Ботаніка - Неведомська Є. О

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - Передмова

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Природна система органічного світу

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Структурні рівні організації живих організмів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Коротка історія рослинного світ

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Ботаніка - наука про рослини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Загальна характеристика рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Органічні сполуки: ліпіди

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Органічні сполуки: вуглеводи

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Органічні сполуки: білки

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Цитологія - наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Методи цитологічних досліджень

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Загальна будова та життєдіяльність клітин еукаріотів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Поняття про тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Рослинні тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Органографія

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Вегетативні органи рослинного організму

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1. Корінь

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.1. Основні функції кореня