Соціологія праці - Лукашевич М. П

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Передмова

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Що вивчає соціологія праці?

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Використання соціології праці в діяльності менеджера

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Донауковий етап зародження соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2.Початок наукового етапу розвитку соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Виникнення соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 4. Сучасний етап розвитку соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Американська соціологія праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Французька соціологія праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 5. Соціологія праці в Росії

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 6. Становлення і розвиток соціології праці в Україні

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 3. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1.Зміст і соціальні функції праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 4. РИНОК ПРАЦІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Ринок праці: соціальний контекст

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Особливості соціально трудових відносин при переході до ринку

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 5 ТРУДОВА ПОВЕДІНКА

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутнісні характеристики трудової поведінки

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Типологія трудової поведінки

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Соціальне управління трудовою поведінкою

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 6. ВИРОБНИЧА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутність і функції виробничої адаптації

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Види виробничої адаптації

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Управління виробничою адаптацією

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 7. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутність, функції і моделі трудової мотивації

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Процес трудової мотивації і його компоненти

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Мотиви й диспозиції особистості в управлінні трудовою поведінкою

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 8. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутність і функції стимулювання праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Види стимулів трудової діяльності

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Вибір стратегії стимулювання праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 9. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Функції соціального контролю у сфері праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Види й типи соціального контролю

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Механізм здійснення соціального контролю в трудових колективах

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 10. ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Соціальні переміщення під впливом науково-технічного прогресу

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Сутність, функції, класифікація трудової мобільності

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Плинність, стабільність та стійкість персоналу

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 4. Управління трудовою мобільністю

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 11. ТРУДОВА КАР'ЄРА

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Кар'єра і соціальна мобільність

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Трудова кар'єра як індивідуальна трудова мобільність

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Фактори трудової кар'єри

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 4. Етапи кар'єри

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 5. Класифікація трудової кар'єри

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутність, структура, функції і типологізація

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Трудовий колектив як соціальна організація

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Трудовий колектив як соціальна спільність

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 13. ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Сутність, структура і функції

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Причини трудових конфліктів

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Вирішення трудових конфліктів

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Соціологічні дослідження як джерело інформації про соціально-трудові процеси

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Особливості проведення соціологічних досліджень у виробничих колективах

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Служба соціального розвитку на підприємстві, її склад і функції

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 15. СОЦІАЛЬНІ РЕЗЕРВИ, ТЕХНОЛОГИ І СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Соціальне управління: сутність, функції, принципи і методи

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Соціальні резерви, соціальна діагностика і соціальне проектування в трудовому колективі

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Соціальні технології: проблеми розробки і впровадження в трудових колективах