Педагогіка - Максимюк С. П

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Звернення до студентів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Частина 1. Загальні основи педагогіки. Дидактика

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Стан освіти в Україні

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Глобальна освіта й українська школа

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Система освіти в Україні та її диференціація

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Основні принципи організації освіти в Україні

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Закон України "Про загальну середню освіту"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Національна доктрина розвитку освіти (витяг)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Мета, завдання і засади діяльності школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 2. Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Визначення основних понять педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Методологія педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Структура педагогічної науки, її галузі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Методи науково-педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Завдання педагогіки на сучасному етапі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 3. Розвиток та формування особистості

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Філософія і педагогіка про людину, особистість та її розвиток

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Три умови формування особистості підростаючої людини

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Вікові етапи розвитку особистості школяра

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Самовиховання - умова ефективності розвитку особистості. Превентивне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Перевиховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Диференційований та індивідуальний підходи в навчанні й вихованні дітей

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 4. Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття про дидактику

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Основні поняття дидактики

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Історичний екскурс до вчень великих дидактиків

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Зв'язок дидактики з конкретними методиками

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Здобутки дидактики на сучасному етапі розвитку школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Навчання радістю пізнання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 8. Завдання сучасної дидактики

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 5. Педагогічний процес як цілісна система

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Методологічні основи процесу навчання (суть, структура, закони)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Види навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Шляхи удосконалення процесу навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 6. Закономірності та принципи навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Закони і закономірності в педагогіці

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Конкретні закономірності - основа проектування уроку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 7. Зміст освіти в національній школі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Основні принципи реформування змісту сучасної шкільної освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Структура шкільного змісту освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 8. Форми організації навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Урок - основна форма організації навчально-виховного процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Позаурочні форми навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Форми організації трудової підготовки учнів у школі і профтехучилищі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Нетрадиційні форми навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 9. Методи і засоби навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття про методи, методичні прийоми та засоби навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Класифікації, дидактичні системи методів навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Засоби навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 10. Учитель сучасної школи та його професіограма

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. З історії розвитку вчительської професії

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Висловлювання видатних діячів освітні культури про вчителя

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Професіограма сучасного вчителя

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Учитель як творець педагогічного процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Поради студентові-практиканту, молодому вчителеві

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Частина 2. Теорія і методика виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 1. Суть процесу виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. З історії демократичного виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Особливості сучасного виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Структурні елементи процесу виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Самовиховання: історія, теорія, методика

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Перевиховання: історія, теорія, методика

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Виявлення результатів виховання та шляхи підвищення його ефективності

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 2. Система національного виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Утвердження нового педагогічного мислення

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Українська педагогіка й національне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Сутність національного виховання (мета, завдання, принципи, зміст)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Оновлення змісту освіти, підвищення його виховного потенціалу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Українські виховні ідеали і традиції родинного, лицарського і козацького виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Природні та культурно-історичні чинники формування української душі, характеру, світогляду

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Шляхи формування цілісної особистості громадянина України, реалізації Концепції національного виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 8. Передовий досвід національного виховання школярів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 3. Основні напрями діяльності класного керівника

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. З історії інституту класних керівників

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Цільові програми діяльності класного керівника в нових умовах

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Критерії готовності класного керівника до виховної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Професіограма класного керівника

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Робота класного керівника з формування учнівського колективу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Класний керівник - координатор виховних впливів школи, сім'ї, громадськості. Концепція "Сім'я і родинне виховання"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 4. Форми організації виховної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Підходи у вихованні як педагогічні категорії

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Зміст позаурочної та позашкільної виховної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Основні позашкільні заклади, нові підходи до організації їхньої роботи згідно Закону України "Про позашкільну освіту"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Дитячі і молодіжні організації та завдання школи щодо роботи з ними

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Форми і методи соціалізуючого впливу школи та позашкільних дитячих закладів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 5. Методи виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття про методи, методичні прийоми, засоби виховання та їх класифікації

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Методи організації діяльності учнів і формування досвіду позитивної поведінки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Методи стимулювання позитивної поведінки і вихованості учнів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Методи контролю вихованості учнів та аналізу виховного процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 6. Характеристика основних напрямів виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Зміст виховної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Розумове виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Моральне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Трудове виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Система профорієнтаційної роботи з учнями

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Економічне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Естетичне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 8. Фізичне виховання учнів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 9. Шляхи реалізації змісту виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 7. Духовно-гуманістична спрямованість виховання та її реалізація в сучасній школі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Духовна спрямованість виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Цілісність і національна спрямованість виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Ідея духовно-гуманістичного виховання в теорії і практиці В. О. Сухомлинського

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Частина 3. Історія педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 1. Історія педагогіки як наука. Я. А. Коменський - перший творець самостійної гуманної педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Вивчення історії і теорії педагогіки - шлях до творчості вчителя

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Поняття історії педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Гуманність педагогіки як тенденція її розвитку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Я. А. Коменський і сучасна педагогічна наука

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 2. Видатні зарубіжні представники гуманної педагогіки (ХVІІІ - ХХ століття)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Гуманні погляди філософів і педагогів різних країн у ХVІІІ-ХХ століттях

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Ж.-Ж. Руссо про виховання нової людини

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Ідея розвитку особистості - велике відкриття І. Г. Песталоцці

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Основні ідеї педагогічної творчості А. Дістервега

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Світове значення педагогічних систем М. Монтессорі, С. Френе, Р. Штайнера

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 3. К. Д. Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. Педагогічні погляди Л. М. Толстого

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Значення творчості К. Д. Ушинського

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Життя та діяльність К. Д. Ушинського (1824-1871)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. К. Д. Ушинський про народність освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Дидактичні поради і рекомендації К. Д. Ушинського

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. К. Д. Ушинський про моральне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Підручники "Родное слово" і "Детский мир"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. К. Д. Ушинський про вчителя-вихователя

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 8. Послідовники К. Д. Ушинського. Педагогічні погляди Л. М. Толстого

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 4. Українська педагогічна думка та її видатні представники

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Успіхи української системи виховання в епоху великого національного відродження в XVI-XVIII ст

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Українська етнопедагогіка

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Педагогічні погляди видатних представників української просвіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Завдання української педагогіки на сучасному етапі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 5. Педагогічна діяльність і творча спадщина А. С. Макаренка

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Вступ. А. С. Макаренко - видатний педагог-новатор

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Життя, педагогічна і громадська діяльність А. С. Макаренка

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Педагогічні погляди А. С. Макаренка

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Розвиток ідей А. С. Макаренка в теорії виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Педагогічні аспекти літературно-художньої спадщини А. С. Макаренка

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 6. В. О. Сухомлинський - видатний український педагог новатор

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. В. О. Сухомлинський - прекрасний педагог, добротворець

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Ідеї В. О. Сухомлинського та їх здійснення

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. В. О. Сухомлинський - майстер унікального експерименту

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. В. О. Сухомлинський про розумове виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 7. Актуальні проблеми за рубіжної педагогіки. Освіта в Японії

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття порівняльної педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Стан міжнародної освіти. Шкільні реформи у високорозвинених країнах

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Загальноосвітня школа

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Освіта в Японії та її зв'язок з життям

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 8. Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади, Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Усвідомлення пріоритетності освіти у США

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Шкільні реформи в зарубіжних країнах. Модульне навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Зміни в освіті США за останні 15 років

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Освіта в Канаді

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Реформа шкільної освіти у Великобританії

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Особливості шкільних реформ у Франції, Німеччині, інших зарубіжних країнах

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 9. Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Упровадження дванадцятирічної освіти в Україні та Росії

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Структура і зміст шкільної освіти у країнах Європи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Середня освіта у Сполучених Штатах Америки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Частина 4. Школознавство

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 1. Наукові основи управління сучасною школою

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Суть процесу управління, його структура

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Принципи управління освітою і школою

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Органи освіти: їхні функції і структура

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Управління школою. Функції управління та функції керівників школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Громадське самоврядування в школі. Рада школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Організація внутрішкільного контролю

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 2. Методична робота з учителями

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Значення методичної роботи з учителями та її суть

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Наукові основи організації методичної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Організація методичної роботи на діагностичній основі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Передовий досвід використання активних форм методичної роботи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 3. Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Педагогічний досвід як єдність теорії і практики

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Види педагогічного досвіду

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Загальні критерії передового педагогічного досвіду

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. З історії передового педагогічного досвіду та моди на нього

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Система роботи з передовим педагогічним досвідом

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Управління процесом упровадження передового педагогічного досвіду, досягнень педагогічної науки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 4. Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти України

 • 1 2