Психодіагностика - Галян І. М

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1. Загальні засади психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.1. Зародження і становлення психодіагностики як науки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Донаукове використання психодіагностичних процедур

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Розвиток психодіагностики у XIX--XX ст

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.2. Предмет і завдання психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність психодіагностики як науки

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психологічне оцінювання у психодіагностиці

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Завдання загальної психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.3. Характеристика психодіагностичного методу

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність методології, методу, методики психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психодіагностичний метод

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 1.4. Тест як основний психодіагностичний інструмент

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Класифікація і характеристика тестів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Об'єктивні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести особистості

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести інтелекту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Суб'єктивні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Особистісні та спеціальні опитувальники, анкети, інтерв'ю

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Проективні методики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Тести, орієнтовані на статистичну норму

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Критеріально-орієнтовані тести (КОрТ)

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Комп'ютеризовані і комп'ютерні психодіагностичні тести

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Вимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх користувачів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2. Психометричні основи психодіагностики

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2.1. Психодіагностичні і психометричні процедури

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Сутність основних ознак і категорій психодіагностики. Психологічний діагноз

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Психодіагностичний процес

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Збирання даних

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Перероблення та інтерпретація інформації

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Прийняття рішень

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Загальна і диференційна психометрія

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Міри у процесі шкалювання. Характеристика шкал

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Процентильна шкала

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Відсоткова рангова шкала

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Статистичні шкали

 • Психодіагностика - Галян І. М. - 2.2. Психометрія у структурі й психодіагностичних методів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Технологія конструювання тесту

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Адаптація діагностичних методів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Надійність тестів, її обчислення

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Визначення коефіцієнта надійності

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Надійність окремих пунктів

 • Психодіагностика - Галян І. М. - Валідність тестів, особливості її визначення і перевірки