Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 1. Цивільне право - галузь приватного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття цивільного права як приватного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Предмет та метод цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Метод цивільно-правового регулювання

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Функції цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Принципи цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи власності (неприпустимості позбавлення права власності)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи договору

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип свободи підприємницької діяльності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Принцип судового захисту цивільного права та інтересу

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Система цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 2. Акти цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття та види актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Цивільний кодекс України - основний акт цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Нормативно-правові акти органів державної влади та органів влади АРК

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і договір

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і міжнародні договори України

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Акти цивільного законодавства і звичай

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Дія актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Застосування актів цивільного законодавства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Застосування цивільного законодавства за аналогією

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 3. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Основні цивільно-правові системи світу

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Поняття цивільно-правової системи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Місце цивільного права України серед цивільно-правових систем сучасності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальний напрям розвитку цивільно-правових систем

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Романо-германська цивільно-правова сім'я

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Групи романо-германської цивільно-правової системи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Англо-американська цивільно-правова система

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальна характеристика

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Система джерел права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Структура цивільного права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Спадкове право

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 4. Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Цивільне право як навчальна дисципліна

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ II. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Елементи цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Об'єкти цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Юридичний зміст цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Види цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 6. Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття фізичної особи як людини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Цивільна правоздатність фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Цивільна дієздатність фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Правові наслідки обмеження у дієздатності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Визнання фізичної особи недієздатною

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Опіка та піклування

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення. Підстави, порядок та наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Місце проживання фізичної особи та його цивільно-правове значення

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Визнаний фізичної особи безвісно відсутньою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Оголошення фізичної особи померлою

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Акти цивільного стану

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Фізична особа - підприємець

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 7. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Сутність юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Поняття та ознаки юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Класифікація юридичних осіб

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Створення юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Індивідуалізація юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Органи юридичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 8. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Кредитна спілка

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Благодійні організації

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 9. Філії та представництва

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 10. Припинення юридичних осіб

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Припинення юридичної особи у формі ліквідації через процедуру банкрутства

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Процедура розпорядження майном

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Процедура санації боржника

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Наслідки визнання боржника банкрутом

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 8. Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади - учасники цивільних правовідносин

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальні положення

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Участь публічних утворень у цивільних відносинах

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 9. Об'єкти цивільних прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Речі

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Гроші та валютні цінності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Цінні папери

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Дії (результати робіт, послуги)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Нематеріальні блага

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Особисті немайнові блага фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 10. Особисті немайнові права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття і класифікація особистих немайнових прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Окремі види особистих немайнових прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Права, що забезпечують природне існування фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Способи захисту особистих немайнових прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Визнання права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Відновлення становища, що існувало до порушення права, припинення дій, що порушують право

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 11. Правочини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття правочину та його ознаки

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Види правочинів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Умови дійсності правочину

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Способи волевиявлення. Форма правочину

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Нотаріальне посвідчення письмового правочину

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Вираження волі вчиненням певних дій

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Вираження волі мовчанням

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Державна реєстрація правочину

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Недійсність правочину

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Загальні положення недійсності правочинів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Види нікчемних правочинів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Оспорювані правочини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 7. Правові наслідки недійсності правочину. Визнання нікчемного правочину дійсним

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 12. Представництво і довіреність

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Підстави виникнення та види представництва

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Комерційне представництво

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Довіреність

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Підстави припинення представництва за довіреністю

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Представництво без повноважень або з їх перевищенням

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 13. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Здійснення суб'єктивних цивільних прав та виконання обов'язків

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Способи захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Юрисдикційна форми захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Самозахист суб'єктивних цивільних прав та інтересів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 14. Цивільно-правова відповідальність

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Ознаки цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Функції цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Види та форми цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Види цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 15. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття і обчислення строків

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Види цивільно-правових строків та термінів

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Поняття, значення, види і межі дії строків позовної давності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4.Початок перебігу, зупинення і перерив строків позовної давності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Поновлення строків позовної давності. Наслідки спливу строків позовної давності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ IV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 16. Загальна характеристика права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Власність і право власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Право власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Суб'єкти права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Об'єкти права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Право власності на природні ресурси

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Зміст права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 6. Загальні засади здійснення права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 17. Набуття та припинення права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття і види підстав набуття права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Первісні та похідні, загальні та спеціальні підстави набуття права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Момент набуття права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Підстави припинення права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 18. Право спільної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Загальна характеристика та види права спільної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Право спільної часткової власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Здійснення права спільної часткової власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Право спільної сумісної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 19. Захист права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Загальні положення про захист права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Окремі види позовів про захист права власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 20. Речові права на чуже майно

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Право володіння чужим майном

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - РОЗДІЛ V. СПАДКОВЕ ПРАВО

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 21. Загальні положення про спадкове право

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття та значення спадкування

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Основні поняття спадкового права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Відкриття спадщини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Спадковий договір

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 22. Спадкування за заповітом

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття заповіту та його зміст

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Форма заповіту

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Особливі заповідальні розпорядження заповідача

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Право на обов'язкову частку у спадщині

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Недійсність заповіту

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 23. Спадкування за законом

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття спадкування за законом і коло спадкоємців за законом

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Спадкування за правом представлення

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Розподіл спадщини між спадкоємцями

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 24. Здійснення спадкових прав

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Прийняття спадщини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Спадкова трансмісія

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 3. Відмова від спадщини

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 4. Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 5. Відшкодування витрат, які падають на спадкоємців

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Розділ VІ. Право інтелектуальної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 25. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття права інтелектуальної власності та його джерела

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Загальні положення інтелектуальної власності

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - Глава 26. Авторське право і суміжні права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 1. Поняття авторського права

 • Цивільне право. Том 1 - Борисова В. І. - 2. Об'єкти та суб'єкти авторського права

 • 1 2