Філософія культури - Гатальська C. M

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - Вступний розділ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 1. ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 1.1 Філософія культури як культурна самосвідомість європейської людини

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 1.2 Дисциплінарні межі філософії культури. Культур філософія як соціальна та культурна антропологія

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 1.3 Метафізичні та деонтологічні припущення в пізнанні феномену культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - Морфологічний розділ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2. ТИП КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2.1 Синхронний та діахронний принципи в дослідженні форм культури: евристичний характер протиставлення

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2.3 Тип культури: стадіальне та полілінійне бачення

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2.3 Тип культури як тип повсякденності

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2.4 Статус цивілізації у триванні культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 2.5 Стиль культури як симптом цивілізації

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - Феноменолого-аналітичний розділ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 3. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ АРХЕТИПНО-ТРАДИЦІЙНОГО

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 3.1 "Архетипи" ("універсали", або "інваріанти") культури як схеми духу

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 3.2 Статус традиції як особливої реалії культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 3.3 Феномен традиції крізь призму "вживання" та "дистанціювання", "розриву" та "повернення"

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 3.4 Постмодерн як епоха нового прояву Традиції

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 4. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ МІФУ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 4.1 Пропозиція та ситуація міфу в просторі культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 4.2 Міфологія як універсальна властивість культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 4.3 Феномен священного

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 5. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ СИМВОЛУ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 5.1 "Щойність" знаку, символу та образу в культурі

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 5.2 Сутність символу як найважливішого механізму пам'яті культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 5.3 Символізм і проблема візуалізації культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - Синтетичний розділ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 6. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 6.1 Буття культури як порівняння

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 6.2 Проблема культури як діалогу культур

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 6.3 Культурологія як іншологія: коцепт Іншого в культурфілософській рефлексії

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 7. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 7.1 Презумпція текстуальності; текстоцентризм як ознака сучасності

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 7.2 Наративна функція культури

 • Філософія культури - Гатальська C. M. - 7.3 Універсум культури як інтертекст