Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 1. УКРАЇНСЬКА МОВА - ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 1.1. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 1.2. МОВА Й МОВЛЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 1.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. МОВНІ НОРМИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 2.2. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 2.3. ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ВИМОВА СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - АКЦЕНТУАЦІЙНІ НОРМИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.1. ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.2. СТАНДАРТНІ ЕТИКЕТНІ СИТУАЦІЇ. СИСТЕМА МОВНИК ФОРМУЛ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.3. ПРИЙОМ ВІДВІДУВАЧІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ПРАВИЛА СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЄ ВІДВІДУВАЧІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ПРАВИЛА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.4. БЕСІДА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ДЕСЯТЬ КРОКІВ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ ПРОВЕСТИ БЕСІДУ УСПІШНО

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.5. ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - З.6. ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОНІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.7. КУЛЬТУРА ПЕРЕМОВИН

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.8. НАРАДА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.9. ЗБОРИ ЯК ФОРМА КОЛЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.10. ІНТЕРВ'Ю

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІНТЕРВ'Ю ДРУКОВАНИМ ЗМІ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.10.1. Радіоінтерв'ю

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.10.2. Участь у телепередачі

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІНТЕРВ'Ю НА РАДІО ЧИ ТЕЛЕБАЧЕННІ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.11. МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. ДОПОВІДЬ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 1. Представлення доповідача

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 2. Попередня інформація для доповідача

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3. Доповідь

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4. Страх перед аудиторією

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5. Зв'язок з аудиторією

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6. Жести

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7. Використання голосу

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.12. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 3.13. УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5.14. ВІЗИТНА КАРТКА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.2. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШУВАННЯ РЕКВІЗИТІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.4. ВИМОГИ ДО БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.5. ОФОРМЛЮВАННЯ СТОРІНКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 4.6. ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5.1. ІНСТРУКЦІЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5.2. ПОЛОЖЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5.3. ПРАВИЛА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 5.4. СТАТУТ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.1. ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Послідовність заповнення особового листка з обліку кадрів

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.2. ЗАЯВА. ЇЇ РЕКВІЗИТИ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.З. АВТОБІОГРАФІЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.4. РЕЗЮМЕ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.4.1. Структура резюме

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.5. ХАРАКТЕРИСТИКА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.6. НАКАЗИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ПРО ВІДПУСТКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ II. ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ III. ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА ВІДПУСТКА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ IV. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ V. ОПЛАТА ВІДПУСТОК

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ VI. ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ VII. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Розділ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 6.7. ТРУДОВА КНИЖКА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Заповнення трудової книжки

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Занесення відомостей про працівника

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Занесення відомостей про роботу

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Занесення відомостей про нагородження

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Занесення відомостей про заохочення

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Дублікат трудової книжки

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1. СЛУЖБОВІ ЛИСТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.1. Класифікація листів

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.2. Реквізити листа та їх оформлювання

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.3. Етикет ділового листування

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.4. Оформлювання листа

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.5. Лист повідомлення

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.6. Гарантійний лист

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.7. Лист-запит

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит комерційної пропозиції

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит рекомендації від ділового партнера

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит на відкриття представництва

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит на бронювання номерів у готелі

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит на відкриття рахунка

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Запит на отримання кредиту

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.8. Лист - відповідь на запит

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.9. Лист-підтвердження

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.10. Супровідний лист

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.11. Лист прохання

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.12. Лист-відповідь на прохання

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.13. Лист-нагадування

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.14. Лист-претензія, рекламаційний лист

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.15. Лист-відповідь на претензію

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.16. Рекомендаційний лист

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.17. Лист-подяка

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.18. Лист-вибачення

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.19. Лист-вітання

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.1.20. Лист-запрошення

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.2. ПРЕС-РЕЛІЗ. СТАТТЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.3. АНОТАЦІЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.4. АДРЕСА. ТЕЛЕГРАМА. ТЕЛЕФОНОГРАМА. ФАКС

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Види телеграм

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Телеграми "До запитання", на номер абонентської скриньки, на номер військової частини

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Складання тексту міжнародної телеграми

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.5. ДОВІДКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.6. СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.7. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ. РЕЗОЛЮЦІЯ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.8. ЗВІТ. ПЛАН

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 7.9. ОГОЛОШЕННЯ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХІД

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 8. ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 8.1. ДОГОВІР. ТИПИ ДОГОВОРІВ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 8.2. КОНТРАКТ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Порядок укладання контракту

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Структура тексту контракту

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Відмінність між трудовим договором і контрактом

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 8.3. ТРУДОВА УГОДА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 9. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 9.1. ТАБЛИЦЯ. СПИСОК. ПЕРЕЛІК

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - Перелік документів, на які ставиться гербова печатка

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 9.2. НАКЛАДНА

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 9.3. АКТ

 • Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С. В. - 9.4. ДОРУЧЕННЯ. ДОВІРЕНІСТЬ. РОЗПИСКА