Господарське право - Вінник О. М

 • Господарське право - Вінник О. М. - ВСТУП

 • Господарське право - Вінник О. М. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - Тема 1. Господарська діяльність

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Види господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Методи правового регулювання господарських відносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Господарсько-правові норми: поняття та види

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Питання вдосконалення господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Господарське право як галузь права

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Господарське право як галузь правової науки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Господарське право як навчальна дисципліна

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ II. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття підприємства та його основні ознаки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Підприємства комунальної форми власності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.3. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.4. Приватні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.6. Орендні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 8. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та характерні риси господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Класифікація господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Форми господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Повне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Командитне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.3. Акціонерне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.5. Товариство з додатковою відповідальністю

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 9. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Кредитні спілки у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особисте селянське господарство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Благодійні та інші неприбуткові організації

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 10. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ'ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Правовий статус холдингових компаній

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Кабінет Міністрів України як суб'єкт організаційно-господарських повноважень

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління

 • Господарське право - Вінник О. М. - 6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Майно у сфері господарювання