Соціологія праці - Лукашевич М. П

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Передмова

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Що вивчає соціологія праці?

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Використання соціології праці в діяльності менеджера

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Донауковий етап зародження соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2.Початок наукового етапу розвитку соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 3. Виникнення соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 4. Сучасний етап розвитку соціології праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Американська соціологія праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - Французька соціологія праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 5. Соціологія праці в Росії

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 6. Становлення і розвиток соціології праці в Україні

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 3. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАЦІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1.Зміст і соціальні функції праці

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - ГЛАВА 4. РИНОК ПРАЦІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 1. Ринок праці: соціальний контекст

 • Соціологія праці - Лукашевич М. П. - 2. Особливості соціально трудових відносин при переході до ринку