Ринок праці - Волкова О. В

 • Ринок праці - Волкова О. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.2. Визначення ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.3. Особливості визначення об'єкту ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.4. Структура ринку праці, його елементи

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.5. Класифікація та сегментація ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.6. ринок праці як складова ринкової системи

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 1

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 2.5. Зарубіжні моделі ринків праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 2

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 3. Інфраструктура ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 3

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 4. ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 4.2. Формування ВФРП

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 4

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести модульного контролю

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Модуль 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку пращ. Рівновага продавця на ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.3. Ефект доходу та заміщення в класичній теорії пропонування часу. Крива індивідуального пропонування на ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.4. Пропонування якості та інтенсивності праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.5. Освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 5.6. Практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 5

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 6. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 6.1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 6

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 7. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СУКУПНИЙ ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального попиту на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність попиту

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 7.4. Фактори впливу на попит на ринку праці. Ефекти масштабу та заміщення

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 7

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.1. Поняття зайнятості населення, основні концепції зайнятості

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.2. Види і форми зайнятості

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.3. Характеристика зайнятості в Україні

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.4. Світові тенденції зайнятості

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.5. Механізм регулювання зайнятості населення

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 8.6. ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 8

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести модульного контролю 2

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Модуль 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 9. БЕЗРОБІТТЯ, ЙОГО ФОРМИ І ПРИЧИНИ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 9.1. Сутність безробіття. Підходи до визначення його рівня

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 9.2. ВПЛИВ БЕЗРОБІТТЯ НА СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. ЗАКОН ОУКЕНА

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 9.3. Види та форми безробіття

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 9.4. Соціальний захист населення у випадку безробіття

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 9.5 Сучасні пріоритети соціального захисту в Україні

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 9

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 10. ГНУЧКИЙ РИНОК ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 10.1. Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 10.2. Гнучкість витрат на робочу силу

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 10.3. Гнучкість форм зайнятості та використання робочого часу

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 10.4. Географічна та професійна мобільність робочої сили як елемент гнучкості ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 10

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 11. АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 11.2. інформаційне забезпечення аналізу ринку праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 11.3. Структура та показники аналізу ринку праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 11.4. Основні методологічні визначення та поняття, що використовуються при аналізі ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 11.5. Основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку праці

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 11.6. Прогнозування стану ринку праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 11

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тема 12. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.1. Формування ринку праці в дореволюційній Росії

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.2. Особливості та етапи формування ринку праці України за часів радянської влади

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.3. Особливості та етапи формування ринку праці України в умовах незалежності

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.4. Сучасний стан ринку праці в Україні

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.5. Регіональні особливості формування ринку праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - 12.6. Вплив глобалізації на ринок праці України

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 12

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Тести модульного контролю З

 • Ринок праці - Волкова О. В. - ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 • Ринок праці - Волкова О. В. - Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ