Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - ВСТУП. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПАРАДИГМА МЕТАФІЗИЧНОГО ВИМІРУ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Частина 1. МЕТАФІЗИКА ЕКОНОМІКИ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 1. ЕКОНОМІКА ЯК ОБ'ЄКТ МЕТАФІЗИЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.1. Онтологічні основи економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.2. Економічна субстанція: форма і зміст

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.3. Соціальні детермінації економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.4. Економічна реальність: епістемологічний контекст

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 1.5. Методологія метафізичного пізнання економічних смислів

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 2. МЕТАФІЗИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАННЯ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.1. Економіка і філософія: інновації мислення в трансформаціях когнітивного пошуку

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.2. Наукове опредметнення "метафізики економіки"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.3. Метафізична рефлексія економічного знання

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.4. Специфіка метафізичної інтерпретації змісту економічного розвитку

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 2.5. Реконструкція смислів економічної теорії: діалог і синтез підходів

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 3. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.1. Життєвий світ людини: економічний вимір

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.2. Ейдоси економічної практики: сутність і явище

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.3. Екстраполяція практичної свідомості в економічній реальності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.4. Економічна свідомість: теоретичний і практичний виміри

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.5. Взаємовідношення суб'єкта і об'єкта в економічній діяльності

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 3.6. Самореалізація особистості як процес становлення власного "Я"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Частина 2. ФІЛОСОФІЯ ВЛАСНОСТІ

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - Розділ 4. ЕТОС ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІКА, РОЗУМ, ЛЮДИНА

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.1. "Своє" і "власне"

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.2. Поняття власності у процесі самореалізації людини

 • Інтелектуальна власність - Базилевич В. Д. - 4.3. Форми і види власності