Патопсихологія - Мартинюк І. А

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - РОЗДІЛ I. ВСТУП ДО ПАТОПСИХОЛОГІЇ

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 1. Патопсихологія: предмет і завдання

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Загальне поняття про патопсихологію, її завдання та значення

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Поняття про психічну патологію

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Зв'язок патопсихології з іншими галузями наукового знання та практики

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Принципи патопсихологічних досліджень

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 5. Кому потрібні знання патопсихології?

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 2. Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Погляд первісних людей на патологію та її лікування

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Погляди на патологію та її лікування в античні часи

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Європа в середні віки: демонологія повертається

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Ренесанс і створення притулків

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - XVІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та Росії. Становлення вітчизняної патопсихології

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Важкі психічні порушення та їх лікування

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - РОЗДІЛ II. ВИДИ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 3. Патопсихологічна характеристика психічних процесів

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Розлади відчуття

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Розлади сприймання

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Розлади уваги

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Порушення пам'яті

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 5. Розлади мислення

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 6. Розлади інтелекту

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Порушення інтелекту

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 7. Порушення мовлення

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 8. Порушення емоційної сфери

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 9. Порушення волі

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 4. Розлади свідомості

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Загальна характеристика свідомості, ознаки розладів свідомості та самосвідомості

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Характеристика основних станів порушеної свідомості

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 5. Розлади особистості

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Порушення опосередкованості та ієрархії мотивів

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Порушення смислоутворення

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Порушення підконтрольності поведінки

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 6. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Поняття про девіантну поведінку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Способи взаємодії індивіда з реальністю

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Типи девіантної поведінки

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Причини формування девіантної поведінки

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Форми вияву девіантної поведінки

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - РОЗДІЛ III. ВІКОВА ПАТОПСИХОЛОГІЯ

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 7. Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Психічні особливості та порушення у період новонародженості, немовляти і раннього дитинства

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Психічні особливості (в нормі) дітей цього віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Психічні особливості та психічні порушення у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Типові психологічні порушення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 8. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці, ранній юності. Психічні розлади в осіб зрілого та похилого віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Психічні розлади у підлітків

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Психологія ранньої юності

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Психологічні особливості і психічні розлади осіб зрілого, похилого та старечого віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - РОЗДІЛ IV. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ РОЗЛАДАХ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ1

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 9. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей та роль даних про порушення в розвитку дитини

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 10. Методи дослідження порушень психічних процесів, станів та особистісного розвитку дітей

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Загальна характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 11. Сучасні методи психологічної корекції та консультування

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Індивідуальна та групова психологічна корекція

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Види психокоригувальної допомоги при порушеннях розвитку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Психотренінг

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 12. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини як один із методів психологічної корекції

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Поняття та значення зміни соціальної ситуації розвитку дитини

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Система різнобічного оцінювання як засіб психолого-педагогічної корекції особистісного розвитку підлітка

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Оптимізація соціальної ситуації розвитку дитини шляхом диференціювання навчання

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Рання професійна орієнтація як пошук сфери самоствердження підлітка

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Тема 13. Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 1. Мета і завдання спеціальних навчальних закладів для дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 2. Відкриті спеціальні навчальні заклади для дітей із відхиленнями в розвитку

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 3. Закриті спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх із відхиленнями у поведінці

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - 4. Проблеми та перспективи організації спеціальних форм навчання й виховання дітей із відхиленнями у розвитку та поведінці

 • Патопсихологія - Мартинюк І. А. - Список використаної та рекомендованої літератури