Ботаніка - Неведомська Є. О

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - Передмова

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Природна система органічного світу

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Структурні рівні організації живих організмів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Коротка історія рослинного світ

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 2. Ботаніка як наука

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Ботаніка - наука про рослини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Загальна характеристика рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Поширення рослин та їх значення у біосфері

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 3. Молекулярний рівень організації живої матерії

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні солі

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Органічні сполуки: ліпіди

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Органічні сполуки: вуглеводи

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Органічні сполуки: білки

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 6. Органічні сполуки: нуклеїнові кислоти

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 4. Клітинний рівень організації живої матерії

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Цитологія - наука про будову та функції клітин. Історія вивчення клітин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Методи цитологічних досліджень

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Загальна будова та життєдіяльність клітин еукаріотів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Особливості будови та життєдіяльності клітини рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 5. Тканинний рівень організації живої матерії. Рослинні тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Поняття про тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Рослинні тканини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 6. Органографія. вегетативні органи рослинного організму. Корінь

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Органографія

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Вегетативні органи рослинного організму

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1. Корінь

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.1. Основні функції кореня

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.2. Типи коренів і кореневих систем

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.3. Зони кореня

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.4. Первинна будова кореня

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.5. Вторинна будова кореня

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.6. Метаморфози кореня

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.7. Кореневе живлення рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1.8. Біологічна азотфіксація

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 7. Вегетативний орган рослинного організму - пагін

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна будова та функції пагона

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Класифікація пагонів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Брунька

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Класифікація бруньок

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Метаморфози пагона

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 8. Стебло - осьова частина пагона

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Стебло та його основні функції

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Формування та морфологічна класифікація стебел

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Первинна будова стебла

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Вторинна будова стебла

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Підйом води у стовбурах дерев

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 9. Листок - бічний орган пагона

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна будова та функції листка

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Розвиток листка

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Класифікація листків

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Листкорозташування

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Анатомічна будова листка

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 6. Метаморфози листка

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 7. Способи вегетативного розмноження рослин та його біологічне значення

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 10. Генеративні органи рослинного організму. Квітка. Суцвіття

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна будова та функції квітки

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Класифікація квіток

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Формули квіток

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Утворення квітки

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Суцвіття: біологічне значення, класифікація

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 6. Запилення та запліднення

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Насінина: загальна будова та функції

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Особливості будови насінини однодольних та дводольних рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Плід та його біологічне значення

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Класифікація плодів

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Способи поширення плодів і насіння

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 12. Систематика рослин. нижчі рослини - водорості (algae)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна характеристика нижчих рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Загальна характеристика водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Біохімічна різноманітність водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Морфологічна різноманітність водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Розмноження водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 6. Життєві цикли водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 7. Систематичні групи водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 8. Екологічні групи водоростей

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 9. Значення водоростей у природі та житті людини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 13. Вищі рослини. Вищі спорові рослини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна характеристика вищих рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Вищі спорові рослини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.2. Відділ Плауноподібні, або Плауни (Lycopodiophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.3. Відділ Хвощеподібні, або Хвощі (Equisetophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2.4. Відділ Папоротеподібні, або Папороті (Polypodiophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 14. Насінні рослини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Загальна характеристика насінних рослин

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Загальна характеристика відділу Голонасінні (Pinophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Значення голонасінних у природі та житті людини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 4. Загальна характеристика відділу Покритонасінні, або Квіткові (Magnoliophyta)

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 5. Значення покритонасінних у природі та житті людини

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - ЛЕКЦІЯ 15. Рослинність україни та її охорона

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 1. Поняття про рослинність

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 2. Класифікація рослин за життєвими формами і за тривалістю життя

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - 3. Охорона рослинного світу України

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - Питання для самоперевірки

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - СЛОВНИК БОТАНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

 • Ботаніка - Неведомська Є. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ