цивільно-правових систем

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Романо-германська цивільно-правова сім'я

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Групи романо-германської цивільно-правової системи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Англо-американська цивільно-правова система

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальна характеристика

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Система джерел права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Структура цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Спадкове право

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 4. Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ II. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Елементи цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Об'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Юридичний зміст цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Види цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 6. Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття фізичної особи як людини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Цивільна правоздатність фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Цивільна дієздатність фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Правові наслідки обмеження у дієздатності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Визнання фізичної особи недієздатною

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Опіка та піклування

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Визнаний фізичної особи безвісно відсутньою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Оголошення фізичної особи померлою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Акти цивільного стану

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Фізична особа - підприємець

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 7. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Сутність юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Поняття та ознаки юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Класифікація юридичних осіб

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Створення юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Індивідуалізація юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Органи юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 8. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Кредитна спілка

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Благодійні організації

 • 1