Операційний менеджмент - Михайловська О. В

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - ВСТУП

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Розділ 1. Навчально-тематичний план курсу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ II. Основні проектні рішення в операційному менеджменті

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ III. Управління поточним функціонуванням операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 9. Управління постачанням та інфраструктурою підприємства

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Розділ ІІ. Навчально-методичне забезпечення курсу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ І. Формування та розвиток доктрин операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Поняття операційного менеджменту. Операції як види діяльності. Операційна функція в організації. Матеріальні потоки

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Концепції, принципи, функції, методи операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Роль та місце операційного менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Історичний розвиток операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Операції у сфері послуг. Управління сервісом

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Інформаційне середовище операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Класифікація та особливості операційних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Характеристика виробничих систем. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Сутність структуризації сервісних контактів: сервіс-системна матриця

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 7. Типи сервісних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Основні типи сервісних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 3. Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Операційні пріоритети

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Витрати виробництва

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Якість і надійність продукції

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Термін виконання замовлення

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Надійність постачання

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Здатність реагувати на зміну попиту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Гнучкість та швидкість освоєння нової продукції

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Інші критерії, які залежать від виду продукції

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Рамки операційної стратегії на виробництві. Розвиток операційної стратегії і проблеми конкурентоспроможності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Етап перший (І) - зародження і формування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Етап другий (II) - швидкий ріст ефективності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Етап третій (III) - період стабільності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Етап четвертий (IV)

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Продукти і процеси в контексті операційної стратегії

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Модуль II. Основні проектні рішення в операційному менедженті

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності підприємства. Операційні процеси організації

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Режим функціонування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Бізнес-процеси

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Ставка на технологію

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Ставка на маркетинг

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Збалансований підхід до технології та маркетингу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Операційні технології

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Проектування послуг

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Особливості управління чергами

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 6. Управління процесом проектування виробничих потужностей та трудового процесу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Поняття потужності операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Стратегічне планування потужностей

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Розміщення виробничих і сервісних об'єктів

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Розміщення обладнання і планування приміщень

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Планування трудового процесу і нормування праці

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Сутність лінійного програмування

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 7. Управління проектами

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сутність проектного підходу до управління організацією

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Менеджмент проекту. Життєвий цикл проекту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Інструментарій проектного аналізу. Фінансування, кошторис і бюджет проекту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Фінансування, кошторис і бюджет проекту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Організаційні структури

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Управління інноваційно-інвестиційними процесами

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Модуль ІІІ. Управління поточним функціонуванням операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 8. Оперативний менеджмент операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Суть, принципи та види планування (сукупне, календарне, агреговане та сіткове планування). Планування виробничої програми

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сукупне планування

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Сіткове планування

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Календарне планування

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Функції, принципи, завдання, основні вимоги до оперативного управління

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Система оперативного управління "точно в термін". Досвід оперативного управління виробництвом фірми "Тойота"

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема:9 Управління постачанням, збутом та інфраструктурою підприємства

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Управління операційною інфраструктурою підприємства

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Центральний інструментальний склад (ЦІС)

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Інструментально-роздавальна комора (ІРК)

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Інструментальний цех (ІЦ)

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Контроль у системі операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Встановлення нормативів

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Визначення ефективності діяльності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Коректування відхилень

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом на підприємстві

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема.10 Управління якістю

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Етапи розвитку та закордонний досвід управління якістю

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Система якості

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Стандартизація і сертифікація

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Система управління якістю продукції і послуг

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Показники якості

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Менеджмент якості на базі концепції TQM

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 7. Методи та інструменти управління якістю

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 11. Управління продуктивністю операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Продуктивність та конкурентоздатність організації

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Управління результативністю операційних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Основна література

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Додаткова література

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Іноземна література