Міжнародне право - Тимченко Л. Д

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.2. Принцип суверенної рівності держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.3. Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.4. Принцип мирного розв'язання спорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.5. Принцип незастосування сили або погрози силою

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.6. Принцип надання допомоги ООН у її діях

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.7. Принцип співробітництва держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.8. Принцип невтручання у внутрішні справи держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.9. Принцип непорушності державних кордонів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.10. Принцип територіальної цілісності

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.11. Принцип поваги прав людини і основних свобод

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 4.12. Принцип самовизначення народів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 5. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 5.1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 5.2. Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.1. Поняття права міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.2. Поняття міжнародного договору

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.3. Класифікація міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.4. Форма, структура і найменування міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.5. Стадії укладення міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.6. Застереження і поправки до міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.7. Реєстрація і публікація міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.8. Дія і чинність міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.9. Тлумачення міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 6.10. Припинення і призупинення дії міжнародних договорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 7. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.1. Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.2. Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.3. Регіональна співпраця у сфері прав людини

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.4. Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.5. Міжнародно-правовий статус населення

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.5.1. Міжнародно-правові питання громадянства

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.5.2. Правовий режим іноземців

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.5.3. Правовий статус біженців і переміщених осіб

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 7.5.4. Право притулку

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 8. ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.2. Органи зовнішніх зносин держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.3. Дипломатичні представництва

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.3.1. Функції дипломатичного представництва

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.3.2. Глава і персонал дипломатичного представництва

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.3.3. Дипломатичний корпус

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.3.4. Дипломатичні привілеї та імунітети

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.4. Торгові представництва

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.5. Представництва держав при міжнародних організаціях

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.6. Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх персоналу

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.7. Спеціальні місії

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.8. Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.9. Консульства

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.9.1. Поняття і види консульських установ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.9.2. Глава і персонал консульської установи

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 8.9.3. Консульські привілеї та імунітети

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 9. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.1. Поняття і класифікація міжнародних конференцій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.2. Підготовка і скликання міжнародних конференцій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.3. Правила процедури міжнародних конференцій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.4. Порядок ухвалення рішень та їх юридична сила

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.5. Історія створення міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.6. Поняття і класифікація міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.7. Юридична природа міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.8. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.9. Структура і правові основи діяльності міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10. Організація Об'єднаних Націй

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10.1. Історія створення ООН

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10.2. Мета і принципи ООН

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10.3. Система органів ООН

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10.4. Завдання ООН на сучасному етапі

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.10.5. Спеціалізовані установи ООН

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.11. Регіональні організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 9.12. Міжнародні неурядові організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.1. Поняття права міжнародної безпеки

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.2. Загальний характер безпеки

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.3. Заходи довіри

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.4. Роззброєння та обмеження озброєнь

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.5. Ефективність міжнародної безпеки

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 10.6. Кібербезпека - нова проблема міжнародної безпеки

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.1. Поняття міжнародно-правової відповідальності

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.3. Класифікація міжнародних правопорушень держав

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.4. Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.5. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою міжнародним правом

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.6. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 11.7. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 12. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.1. Міжнародно-правова класифікація територій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.2. Юридична природа державної території

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.3. Склад державної території

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.4. Державні кордони

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.5. Юридичні підстави зміни державної території

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.6. Міжнародні ріки та їх правовий режим

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.7. Міжнародна територія спільного користування

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.8. Правовий режим Арктики

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 12.9. Міжнародно-правовий режим Антарктики

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 13. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.1. Поняття та історія міжнародного морського права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.2. Кодифікація міжнародного морського права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.3. Конвенція ООН з морського права 1982 р

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.4. Внутрішні морські води

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.5. Територіальне море і прилегла зона

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.6. Води держав-архіпелагів (архіпелажні води)

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.7. Відкрите море

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.8. Континентальний шельф

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.9. Виключна економічна зона

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.10. Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.11. Міжнародні канали

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.12. Міжнародний район морського дна (Район)

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.13. Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського середовища

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 13.14. Міжнародні морські організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 14. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.1. Виникнення і розвиток міжнародного повітряного права. Його поняття

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.2. Основні принципи міжнародного повітряного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.3. Юридична природа і правовий режим повітряного простору

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.4. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.5. Відповідальність у міжнародному повітряному праві

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.6. Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 14.7. Міжнародні авіаційні організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 15. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.1. Історія виникнення, поняття і джерела міжнародного космічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.2. Принципи міжнародного космічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.3. Юридична природа та правовий режим космічного простору і небесних тіл

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.4. Правовий режим космонавтів і космічних об'єктів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.5. Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної діяльності

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.6. Військова діяльність у космічному просторі

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.7. Відповідальність у міжнародному космічному праві

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 15.8. Міжнародні космічні організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 16. МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.1. Поняття міжнародного екологічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.2. Предмет і об'єкт міжнародного екологічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.3. Джерела міжнародного екологічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.4. Охорона рослинного і тваринного світу

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.5. Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.6. Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного забруднення

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 16.7. Міжнародні екологічні організації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 17. МІЖНАРОДНЕ АТОМНЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 17.1. Поняття і розвиток міжнародного атомного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 17.2. Міжнародно-правове регулювання атомної енергетики

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 17.3. Міжнародна відповідальність за ядерну шкоду

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 17.4. МАГАТЕ і режим нерозповсюдження ядерної зброї

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 18. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 18.1. Формування, поняття і джерела міжнародного економічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 18.2. Принципи міжнародного економічного права

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 18.3. Міжнародно-правове регулювання певних видів міжнародної економічної діяльності

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 18.4. Регіональне економічне співробітництво і міжнародне право

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 19. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.1. Злочинність як міжнародне явище

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.2. Багатосторонні міжнародні договори стосовно боротьби зі злочинністю

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.3. Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.4. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.5. Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 19.6. Міжнародні стандарти поводження із правопорушниками

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 20. МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.1. Поняття "ситуація" і "спір"

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.2. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.3. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів за Статутом ООН

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.4. Реалізація принципу мирного вирішення міжнародних спорів за допомогою міжнародних організацій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.5. СНД: процедура мирного вирішення спорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.6. Механізми та інструменти ОБСЄ з мирного врегулювання спорів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 20.7. Мирне врегулювання спорів у рамках Ради Європи і Європейського Союзу

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - Розділ 21. ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.1. Історія формування права збройних конфліктів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.2. Міжнародно-правові наслідки початку війни

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.3. Правовий статус комбатантів, некомбатантів та інших учасників збройних конфліктів

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.4. Нейтралітет під час війни

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.5. Правовий режим воєнної окупації

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.6. Засоби і методи ведення воєнних дій

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.7. Міжнародно-правовий захист жертв війни

 • Міжнародне право - Тимченко Л. Д. - 21.8. Правові форми і наслідки закінчення війни