Психодіагностика - Галян І. М

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1. Загальні засади психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.1. Зародження і становлення психодіагностики як науки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Донаукове використання психодіагностичних процедур

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Розвиток психодіагностики у XIX--XX ст

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.2. Предмет і завдання психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність психодіагностики як науки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психологічне оцінювання у психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Завдання загальної психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.3. Характеристика психодіагностичного методу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність методології, методу, методики психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психодіагностичний метод

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.4. Тест як основний психодіагностичний інструмент

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Класифікація і характеристика тестів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Об'єктивні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Суб'єктивні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особистісні та спеціальні опитувальники, анкети, інтерв'ю

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Проективні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести, орієнтовані на статистичну норму

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Критеріально-орієнтовані тести (КОрТ)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Комп'ютеризовані і комп'ютерні психодіагностичні тести

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Вимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх користувачів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2. Психометричні основи психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2.1. Психодіагностичні і психометричні процедури

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність основних ознак і категорій психодіагностики. Психологічний діагноз

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психодіагностичний процес

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Збирання даних

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Перероблення та інтерпретація інформації

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Прийняття рішень

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Загальна і диференційна психометрія

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Міри у процесі шкалювання. Характеристика шкал

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Процентильна шкала

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Відсоткова рангова шкала

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Статистичні шкали

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2.2. Психометрія у структурі й психодіагностичних методів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Технологія конструювання тесту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Адаптація діагностичних методів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Надійність тестів, її обчислення

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Визначення коефіцієнта надійності

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Надійність окремих пунктів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Валідність тестів, особливості її визначення і перевірки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Змістова валідність

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Критеріальна валідність

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Конструктна валідність

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Послідовність перевірки валідності

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Стандартизація і норми тестових показників

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2.3. Застосування математично-статистичних методів аналізу у психологічних вимірюваннях

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Типи емпіричних даних "L"-,"Q"-, "Т" - дані

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Оцінювання розподілу емпіричних даних

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Застосування непараметричної і параметричної статистик при обробленні емпіричних даних

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Оцінювання достовірності значень за t - критерієм Стьюдента

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Статистична значущість і статистичний критерій

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 3. Психодіагностика інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 3.1. Сутність інтелекту, підходи до його вивчення і моделі структури

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Основні підходи до вивчення інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Соціокультурний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Генетичний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Процесуально - діяльнісний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Освітній підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Інформаційний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Феноменологічний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Функціонально-рівневий підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Регуляційний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Моделі структури інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Модель Ч.-Е. Спірмена

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Модель Л.-Л. Терстоуна

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Модель Дж.-П. Гілфорда

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Модель Р.-Б. Кеттела

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Інші ієрархічні моделі інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 3.2. Характеристика тестів діагностування інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести для діагностування соціального інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести для діагностування емоційного інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести для психодіагностування креативності

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 4. Методи діагностування особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 4.1. Загальні підходи до діагностування особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особистість як об'єкт психодіагностичного дослідження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особистісні риси як психодіагностична категорія

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 4.2. Психодіагностика особистості у контексті теорій рис особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Теорія рис особистості Р.-Б. Кеттела

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Внесок Г.-Ю. Айзенка у розвиток психодіагностики особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тест ММРІ як діагностичний інструмент вивчення особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Оцінні шкали (І, Г, К)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Базисні (клінічні) шкали

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Основні типи профілів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Оброблення отриманих матеріалів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Процедура обстеження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Модель "Великої п'ятірки"

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Дослідження індивідуальних випадків

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 5. Діагностування внутрішнього світу особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 5.1. Проективна діагностика як метод вивчення внутрішнього світу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність проекції у психології та психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Проективні методики діагностування особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Проективні методики дослідження особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 5.2. Діагностування самосвідомості особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Самосвідомість як об'єкт психодіагностичного дослідження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Методики діагностування самосвідомості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Стандартизовані самозвіти

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Контрольні списки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Нестандартизовані самозвіти (вільні самоописи)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Ідеографічні техніки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Рефрактивні техніки (метод керованої проекції)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 5.3. Діагностування спонукальної сфери особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Теоретичні підходи до аналізу мотивації

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психофізіологічний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психологічний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Соціально-психологічний підхід

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Мотивація, мотиваційні змінні, їх діагностування

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 5.4. Психологічні особливості діагностування ціннісної сфери особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Теоретичне підгрунтя вивчення ціннісної сфери

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Методи діагностування системи цінностей особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 6. Нетестові методи у психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 6.1. Спостереження як метод психологічного дослідження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність і види спостереження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Послідовність здійснення наукового спостереження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 6.2. Опитувальні методи у психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Інтерв'ювання як різновид усного опитувального діагностичного методу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Послідовність проведення інтерв'ю

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Телефонне опитування

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Анкетування як різновид письмового опитувального діагностичного методу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Композиція анкети

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Види анкетування

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 6.3. Експертне оцінювання у психологічному дослідженні

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність експертного оцінювання

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Послідовність експертного оцінювання

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 6.4. Контент-аналіз як експертно-діагностична процедура психологічного дослідження

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Контент-аналіз у психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Послідовність контент-аналізу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 7. Соціально-психологічні особливості діагностування людей різного віку

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 7.1. Психодіагностичне дослідження дітей, підлітків та юнаків

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особливості психодіагностування дітей дошкільного віку

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Діагностування готовності дітей до школи

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особливості психодіагностування дітей молодшого шкільного віку (на етапі зрілого дитинства)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особливості психодіагностування підлітків та юнаків

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 7.2. Психодіагностування у дорослому (зрілому) віці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психологічна характеристика дорослості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особливості застосування психодіагностичних методів стосовно дорослих людей

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Короткий термінологічний словник

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Література