Господарське право - Вінник О. М

 • Господарське право - Вінник О. М. - ВСТУП

 • Господарське право - Вінник О. М. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - Тема 1. Господарська діяльність

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Види господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Державний рівень організації та управління господарською сферою країни

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття ознаки та види господарських правовідносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Методи правового регулювання господарських відносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Конституційні засади правопорядку в сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Система господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Господарсько-правові норми: поняття та види

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Питання вдосконалення господарського законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Господарське право як галузь права

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Господарське право як галузь правової науки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Господарське право як навчальна дисципліна

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ II. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття підприємства та його основні ознаки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Підприємства державної форми власності (державних комерційних і казенних підприємств)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Підприємства комунальної форми власності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.3. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.4. Приватні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.6. Орендні підприємства

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 8. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та характерні риси господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Класифікація господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Форми господарських товариств

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Повне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Командитне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.3. Акціонерне товариство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.5. Товариство з додатковою відповідальністю

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 9. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Кредитні спілки у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особисте селянське господарство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Благодійні та інші неприбуткові організації

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 10. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ'ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Правовий статус холдингових компаній

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Кабінет Міністрів України як суб'єкт організаційно-господарських повноважень

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління

 • Господарське право - Вінник О. М. - 6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ III. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Майно у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ МАЙНА У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Особливості правового режиму публічних форм власності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2.3. Правові засади приватизації державного та кому пального майна

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Право приватно-колективної власності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав

 • Господарське право - Вінник О. М. - 7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ IV. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 13. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Види господарських зобов'язань

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Виконання господарських зобов'язань

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Забезпечення виконання господарських зобов'язань

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Припинення господарських зобов'язань

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 14. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та ознаки господарського договору

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Функції господарського договору

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Класифікація господарських договорів

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Зміст господарського договору

 • Господарське право - Вінник О. М. - 6. Форма господарського договору

 • Господарське право - Вінник О. М. - 7. Забезпечення належного виконання господарських договорів

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 15. ОКРЕМІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Договори на реалізацію майна

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.2. Договір поставки

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.3. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.4. Договір міни (бартеру)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Договори на користування чужим майном (договір оренди, договір лізингу)

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Підрядні договори

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.1. Договір підряду на капітальне будівництво

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3.2. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Транспортні договори

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.1. Поняття та види транспортних договорів

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.2. Транспортне законодавство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.3. Учасники договірних відносин у сфері транспорту

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.4. Договір на перевезення вантажів

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.5. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 16. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Види господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Форми господарсько-правової відповідальності

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 18. БАНКРУТСТВО ЯК ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття банкрутства

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Сторони в справі про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Стадії провадження справи про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 19. СУДОВІ ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БОРЖНИКА В ПРОЦЕСІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

 • Господарське право - Вінник О. М. - СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Господарське право - Вінник О. М. - РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 20. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття, ознаки та види бірж

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Правове становище товарної біржі

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Особливості правового становища фондової біржі

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Агентський договір

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 23. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття і види капітального будівництва

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Способи та стадії капітального будівництва

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Правовідносини з капітального будівництва

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Будівельне законодавство

 • Господарське право - Вінник О. М. - 6. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Система законодавства про інноваційну діяльність

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Інноваційні правовідносини

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 25. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та види фінансової діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Банківська діяльність

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Страхування

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Аудит

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 26. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Система актів законодавства про комерційну концесію

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Договір комерційної концесії за українським законодавством

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 27. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Поняття та види зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 5. Зовнішньоекономічний договір

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 28. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Поняття та види іноземних інвестицій

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4. Форми здійснення іноземних інвестицій

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.1. Корпоративна форма іноземного інвестування

 • Господарське право - Вінник О. М. - 4.2. Договірна форма іноземного інвестування

 • Господарське право - Вінник О. М. - ТЕМА 29. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами

 • Господарське право - Вінник О. М. - 1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах

 • Господарське право - Вінник О. М. - 2. Правовий режим концесійної діяльності

 • Господарське право - Вінник О. М. - 3. Інші види спеціальних режимів господарювання