Земельне право - Корнєєв Ю. В

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - ВСТУП

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Предмет земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Методи земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Система земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Принципи земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 5. Поняття і види джерел земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 6. Конституція України і закони як основні джерела земельного права

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 1

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття права власності на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Земля як об'єкт права власності

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Суб'єкти права власності на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Форми власності на землю в Україні

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4.1. Право приватної власності

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4.2. Право комунальної власності на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4.3. Право державної власності

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 5. Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 2

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 3. ВИДИ ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Право постійного землекористування

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Орендне землекористування

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Договір оренди землі

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Права та обов'язки землекористувачів

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Концесійне право землекористування

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 3

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ТА ДОБРОСУСІДСТВА

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття та види земельних сервітутів

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Правовий режим земельних сервітутів

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Обмеження щодо використання земельних ділянок

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Добросусідство в земельному законодавстві

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 4

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УГОД ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 5

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття гарантій прав на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Способи захисту прав на землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Вирішення земельних спорів

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 6

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 7. ПРАВОВІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Земельний фонд України як об'єкт правового регулювання

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Поняття, зміст і функції управління у галузі використання та охорони земель

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Система органів управління у галузі використання та охорони земель і їхні повноваження

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Поділ земельного фонду на категорії земель

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 5. Землеустрій

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 6. Державний земельний кадастр

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 7. Контроль за використанням та охороною земель

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 8. Моніторинг земельних ресурсів та його значення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 7

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Цивільно-правова відповідальність

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 5. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 6. Кримінальна відповідальність

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 7. Дисциплінарна та майнова відповідальність

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 8

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття про плату за землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Нормативно-правова база для визначення розмірів плати за землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Порядок визначення розмірів ставок земельного податку та орендної плати

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 4. Надходження платежів за землю та їх використання

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 5. Пільги щодо плати за землю

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 6. Обчислення і строки сплати земельного податку

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 7. Орендна плата

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 8. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату земельного податку та орендної плати

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінару до розділу 9

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - РОЗДІЛ 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 1. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 2. Права і обов'язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - 3. Суб'єкти прав на землі сільськогосподарського призначення

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Питання для самоконтролю і семінарського заняття до розділу 10

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - Словник основних понять

 • Земельне право - Корнєєв Ю. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ