Маркетинг - Липчук В. В

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Передмова

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 1. Маркетинг - досконалий спосіб управління ринком у 21 столітті

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.1. Значення та функції маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.2. Загальні основи новітньої маркетингової філософії управління ринками

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.3. Концепції та основні елементи поняття "маркетинг"

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.4. Види маркетингу та їх застосування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.5. Маркетингове середовище

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 2. Товар як елемент маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.1. Товар, його суть і класифікація

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.2. Ринкова атрибутика товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Упаковка товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Штрихове кодування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.3. Асортимент та номенклатура товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.4. Життєвий цикл товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 3. Маркетинг послуг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.1. Маркетинг послуг і некомерційної діяльності

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.2. Маркетинг знань та освітніх послуг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Продуктова політика маркетингу знань

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.3. Маркетинг у туризмі

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 4. Впровадження на ринок нових товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.1. Поняття нового товару та значення товарних інновацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.2. Стадії впровадження на ринок нових товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.3. Конкурентоспроможність товарів на ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.4. Оцінка ризику при впровадженні нового товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 5. Цінова політика

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.2. Класифікація цін

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.3. Основні стратегії ціноутворення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.4. Методи ціноутворення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 6. Товаропросування у комплексі маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.1. Товаропросування, його суть і значення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.2. Канали дистрибуції та їхні функції

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.3. Посередницька діяльність, її роль та класифікація

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.4. Франчайзинг у системі товаропросування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.5. Формування стратегії збуту товарів у системі товаропросування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.1. Суть, роль та значення торгівлі

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.2. Класифікація основних видів торгівлі та її функцій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.3. Гуртова торгівля, її види та ознаки

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.4. Роздрібна торгівля, її суть, функції та види

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.5. Супермаркет в торговельній діяльності

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Традиційні супермаркети

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Супермагазини і суперцентри

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Гуртові супермаркети

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.6. "Мистецтво продажу" товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 7.7. Мерчандайзинг торговельної діяльності

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 8. Маркетинг комунікацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.1. Суть, роль та значення реклами

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.2. Основні види реклами та їх характеристика

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.3. Формування рекламних звернень

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.4. Ефективність рекламних заходів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.5. Персональний продаж у комплексі маркетингових комунікацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 8.6. Інші інструменти комунікації

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 9. Маркетингове дослідження

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 9.1. Суть і завдання маркетингового дослідження

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 9.2. Організація процесу маркетингового дослідження

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 9.3. Маркетингова інформація, її види та способи збору

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 9.4. Бенчмаркінг у ринкових дослідженнях

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 1. Планування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 2. Дослідження

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 3. Спостереження

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 4. Аналіз

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 5. Адаптація

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етап 6. Удосконалення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 9.5. Статистичні методи в маркетинговому дослідженні

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 10. Визначення ринкових можливостей фірми

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 10.1. Поняття ринку, його основні риси та види

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 10.2. Методи аналізу ринкової ситуації

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 10.3. Методи оцінки ринкових можливостей фірми

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 10.4. стратегії конкурентів на ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 11. Сегментація ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 11.1. Суть та значення сегментації ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 11.2. Принципи сегментації ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 11.3. Оцінка привабливості та відбір цільових сегментів ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 12. Управління маркетингом

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 12.1. Поняття і функції управління маркетингом

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 12.2. Форми управління маркетингом

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 12.3. Роль та особливості функціонування служб маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 12.4. Аутсорсинг в управлінні збутовою діяльністю

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 13. Маркетингове планування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 13.1. Суть і функції маркетингових планів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 13.2. Види маркетингових планів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 13.3. Структура маркетингового плану

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 14. Міжнародний маркетинг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.1. Сутність, основні поняття та форми міжнародного маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.2. Особливості розвитку євромаркетингу, основні поняття та історичні процеси

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.3. Сутність та особливості міжнародного та європейського економічного середовища

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.4. Сутність і склад соціально-культурного і політико-правового середовища міжнародного маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.5. Основні типи стратегій виходу на зовнішні ринки та їх характеристика

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.6. Сутність, цілі міжнародної та європейської маркетингових сегментацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.7. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень. Бенчмаркінг у міжнародному маркетинговому дослідженні

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Бенчмаркетинг у міжнародному маркетинговому дослідженні

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.8. Міжнародна товарна політика та євростратегія

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.9. Ціноутворення та цінові стратегії у міжнародному маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.10. Маркетинг товаропросування фірм на світових ринках. Новітні технології товаропросування у міжнародному ринку: франчайзинг, мерчандайзинг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Новітні технології товаропросування у міжнародному ринку: франчайзинг, мерчандайзинг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.11. Сутність та елементи міжнародних маркетингових комунікацій. Євромаркетинговий комплекс комунікацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Євро маркетинговий комплекс комунікацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Вибір засобів масової інформації у міжнародному маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Маркетингова єврореклама товарів і послуг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 14.12. Організація управління міжнародним маркетингом та його моделі і функції. Міжнародне маркетингове планування і контроль міжнародного маркетингу. Аутсорсинг - новітній метод управління міжнародним маркетингом

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Міжнародне маркетингове планування і контроль міжнародного маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Етноцентризм

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Поліцентризм

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Регіоноцентризм і геоцентризм

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Аутсорсинг - новітній метод управління міжнародним маркетингом

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Резюме

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Список рекомендованої літератури