Основи охорони праці - Гандзюк М. П

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.1. Закон України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.2. Законодавство про працю

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Праця жінок та молоді

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.3. Державне соціальне страхування

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.5. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.6. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.1. Управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.2. Служба охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.3. Служба охорони праці об'єднання підприємств

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.4. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.7. Планування та фінансування робіт з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.8. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.3. Інструктажі з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 4.2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.1. Соціальне значення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.2. Економічне значення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.3. Витрати на покращення умов і охорону праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.6. Спрощена методика визначення ефективності витрат на охорону праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 6. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Розслідування та облік хронічних професійних захворювань

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.2. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.3. Дослідження виробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.4. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА II ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 7.1. Значення адаптації в трудовому процесі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 7.2. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.2. Вплив втоми на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.3. Вплив стресу на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.1. Мотивація безпеки праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.2. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.3. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА III. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 10. ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.1. Загальні відомості

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.2. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.3. Заходи щодо нормалізації мікроклімату

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 11. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ, ЇХ НОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.1. Поняття "чисте повітря"

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.2. Шкідливі речовини та їх небезпека

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.3. Гігієнічне нормування шкідливих речовин

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.4. Особливості газового та парового забруднення повітря

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.5. Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.6. Пилове забруднення повітря

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.7. Методи визначення запиленості повітря

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 11.8. Методи нормалізації складу повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 12. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 12.1. Значення світла для працездатності та здоров'я людини. Види освітлення

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 12.2. Основні світлотехнічні характеристики

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 12.3. Природне освітлення, його нормування та розрахунок

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 12.4. Штучне освітлення, нормування та розрахунок

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Джерела світла

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Світильники

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Нормування штучного освітлення виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Розрахунок штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Контроль та догляд за освітлювальними установками

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13.1. Шум. Загальні поняття та визначення

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13.2. Гігієнічне нормування шуму

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13.3. Вібрація

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13 4. Захист від шуму та вібрації

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Звукоізоляція

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Звукопоглинання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Боротьба з аеродинамічним та гідродинамічним шумом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Боротьба з електромагнітним шумом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13.5. Ультразвук

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 13.6. Інфразвук

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 14. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 14.1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 14.2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 14.3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 14.4. Норми радіаційної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 14.5. Захист від радіаційного випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 15. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.1. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.3. Захист від електромагнітних випромінювань

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.4. Електромагнітні випромінювання комп'ютера

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.3. Електромагнітні випромінювання портативних комп'ютерів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 15.6. Безпечні рівні випромінювань

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 16. ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 16.1. Інфрачервоне випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 16.2. Ультрафіолетове випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 16.3. Лазерне випромінювання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 17. ОХОРОНА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ПК

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 17.1. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 17.2. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Психофізіологічне розвантаження

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 17.3. Вимоги до профілактичних медичних оглядів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА IV. БЕЗПЕКА ПРОЦЕСІВ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 18. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.1. Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.2. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.3. Дія електричного струму на організм людини

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.4. Види електротравм

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.5. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.6. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.7. Причини електротравм

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.8. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.9. Фізичні основи електробезпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Трифазна мережа, ізольована від землі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Чотирипровідна трифазна мережа з глухозаземленою нейтраллю

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.10. Системи засобів і заходів щодо електробезпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Система технічних засобів і заходів електробезпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Система електрозахисних засобів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Система організаційно-технічних заходів і засобів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 18.11. Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 19. СИСТЕМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.1. Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.2. Правила безпеки при експлуатації парових котлів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.3. Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних установок

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.4. Правила безпеки при експлуатації стаціонарного обладнання, що працює під тиском

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.5. Правила безпеки при експлуатації балонів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.6. Правила безпеки прирезервуарному зберіганні газів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 19.7. Правила безпеки при експлуатації газового господарства

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 20. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ І ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ РОБІТ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 20.1. Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 20.2. Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Лебідки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Тельфери

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Елеватори

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 20.3. Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Автонавантажувачі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Електрокари та електронавантажувачі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 20.4. Підіймальні пристрої - особливості безпеки при їх експлуатації

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Вантажопідіймальні крани

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Ліфти

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Підйомники

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Вантажозахоплювальні пристрої

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА V. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 21. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 21.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 21.2. Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 21.3. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Загальна характеристика законодавчої нормативно-правової бази України про пожежну безпеку

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку"

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 22. ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 22.1. Процес горіння, його форми та види

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 22.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 22.3. Самозаймання

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 23. ОЦІНКА ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 24. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Система протипожежного та противибухового захисту

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Способи і засоби гасіння пожеж

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Служба пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Пожежна охорона

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Державний пожежний нагляд

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Навчання з питань пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА VI. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 25. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 25.1. Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 25.2. Надання першої долікарської допомоги при порушенні дихання і серцевої діяльності

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 25.3. Надання долікарської допомоги при опіках та відмороженні

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Опіки шкіри

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Термічні опіки шкіри

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Хімічні опіки шкіри

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Відмороження

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 26. ДОПОМОГА ПРИ ІНШИХ ВИДАХ ТРАВМ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 26.1. Допомога при утопленні

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 26.2. Допомога при ураженні блискавкою

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 26.3. Допомога при ураженні електричним струмом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 26.4. Допомога при сонячному ударі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 26.5. Допомога при тепловому ударі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Список літератури