Логіка - Жеребкін В. Є

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.1. Поняття мислення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.2. Мислення і мова

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.4. Істинність і правильність мислення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.5. Мова логіки

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.6. Логіка як наука

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.7. Логіка формальна й діалектична

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1.8. Значення логіки для судового пізнання

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 2 ПОНЯТТЯ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.1. Загальна характеристика поняття

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.2. Поняття і слово

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.3. Зміст і обсяг поняття

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.4. Зміст поняття і склад злочину

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.5. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.6. Види понять

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.7. Відношення між поняттями

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 1. Відношення тотожності

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2. Відношення підпорядкування

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3. Відношення перехрещення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4. Відношення супідрядності

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 5. Відношення суперечності

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6. Відношення протилежності (супротивності)

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.8. Операції над поняттями

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 2.9. Узагальнення і обмеження понять

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 3 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.1. Сутність визначення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.2. Види визначень

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Генетичне визначення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Інші способи визначення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Номінальні визначення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.3. Правила визначення і помилки, можливі при визначенні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.4. Поділ понять

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.5. Правила поділу

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.6. Види поділу понять

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 3.7. Класифікація

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 4 СУДЖЕННЯ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.1. Загальна характеристика суджень

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.2. Структура судження

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.3. Судження і речення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.4. Про роль запитання в судовому пізнанні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.5. Просте судження, види і структура

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.6. Категоричні судження, їх види

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.7. Розподіленість термінів у судженнях

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.8. Логічні змінні та логічні постійні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.9. Судження і пропозиційна функція

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.10. Поняття про квантори

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.11. Поділ суджень за модальністю

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 4.12. Відношення між судженнями. Види відношень

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 5 СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 5.1. Умовне судження

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 5.2. Єднальні (кон'юнктивні) судження

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 5.3. Розподільні (диз'юнктивні) судження

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 5.4. Логічна структура суджень і тлумачення норм права

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 6 ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.1. Загальна характеристика основних законів логіки

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.2. Закон тотожності

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.3. Закон суперечності

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.4. Закон виключеного третього

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.5. Закон достатньої підстави

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 6.6. Значення законів логіки для судового дослідження

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 7 УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 7.1. Загальна характеристика умовиводів

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 7.2. Безпосередні умовиводи

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 8 ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.1. Загальна характеристика дедуктивних умовиводів

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.2. Категоричний силогізм, його визначення і склад

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.3. Аксіома силогізму

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.4. Загальні правила категоричного силогізму

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.5. Фігури і модуси категоричного силогізму

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.6. Категоричні силогізми з виділяючими засновками

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.7. Категоричні силогізми, в яких більшим засновком є судження-визначення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.8. Категоричні силогізми, побудовані із суджень можливості

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.9. Категоричні силогізми з імовірними засновками

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 8.10. Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 9 ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.1. Умовно-категоричний силогізм

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.2. Висновки із еквівалентних і одиничних умовних суджень

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.3. Суто умовний силогізм

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.4. Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.5. Розподільно-категоричний силогізм

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.6. Умовно-розподільний силогізм

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.7. Скорочені силогізми

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.8. Складні і складноскорочені силогізми

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 9.9. Умовиводи із суджень із відношеннями

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 10 ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.1. Поняття про індукцію

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.2. Індукція в судовому пізнанні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.3. Спостереження та експеримент

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.4. Повна індукція

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.5. Неповна індукція

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.6. Індукція через простий перелік

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.7. Індукція через простий перелік у судовому дослідженні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.8. Індукція через відбір фактів, які виключають випадкові узагальнення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.9. Наукова індукція

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.10. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Причинний зв'язок явищ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Метод єдиної схожості

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Метод єдиної різниці

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Сполучений метод схожості і різниці

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Метод остач

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 10.11. Зв'язок індукції і дедукції

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 11 АНАЛОГІЯ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 11.1. Поняття і структура умовиводів за аналогією

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 11.2. Аналогія в судовому пізнанні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 12 ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.1. Поняття доведення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.2. Логічне доведення і судовий доказ

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.3. Побудова доведення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Теза доказу

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Аргументи

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Демонстрація

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.4. Види доведення

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.5. Поділ доведень на прямі й непрямі у логіці та кримінальному процесі

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.6. Спростування

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 12.7. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в доведеннях

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - Розділ 13 ГІПОТЕЗА

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 13.1. Поняття гіпотези і її структура

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 13.2. Види гіпотез

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 13.3. Версія в судовому дослідженні

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 13.4. Висування версій

 • Логіка - Жеребкін В. Є. - 13.5. Перевірка версій