Операційний менеджмент - Михайловська О. В

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - ВСТУП

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Розділ 1. Навчально-тематичний план курсу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ II. Основні проектні рішення в операційному менеджменті

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ III. Управління поточним функціонуванням операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 9. Управління постачанням та інфраструктурою підприємства

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Розділ ІІ. Навчально-методичне забезпечення курсу

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - МОДУЛЬ І. Формування та розвиток доктрин операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Поняття операційного менеджменту. Операції як види діяльності. Операційна функція в організації. Матеріальні потоки

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Концепції, принципи, функції, методи операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Роль та місце операційного менеджменту. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Історичний розвиток операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Операції у сфері послуг. Управління сервісом

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сутність системного та ситуаційного підходів до операційного менеджменту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Інформаційне середовище операційної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 3. Класифікація та особливості операційних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 4. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 5. Характеристика виробничих систем. Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 6. Сутність структуризації сервісних контактів: сервіс-системна матриця

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 7. Типи сервісних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Основні типи сервісних систем

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Сім характеристик правильно спроектованої сервісної системи

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Тема 3. Операційна стратегія як основа проектування операційної діяльності

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 1. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - 2. Операційні пріоритети

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Витрати виробництва

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Якість і надійність продукції

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Термін виконання замовлення

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Надійність постачання

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Здатність реагувати на зміну попиту

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Гнучкість та швидкість освоєння нової продукції

 • Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - Інші критерії, які залежать від виду продукції