Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - ВСТУП

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1.1. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1.2. Предмет і завдання спеціальної психології

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1.3. Методи дослідження психологічних особливостей людини з різними психофізичними порушеннями у спеціальній психології

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1. Метод спостереження

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2. Метод опитування

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3. Катамнестичний метод

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 4. Метод експеримент

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 5. Метод тестування

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 6. Метод аналізу продуктів діяльності

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1.4. Загальна характеристика інвалідів (людей з обмеженими можливостями) як соціальної групи

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2.1. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2.2. Особливості розвитку людини з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2.3. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями слуху

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2.4. Особливості розвитку людини з порушеннями зору

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2.5. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 1. Цукровий діабет

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 2. Онкологічні захворювання

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3. Бронхіальна астма

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Розділ 3. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3.1. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3.2. Основні завдання психологічної реабілітації людей з різними психофізичними порушеннями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3.3. Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 3.4. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Танцювально-рухова терапія

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Психодрама

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Іпотерапія

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Сенсорно-моторна інтеграція

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Працетерапія (заняттєва терапія)

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - Розділ 4. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 4.1. Стан проблеми психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 4.2. Зміст та психологічна структура готовності вчителя до корекційно-виховної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями різного віку

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 4.3. Методика діагностики психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - 4.4. Корекційна робота з підвищення рівня психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями

 • Психологія людини з обмеженими можливостями - Бочелюк В. Й. - НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ