Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Частина 1. Теоретичні основи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 1. Передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1.1. Еволюція становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1.2. Поняття корпорації та менеджменту корпорацій. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ринкові фактори

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Корпоративне управління на державних підприємствах та процес приватизації - деякі спостереження щодо досвіду Франції, Англії та Росії

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 2. Сутність корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.1. Сучасні концепції корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.2. Типологія моделей корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2.3. Структура системи стандартів корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Основні принципи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Міжнародні стандарти корпоративного управління та національні кодекси корпоративної поведінки

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Основні принципи ділової поведінки корпорації Kao

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Принципи корпоративної етики

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Частина 2. Механізми корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 3. Акціонерне товариство та різновиди корпоративних об'єднань як об'єкти корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 3.1. Акціонерне товариство як об'єкт корпоративного управління. Основні характеристики інтеграційних процесів та принципи організації бізнесу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 3.2. Передумови, механізми формування та функціонування різнобічних видів інтегрованих корпоративних структур й організаційно-правових форм корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 4. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.1. Порядок створення акціонерних товариств. Елементи зовнішнього і внутрішнього середовища АТ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Порядок створення акціонерних товариств

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.2. Ідентифікація основних груп зацікавлених осіб у діяльності АТ. Рушійні сили організаційного механізму

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.3. Загальні збори акціонерів: функції, повноваження, технологія підготовки та проведення

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Повідомлення про проведення загальних зборів

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Порядок прийняття рішень загальними зборами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Позачергові загальні збори

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 4.4. Наглядова рада та виконавчі органи управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Голова наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Засідання наглядової ради

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Одноосібний виконавчий орган

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ревізійна комісія (ревізор)

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Перевірка фінансово-господарської діяльність акціонерного товариства за результатами фінансового року

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 5. Зовнішня сфера корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.1. Форми і функції державного регулювання в системі корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.2. Нормативно-правова база корпоративного управління в Україні. Законодавство про приватизацію

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 1. Права та обов'язки приватизованого підприємства, передбачені законодавством

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 2. Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність Товариства

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.3. Інфраструктура корпоративного середовища. Учасники корпоративного управління

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.4. Фонд державного майна України та його роль у формуванні та управлінні корпоративним сектором України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.5. Торговці цінними паперами

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Фондові біржі

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.6. Національна депозитарна система України

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Функції НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Учасники НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Верхній рівень прямих учасників НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Функції НДУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Відносини НДУ з державою

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Нижній рівень прямих учасників НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Опосередковані учасники НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Правові аспекти функціонування НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Забезпечення передачі права власності на цінні папери та прав за цінними паперами учасниками НДСУ

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.7. Роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у формуванні та регулюванні корпоративного середовища

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 5.8. Державна політика на фондовому ринку: мета, завдання, принципи регулювання та контролю

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Розділ 6. Управління корпоративним капіталом

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.1. Поняття і структура корпоративного капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-1

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-2

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Теорема ММ-3

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Коригування теорії ММ: урахування корпоративних податків

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Концепція Мертона Міллера про податки і борги

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Вибір співвідношення борг/акціонерний капітал

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оптимальна структура капіталу

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Ситуація

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.2. Види цінних паперів: загальна характеристика та сфери застосування

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - 6.3. Види вартості акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Методи оцінки вартості акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Номінальна вартість акцій

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі ліквідаційної вартості

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі відновлюваної вартості

 • Корпоративне управління - Ігнатьєва І. А. - Оцінка на базі прибутковості акцій

 • 1