Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина І. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ УГРУПОВАННЯ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 1. СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 1.1. Національна та світова валютні системи

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 1.2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 1.3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 2. РЕГІОНАЛЬНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УГРУПОВАННЯ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 2.1. Валютні блоки

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 2.2. Валютні зони

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 2.3. Валютний союз ЄС

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина ІІ. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 3.1. МВФ: проблеми створення і діяльності

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 3.2. Світовий банк. Банк міжнародних розрахунків

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 3.3. Регіональні фінансово-кредитні установи

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 4. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 4.1. Економічні організації системи ООН

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 4.2. Міжнародні та регіональні економічні структури

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 4.3. Особливості функціонування фінансової системи ЄС

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 5. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 5.1. Світові ринки золота

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 5.2. Операції на девізних ринках

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 5.3. Міжнародні розрахункові операції

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 6. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 6.1. Міжнародний ринок акцій

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 6.2. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 6.3. Діяльність фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 7. ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 7.1. Форми міжнародного кредиту

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 7.2. Зовнішній борг і проблеми його обслуговування

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 7.3. Платоспроможність країни та її складові

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина IV. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 8. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 8.1. Лізинг як економічна категорія

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 8.2. Види лізингу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 8.3. Умови лізингового договору та його суб'єкти

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 9. МІЖНАРОДНІ ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 9.1. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 9.2. Суб'єкти міжнародних лізингових операцій

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 9.3. Переваги міжнародного фінансового лізингу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина V. ГРОШІ ЯК ОСНОВА СВІТОВИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 10. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 10.1. Закони грошового обігу й основні тенденції його динаміки

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 10.2. Стійкість грошового обігу. Інфляція

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 10.3. Рух грошових потоків у сфері міжнародних фінансів

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 11. "БРУДНІ" ГРОШІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ І ПРОТИДІЯ ЇХ ВІДМИВАННЮ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 11.1. Походження "брудних" грошей та основні канали їх відмивання

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 11.2. Міжнародна протидія відмиванню "брудних" грошей

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 11.3. Україна в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина VI. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ. ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 12. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 12.1. Ступені конвертованості валют

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 12.2. Внутрішня і зовнішня конвертованість

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 12.3. Умови повної конвертованості валют

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 13. ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 13.1. Економічні функції валютного курсу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 13.2. Методика визначення валютних курсів

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 13.3. Фіксований та плаваючий валютні курси

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина VII. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ЯК ПІДСУМКОВИЙ ПОКАЗНИК СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ КРАЇНИ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 14. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 14.1. Методологія платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 14.2. Дефіцит і профіцит платіжного балансу. Концепція резидентності

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 14.3. Економічна рівновага платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 15. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 15.1. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 15.2. Загальне сальдо платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 15.3. Чинники, які впливають на стан платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина VIII. РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 16. ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 16.1. Валютно-фінансова політика держави

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 16.2. Валютні обмеження та валютні ризики

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 16.3. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 17. УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 17.1. Економічні передумови та наслідки зростання нестабільності міжнародних фінансів

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 17.2. Удосконалення діяльності міжнародних валютно-фінансових інституцій

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 17.3. Паризький та Лондонський клуби

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина IX. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 18. ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 18.1. Формування системи валютного регулювання і валютного контролю

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 18.2. Становлення валютного і фінансового ринків України

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 18.3. Сучасні проблеми функціонування гривні

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 19. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 19.1. Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 19.2. Стан і перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - 19.3. Зміцнення міжнародної платоспроможності України

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Частина Х. УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Розділ 20. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКУ СПІЛЬНОТУ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Підручники, посібники та монографії

 • Міжнародні валютно-фінансові відносини - Боринець С. Я. - Методичні та довідкові видання