Основи охорони праці - Гандзюк М. П

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.1. Закон України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.2. Законодавство про працю

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Праця жінок та молоді

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.3. Державне соціальне страхування

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.5. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 1.6. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.1. Управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.2. Служба охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.3. Служба охорони праці об'єднання підприємств

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.4. Служба охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.5. Служба охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.6. Відповідальність працівників служби охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.7. Планування та фінансування робіт з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 2.8. Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 3. НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.2. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.3. Інструктажі з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.4. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 3.5. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ І КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 4.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 4.2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.1. Соціальне значення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.2. Економічне значення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.3. Витрати на покращення умов і охорону праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.5. Економічна оцінка заходів з охорони праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 5.6. Спрощена методика визначення ефективності витрат на охорону праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 6. ТРАВМАТИЗМ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Розслідування та облік хронічних професійних захворювань

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.2. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.3. Дослідження виробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 6.4. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА II. ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 7. ПРАЦЯ ТА II ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 7.1. Значення адаптації в трудовому процесі

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 7.2. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.1. Характеристика небезпечних та шкідливих психофізіологічних виробничих чинників

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.2. Вплив втоми на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 8.3. Вплив стресу на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 9. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - Вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.1. Мотивація безпеки праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.2. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 9.3. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - ЧАСТИНА III. ГІГІЄНА ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 10. ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.1. Загальні відомості

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.2. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - 10.3. Заходи щодо нормалізації мікроклімату

 • Основи охорони праці - Гандзюк М. П. - РОЗДІЛ 11. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ, ЇХ НОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ