Педагогіка - Максимюк С. П

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Звернення до студентів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Частина 1. Загальні основи педагогіки. Дидактика

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Стан освіти в Україні

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Глобальна освіта й українська школа

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Система освіти в Україні та її диференціація

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Основні принципи організації освіти в Україні

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Закон України "Про загальну середню освіту"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Національна доктрина розвитку освіти (витяг)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (витяг)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Мета, завдання і засади діяльності школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 2. Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Предмет педагогіки: визначення, стадії розвитку, історія формування як самостійної науки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Визначення основних понять педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Методологія педагогіки

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Структура педагогічної науки, її галузі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Зв'язок педагогіки з іншими науками

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Методи науково-педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Завдання педагогіки на сучасному етапі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 3. Розвиток та формування особистості

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Філософія і педагогіка про людину, особистість та її розвиток

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Три умови формування особистості підростаючої людини

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Вікові етапи розвитку особистості школяра

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Роль діяльності, активності та спілкування в розвитку особистості

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Самовиховання - умова ефективності розвитку особистості. Превентивне виховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Перевиховання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Диференційований та індивідуальний підходи в навчанні й вихованні дітей

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 4. Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття про дидактику

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Основні поняття дидактики

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Історичний екскурс до вчень великих дидактиків

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Зв'язок дидактики з конкретними методиками

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Здобутки дидактики на сучасному етапі розвитку школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Навчання радістю пізнання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 8. Завдання сучасної дидактики

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 5. Педагогічний процес як цілісна система

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Методологічні основи процесу навчання (суть, структура, закони)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Двосторонній характер процесу навчання та його цілісність

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Види навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Шляхи удосконалення процесу навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 6. Закономірності та принципи навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Закони і закономірності в педагогіці

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Загальні закономірності та їх роль у раціоналізації уроку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Конкретні закономірності - основа проектування уроку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 7. Зміст освіти в національній школі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття)

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Основні принципи реформування змісту сучасної шкільної освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Структура шкільного змісту освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 6. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 7. Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 8. Форми організації навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Урок - основна форма організації навчально-виховного процесу

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Позаурочні форми навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Форми організації трудової підготовки учнів у школі і профтехучилищі

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Нетрадиційні форми навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - Тема 9. Методи і засоби навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 1. Поняття про методи, методичні прийоми та засоби навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 2. Класифікації, дидактичні системи методів навчання

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 3. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 4. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Максимюк С. П. - 5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • 1