Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - ВСТУП. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПАРАДИГМА МЕТАФІЗИЧНОГО ВИМІРУ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Частина 1. МЕТАФІЗИКА ЕКОНОМІКИ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ'ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.1. Онтологічні основи економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.2. Економічна субстанція: форма і зміст

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.3. Соціальні детермінації економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.4. Економічна реальність: епістемологічний контекст

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.5. Методологія метафізичного пізнання економічних смислів

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 2. МЕТАФІЗИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.1. Економіка і філософія: інновації мислення в трансформаціях когнітивного пошуку

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.2. Наукове опредметнення "метафізики економіки"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.3. Метафізична рефлексія економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.4. Специфіка метафізичної інтерпретації змісту економічного розвитку

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.5. Реконструкція смислів економічної теорії: діалог і синтез підходів

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 3. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.1. Життєвий світ людини: економічний вимір

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.2. Ейдоси економічної практики: сутність і явище

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.3. Екстраполяція практичної свідомості в економічній реальності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.4. Економічна свідомість: теоретичний і практичний виміри

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.5. Взаємовідношення суб'єкта і об'єкта в економічній діяльності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.6. Самореалізація особистості як процес становлення власного "Я"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Частина 2. ФІЛОСОФІЯ ВЛАСНОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 4. ЕТОС ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІКА, РОЗУМ, ЛЮДИНА

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.1. "Своє" і "власне"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.2. Поняття власності у процесі самореалізації людини

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.3. Форми і види власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.4. Приватна і особиста власність

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.5. Відносини власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.6. Трансформація власності: приватна - особиста - інтелектуальна

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.7. Власність та інтелект у контексті смислу життя

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 5 ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.1. Концептуальний смисл власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.2. Античні мислителі про власність

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.3. Власність і справедливість у поглядах середньовічних мислителів

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.4. Еволюція теорії власності в ренесансному меркантилізмі

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.5. Власність у теоріях мислителів Нового часу

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.6. Проблема власності у класичній політичній економії

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.7. Власність як свобода і право людини в німецькій класичній філософії

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.8. Марксизм: подолання відчуження через заперечення приватної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.9. Приватна власність як "воля до життя"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.10. Власність - основа духовності та свободи у софіології господарства

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 5.11. Теорія власності в сучасних економічних концепціях

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 6 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.1. Предмет і структура праці в сучасну епоху та спосіб її організації

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.2. Інтелектуальний продукт та інтелектуальний товар: специфіка становлення

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.3. Продукт інтелектуально-творчої праці та особливості його споживання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.4. Інтелектуальна власність у специфіці сьогодення

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.5. Інтелектуальна власність у трансформаціях суспільного економічного прогресу

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 6.6. Перспективи інтелектуальної власності в умовах зростання "людського капіталу"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Частина 3. ПРАКСЕОЛОПЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.1. Сутнісні характеристики постіндустріального суспільства

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.2. Концепції інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.3. Інформація та знання як визначальні чинники постіндустріального розвитку

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.4. Види та результати інтелектуальної діяльності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.5. Специфіка інтелектуального капіталу

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 7.6. Структура інтелектуального капіталу та специфіка його прояву

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 8. СИСТЕМА ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 8.1. Інтелектуальний зміст промислової власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 8.2. Засоби індивідуалізації як складова інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 8.3. Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 8.4. Особливості формування та розвитку авторського і суміжного прав

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.1. Зміст комерціалізації інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.2. Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.3. Економічна ефективність ліцензування

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.4. Специфіка вартісного оцінювання об'єктів інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.5. Методологічні підходи до проблеми оцінювання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 9.6. Охорона та захист прав інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 10 РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 10.1. Формування глобального ринку прав на об'єкти інтелектуальної власності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 10.2. Міжнародне співробітництво у сфері патентного права

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 10.3. Охорона та захист авторського і суміжних прав у міжнародному масштабі

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 10.4. Інтелектуальна власність в епоху Інтернету

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - РОЗДІЛ 11. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 11.1. Вплив інтелектуальної власності на формування вітчизняної інноваційної системи

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 11.2. Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної власності в Україні

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - ПІСЛЯМОВА