Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Частина 1. Теоретичні основи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1.1. Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1.2. Поняття корпорації та менеджменту корпорацій. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ринкові фактори

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Корпоративне управління на державних підприємствах та процес приватизації - деякі спостереження щодо досвіду Франції, Англії та Росії

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 2. Сутність корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.1. Сучасні концепції корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.2. Типологія моделей корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.3. Структура системи стандартів корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Основні принципи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Міжнародні стандарти корпоративного управління та національні кодекси корпоративної поведінки

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Принципи корпоративної етики

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Частина 2. Механізми корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об'єднань як об'єкти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 3.1. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 3.2. Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 4. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Порядок створення акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.2. Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.3. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Повідомлення про проведення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Порядок прийняття рішень загальними зборами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Позачергові загальні збори

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.4. Наглядова рада та виконавчі органи управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Голова наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Засідання наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Одноосібний виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ревізійна комісія (ревізор)

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового року

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 5. Зовнішня сфера корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.1. Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.2. Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про приватизацію

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1. Права та обов'язки приватизованого підприємства, передбачені законодавством

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2. Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність Товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.3. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.5. Торговці цінними паперами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Фондові біржі

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.6. Національна депозитарна система України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Функції НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Учасники НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Верхній рівень прямих учасників НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Функції НДУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Відносини НДУ з державою

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Нижній рівень прямих учасників НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Опосередковані учасники НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Правові аспекти функціонування НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Забезпечення передачі права власності на цінні папери та прав за цінними паперами учасниками НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.7. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовища

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.8. Державна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 6. Управління корпоративним капіталом

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.1. Поняття і структура корпоративного капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-1

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-2

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-3

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Коригування теорії ММ: урахування корпоративних податків

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Концепція Мертона Міллера про податки і борги

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Вибір співвідношення борг/акціонерний капітал

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оптимальна структура капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ситуація

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.2. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.3. Види вартості акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Методи оцінки вартості акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Номінальна вартість акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі ліквідаційної вартості

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі відновлюваної вартості

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі прибутковості акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі відношення ціна-дохід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі дивідендного доходу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.4. Емісія цінних паперів акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Довідкова інформація

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 7. Стратегічне управління корпораціями

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 7.1. Сутність стратегічного управління в корпораціях

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 7.2. Сутність, принципи і задачі корпоративної стратегії

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розробка стратегії корпорації

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Варіанти стратегій компанії

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 7.3. Управління державними корпоративними правами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 8. Корпоративний контроль

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 8.1. Поняття та концептуальні засади корпоративного контролю. Форми та типологія корпоративного контролю

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 8.2. Форми та типологія корпоративного контролю. Внутрішній та зовнішній контроль у корпораціях

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 8.3. Механізми контролю в системі корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 9. Корпоративна культура

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 9.1. Поняття і сутність корпоративної культури

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 9.2. Структура корпоративної культури

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 9.3. Типологія корпоративної культури

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 9.4. Теоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культури

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1. Етнографічний підхід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2. Експериментальний підхід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 3. Клінічний (холістичний) підхід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4. Метафоричний (мовний) підхід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5. Кількісний підхід

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 10. Оцінювання ефективності корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 10.1. Фактори підвищення ефективності корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Показники оцінки ефективності корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Особливості оцінки ефективності управління корпораціями. Напрямки підвищення ефективності управління корпораціями

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Основні корпоративні права акціонерів в системі сучасного корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 10.2. Організаційна ефективність

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Критерії ефективності організаційної діяльності

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ефективність інвестиційної діяльності

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка ефективності портфелю цінних паперів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 10.3. Сутність рейтингових оцінок

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Призначення та сфери застосування рейтингів корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Інформація для аналізу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - ЗАКОН УКРАЇНИ: ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 1. Сфера застосування Закону

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 2. Визначення термінів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 4. Акціонери товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 5. Типи акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ II. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 9. Створення акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 13. Статут акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 15. Збільшення статутного капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 16. Зменшення статутного капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 17. Анулювання акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 19. Резервний капітал

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 20. Акції товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 21. Емісія цінних паперів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 22. Ціна акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 23. Оплата цінних паперів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 29. Обов'язки акціонерів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 33. Компетенція загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 37. Порядок денний загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 39. Представництво акціонерів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 41. Кворум загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 43. Спосіб голосування

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 44. Лічильна комісія

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 46. Протокол загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 47. Позачергові загальні збори

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 52. Компетенція наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 53. Обрання членів наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 54. Голова наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 55. Засідання наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 70. Значний правочин

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ XIV. ПЕРЕБІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року

 • 1 2