Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Частина 1. Збутова політика підприємства в умовах маркетингової орієнтації

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 1. Актуальність, предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "управління збутовою політикою"

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 1.1. Актуальність і необхідність вивчення дисципліни "Управління збутовою політикою"

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 1.2. Предмет, мета, завдання та зміст навчальної дисципліни "Управління збутовою політикою"

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 2. Збутова політика в системі маркетингового менеджменту підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 2.1. Формування збутової політики підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 2.2. Особливості управління збутовою політикою підприємства в умовах ринкової економіки

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 3. Збутовий потенціал як основа забезпечення управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 3.1. Збутовий потенціал підприємства: сутність і характеристика складових

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 3.2. Система забезпечення управління збутовою політикою

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Частина 2. Процес управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 4. Планування в системі управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 4.1. Процес планування збутової політики підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 4.2. Маркетингові стратегії управління збутом

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 4.3. Методи прогнозування збуту

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 5. Організація збутової діяльності підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 5.1. Кадрове забезпечення збутової діяльності

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 5.2. Організаційні зміни під час реалізації збутової політики підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 6. Мотивація в системі управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 6.1. Мотивація збутового персоналу підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 6.2. Стимулювання збуту: сутність і заходи

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 7. Маркетинговий контроль у системі управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 7.1. Маркетинговий контроль збуту: сутність і види

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 7.2. Аудит системи управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Частина 3. Аналіз управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 8. SТР - маркетинг в управлінні збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 8.1. Сегментування ринку

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 8.2. Вибір цільового ринку

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 8.3. Позиціонування підприємства на ринку

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 9. Діагностика процесу управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 9.1. Діагностика маркетингового планування збутової політики

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 9.2. Діагностика організації збутової політики

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 9.3. Діагностика процесу маркетингового контролю збутової політики

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Розділ 10. Оцінка ефективності управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 10.1. Оцінка зовнішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - 10.2. Оцінка внутрішньої ефективності управління збутовою політикою підприємства

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - Резюме

 • Управління збутовою політикою - Балабанова Л. В. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК