Економіка підприємства - Гринчуцький В. І

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ВСТУП

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО (ОРГАНІЗАЦІЯ)

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 1.1. Коротка характеристика та класифікація підприємств

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 1.2. Структура підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Загальна структура підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Виробнича структура підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Організаційна структура управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 1.3. Внутрішнє середовище підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 2.1. Види підприємств, які функціонують у державі

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 2.2. Цілі та завдання діяльності підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 2.3. Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 2.4. Види об'єднання підприємств

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 3.1. Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Зовнішнє середовище підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 3.2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 3.3. Зовнішньоторговельний контракт

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 4.1. Механізм і функції управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 4.2. Управлінські технології

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 4.3. Організаційні структури управління підприємством

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Лінійна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Функціональна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Лінійно-функціональна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Лінійно-штабна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Дивізіональна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Інноваційно-виробнича структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Проектна структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Матрична структура управління

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 5. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 5.1. Товарне виробництво і ринок

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 5.2. Державне регулювання ринку (економіки)

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 5.3. Суб'єкти і види підприємницької діяльності

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 5.4. Мале підприємництво

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Характеристика малого підприємництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 5.5. Державна підтримка малого підприємництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 6.1. Методи та види планування

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 6.2. Бізнес-план

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 6.3. Маркетингова діяльність на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Цілі та стратегія маркетингу

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Ціноутворення

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.1. Персонал (кадри) підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.2. Розрахунок бюджету робочого часу

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.3. Планування чисельності працівників підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.4. Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.5. Тарифна система оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.6. Форми й системи оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Відрядна форма оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Погодинна форма оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.7. Безтарифні системи оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 7.8. Планування фонду оплати праці

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 8. ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 8.1. Структура й оцінювання основних фондів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 8.2. Зношення й амортизація основних фондів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Зношення основних фондів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Амортизація основних фондів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Прямолінійний метод

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Метод зменшення залишкової вартості

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Метод прискореного зменшення залишкової вартості

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Кумулятивний метод

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Виробничий метод

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Податковий метод для бухгалтерського обліку

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 8.3. Показники ефективності використання основних фондів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 9. ОБІГОВІ КОШТИ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 9.1. Склад і структура обігових коштів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 9.2. Визначення потреби в обігових коштах

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 9.3. Показники ефективності використання обігових коштів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 10.1. Поняття і види нематеріальних ресурсів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Захист від недобросовісної конкуренції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 10.2. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 10.3. Оцінювання та амортизація нематеріальних активів підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 11.1. Інвестиції та інвестиційний проект

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 11.2. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 11.3. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 12. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 12.1. Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 12.2. Реалізація інноваційного процесу на підприємстві

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 12.3. Науково-технічна підготовка виробничих нововведень

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Науково-дослідні роботи

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Дослідно-конструкторські роботи

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Технічна підготовка виробництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 12.4. Оцінювання економічної ефективності нововведень

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 13. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 13.1. Виробнича потужність підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 13.2. Методика розрахунку виробничої потужності

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 13.3. План виробництва продукції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 13.4. Валова і реалізована продукція

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 14.1. Форми, типи і методи організації виробництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 14.2. Потоковий метод організації виробництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 14.3. Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 14.4. Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 14.5. Характеристика та основні групи показників якості продукції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Функціональні показники

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Ресурсозберігальні показники

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Природоохоронні показники

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 15. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 15.1. Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Поняття про витрати

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Класифікація витрат підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 15.2. Собівартість продукції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 15.3. Калькулювання собівартості продукції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Розрахунок планової калькуляції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Розрахунок прямих витрат

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Розподіл непрямих витрат

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - Види калькуляцій

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 15.4. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 16. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 16.1. Прибуток і доходи підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 16.2. Механізм розподілу прибутку підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 16.3. Методи планування прибутку підприємства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 16.4. Показники рентабельності

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - ТЕМА 17. НЕСПРОМОЖНІСТЬ (БАНКРУТСТВО) ПІДПРИЄМСТВ

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 17.1. Суть банкрутства

 • Економіка підприємства - Гринчуцький В. І. - 17.2. Процедура банкрутства, запобігання банкрутству