Маркетинг - Липчук В. В

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Передмова

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 1. Маркетинг - досконалий спосіб управління ринком у 21 столітті

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.1. Значення та функції маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.2. Загальні основи новітньої маркетингової філософії управління ринками

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.3. Концепції та основні елементи поняття "маркетинг"

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.4. Види маркетингу та їх застосування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 1.5. Маркетингове середовище

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 2. Товар як елемент маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.1. Товар, його суть і класифікація

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.2. Ринкова атрибутика товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Упаковка товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Штрихове кодування

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.3. Асортимент та номенклатура товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 2.4. Життєвий цикл товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 3. Маркетинг послуг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.1. Маркетинг послуг і некомерційної діяльності

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.2. Маркетинг знань та освітніх послуг

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Продуктова політика маркетингу знань

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 3.3. Маркетинг у туризмі

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 4. Впровадження на ринок нових товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.1. Поняття нового товару та значення товарних інновацій

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.2. Стадії впровадження на ринок нових товарів

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.3. Конкурентоспроможність товарів на ринку

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 4.4. Оцінка ризику при впровадженні нового товару

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 5. Цінова політика

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.2. Класифікація цін

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.3. Основні стратегії ціноутворення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 5.4. Методи ціноутворення

 • Маркетинг - Липчук В. В. - Тема 6. Товаропросування у комплексі маркетингу

 • Маркетинг - Липчук В. В. - 6.1. Товаропросування, його суть і значення