Менеджмент підприємства - Хомяков В. І

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 1. ШЛЯХ ДО РИНКУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.1. Загальна характеристика основних рішень по управлінню в доринкову епоху та їх результативність

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.2. Характеристика директорів доринкового і перехідного етапів

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.3. Оцінка адекватності організаційно-правових структур та методів управління ринковим умовам

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4. Особливості функціонування підприємства (фірми) в умовах ринку

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4.1. Рушійний механізм ринкової економіки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 1.4.2. Механізм формування ринку житла (на прикладі США)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 2. Менеджмент. Школи і напрямки розвитку

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.1. Загальна характеристика менеджменту

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.2. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Модель менеджменту підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Учасники діяльності підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Основи управління підприємством

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Філософія та політика підприємства

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - "Неперсональне" управління

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.3. Школи менеджменту

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Принципи управління Анрі Файоля

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.4. Менеджмент як промес (процесний підхід)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.5. Системний підхід

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Системний підхід до управління операціями (виробництвом)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 2.6. Ситуаційний підхід

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розділ 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1. Планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.2. Виробничий профіль (місія) фірми

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.3. Стратегічне планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.1.4. Оперативне планування

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.2. Організація

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3. Мотивація

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.1. Загальні положення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.2. Психоаналітична теорія

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.3. Мотивації через потреби

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Ієрархія потреб за Масловим

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія мотивації МакКлеланда

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія мотивації Херцберга

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорії "ікс" та "ігрек" Макгрегора

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.4. Процесуальні теорії мотивації

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія очікувань

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Теорія справедливості

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Модель Портера - Лоулера

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.5 Теорія підкріплення

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система Скенлона

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система Раккера

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Система "імпрошейр"

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Приклад розподілу заробітної плати в умовах колективного підряду

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Розподіл заробітку між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудового внеску (КТВ)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Стимулююча функція

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - Особливості системи стимулювання в Японії

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.6. Регулювання поведінки

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.7. Збагачення праці

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.3.8. Партисипативність (залучення працівників)

 • Менеджмент підприємства - Хомяков В. І. - 3.4. Контроль