Менеджмент підприємства - Хомяков В. І

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 1. ШЛЯХ ДО РИНКУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.1. Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.2. Характеристика директорів доринкового і перехідного етапів

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.3. Оцінка адекватності організаційно-правових структур та методів управління ринковим умовам

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4. Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4.1. Рушійний механізм ринкової економіки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4.2. Механізм формування ринку житла (на прикладі США)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 2. Менеджмент. Школи і напрямки розвитку

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.1. Загальна характеристика менеджменту

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.2. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Модель менеджменту підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Учасники діяльності підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Основи управління підприємством

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Філософія та політика підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - "Неперсональне" управління

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.3. Школи менеджменту

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Принципи управління Анрі Файоля

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.4. Менеджмент як промес (процесний підхід)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.5. Системний підхід

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Системний підхід до управління операціями (виробництвом)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.6. Ситуаційний підхід

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1. Планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.2. Виробничий профіль (місія) фірми

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.3. Стратегічне планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.4. Оперативне планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.2. Організація

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3. Мотивація

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.2. Психоаналітична теорія

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.3. Мотивації через потреби

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Ієрархія потреб за Масловим

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія мотивації МакКлеланда

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія мотивації Херцберга

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорії "ікс" та "ігрек" Макгрегора

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.4. Процесуальні теорії мотивації

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія очікувань

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія справедливості

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Модель Портера - Лоулера

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.5 Теорія підкріплення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система Скенлона

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система Раккера

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система "імпрошейр"

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Приклад розподілу заробітної плати в умовах колективного підряду

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розподіл заробітку між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудового внеску (КТВ)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Стимулююча функція

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Особливості системи стимулювання в Японії

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.6. Регулювання поведінки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.7. Збагачення праці

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.8. Партисипативність (залучення працівників)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4. Контроль

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4.2. Процес контролю

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4.3. Роль людини в процесі контролю

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4.4. Еволюція систем внутрішньо-фірмового управління і контролю

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Управління реалізацією

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Управління на основі контролю

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Управління методом екстраполяції

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система підприємницького типу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 4. КЕРІВНИЦТВО

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.1. Загальні положення. Комунікація

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.2. Влада. Форми влади і впливу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3. Типи керівників (працівників) та стилі керівництва

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.2. Класифікація типів керівників за Л. Кудряшовою

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.3. Класифікація "неідеальних"працівників за Т. Фарнсвортом

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.4. Соціально-психологічна характеристика працівників і менеджерів та їх сумісність

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Оцінка сумісності різних типів керівників і їх підлеглих

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.5. Модель керівництва Реддіна

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.6. Класифікація і характеристика керівників за А. Черняховським

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.7. Класифікація стилів керівництва Р. Блейка і Д. Мутон

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Керівництво в стилі 9.1

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Рекомендації керівнику, який дотримується стилю 9.1, для зміни поведінки з метою підвищення ефективності роботи

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Керівництво в стилі 1.9

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Рекомендації керівнику стилю 1.9 для зміни поведінки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Керівництво в стилі 1.1

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Керівництво в стилі 5.5

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Рекомендації керівнику стилю 5.5 для зміни поведінки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Керівництво в стилі 9.9

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Патерналізм

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Опортунізм

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Фасадизм

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Метод "двох капелюхів"

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.8. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Ситуаційна модель керівництва Фідлера

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Ситуаційна модель Херсі і Бланшара

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 4.3.9. Висновки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.1. Поняття і види управлінських рішень

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.2. Процес прийняття рішень

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.3. Модель управління запасами

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4. Моделі економічного аналізу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.2. Заміна обладнання при незмінній виробничій потужності підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.3. Вплив зміни цін

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.4. Завоювання нових ринків (розширення ринку) шляхом зниження ціни

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.5. Дослідження беззбитковості роботи підприємства, що виробляє декілька видів товарів

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.6. Значення постійних витрат для прийняття рішень

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.7. Аналітичний метод визначення обсягів виробництва, що забезпечують досягнення умов самоокупності, одержання цільового прибутку або рентабельності

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.8. Аналіз економічних параметрів підприємства в умовах значного падіння виробництва та інфляції

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.4.9. Прийняття рішень із використанням граничного аналізу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - КОРОТКОСТРОКОВИЙ ВІДРІЗОК ЧАСУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА НА ДОВГОСТРОКОВОМУ ЕТАПІ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - РОЗВ'ЯЗАННЯ ГРАФІКА "ВИТРАТИ-РЕЗУЛЬТАТИ" ТА КРИВОЇ ПОПИТУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.5. Моделі лінійного програмування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.5.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.5.2. Приклад розробки моделі лінійного програмування для виробництва двох виробів

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ФОРМУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.5.3. Транспортна задача

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ГЕОМЕТРИЧНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.5.4. Розв'язання задачі лінійного програмування симплекс-методом

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - А. Загальні положення симплекс-методу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Б. Вибір портфеля інвестицій

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - В. Розв'язання задачі

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.6. Прийняття оптимальних рішень із використанням сітьових моделей

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.6.1. Оптимізація сітьового графіка по трудових ресурсах

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПОРЯДОК ПОБУДОВИ СІТЬОВОЇ МОДЕЛІ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВИЗНАЧЕННЯ РАННІХ СТРОКІВ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВИЗНАЧЕННЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЧАСУ ТА КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ І ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ОПТИМІЗАЦІЯ СІТЬОВОЇ МОДЕЛІ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.6.2. Знаходження критичного шляху за вартісними параметрами

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.7. Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.7.1. Поняття та види ризику при прийнятті рішень

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.7.2. Вимір ризику

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.7.3. Рекомендації щодо переборювання невизначеностей

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.7.4. Приклади зменшення ризику для учасників біржової торгівлі

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Операції хеджування (ф'ючерсні угоди)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ОБМЕЖЕННЯ РИЗИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЦІОНІВ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.8. Прийняття рішень із урахуванням фактора часу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.8.1. Загальна методика урахування фактора часу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ФОРМУЛИ ЩОРІЧНИХ ПЛАТЕЖІВ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - УРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.8.2. Методи та приклади прийняття рішень з урахуванням фактора часу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - МЕТОД ПРИВЕДЕННЯ ВАРТОСТІ ДО СУЧАСНОГО МОМЕНТУ ЧАСУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЩОРІЧНИХ ПРИВЕДЕНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - МЕТОД ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТАВКИ ДОХОДУ (ВСД)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТАВКИ ДОХОДУ (ЗСД)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ОЦІНКА ВАРІАНТІВ, ЩО НЕ ВКЛЮЧАЮТЬ ПОЗИТИВНІ ГРОШОВІ ПОТОКИ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ СТАВКИ ДОХОДУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАМІНУ ОБЛАДНАННЯ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНОВОГО ПЕРІОДУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО АКЦІЇ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.8.3. Труднощі у прийнятті фінансових рішень у галузі інвестування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІШЕННЯ ВІД СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ "X"

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ "У"

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ІНВЕСТИЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ КОМПАНІЇ "X" ТА "У" З УРАХУВАННЯМ ОПОДАТКУВАННЯ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - РІШЕННЯ БАНКУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.8.4. Ефект фінансового важеля

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.9. Методика визначення найбільш сприятливого способу оподаткування для ефективного господарювання підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.10. Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.11. Методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.12. Методика визначення середньозваженої та граничної вартостей капіталу

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ЯК МІРА ПРИБУТКОВОСТІ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ВІД ОБЛІГАЦІЙ ( Кd)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ВІД ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ВІД ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ (СЗВК)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ (ГВК)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 5.13. Метод аналізу ієрархій як інструмент для прийняття рішень при стратегічному плануванні

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ЗАСТОСУВАННЯ MAI ПРИ АНАЛІЗІ "ВАРТІСТЬ-ЕФЕКТИВНІСТЬ"