Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.2. Види і принципи економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.4. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.5. Етапи проведення економічного аналізу на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.1. Система економічної інформації, її особливості

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.2. Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.3. Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.4. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.5. Сучасні інформаційні аналітичні системи

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. "АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 3. Організація та методика аналізу фінансових результатів на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.1. Система показників, які характеризують фінансові результати

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.2. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.3. Аналіз валового прибутку підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.4. Аналіз беззбитковості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 4. Аналіз інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.1. Поняття інших доходів і витрат підприємства (від фінансової, інвестиційної, надзвичайної діяльності)

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.2. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.3. Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.4. Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.5. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.6. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 5. Аналіз рентабельності продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.1. Система показників рентабельності продукції і фактори, які не неї впливають

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.2. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу рентабельності продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.3. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції, ціноутворення на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.4. Аналіз собівартості готової і реалізованої продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.5. Аналіз виконання плану, динаміки рентабельності окремих видів продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.6. Аналіз впливу факторів на рентабельність окремих видів продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.7. Оперативний аналіз рентабельності продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 6. Аналіз рентабельності підприємства та виявлення резервів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.1. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу рентабельності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.2. Система показників рентабельності підприємства, особливості їх оцінки

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.3. Аналіз впливу факторів на показники рентабельності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.4. Методи розширення та подовження часткових моделей рентабельності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.5. Аналіз рентабельності підприємства з використанням моделі Дюпона

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 6.6. Методика виявлення резервів збільшення прибутку як підстава підвищення рентабельності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. "АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 7. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 7.1. Сутність аналізу фінансового стану підприємств, його значення і завдання

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 7.2. Організаційно-інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 7.3. Методика аналізу фінансової стійкості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 7.4. Методика аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 7.5. Методика аналізу ділової активності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 8. Аналіз майна підприємства зміст

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.1. Системний підхід до визначення терміну і методів оцінки майна підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.3. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.4. Аналіз стану та вартості майна підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.5. Аналіз ефективності фінансування і використання майна підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 9. Аналіз джерел формування капіталу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 9.1. Значення і задачі аналізу формування капіталу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 9.2. Аналіз наявності, складу і динаміки джерел формування капіталу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 9.3. Аналіз структури капіталу та її оптимізація

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 9.4. Аналіз руху власного капіталу підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 9.5. Аналіз кредитоспроможності підприємства у системі формування капіталу зі зовнішніх джерел

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 10. Аналіз оборотності оборотних активів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 10.1. Характеристика кругообігу оборотних активів, його класифікація і задачі аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 10.2. Аналіз наявності, динаміки і структури оборотних активів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 10.3. Аналіз швидкості і тривалості обороту оборотних активів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 10.4. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. "УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 11. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 11.1. Методи узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 11.2. Поняття, принципи організації пошуку і підрахунку господарських резервів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 11.3. Методика підрахунку і обгрунтування господарських резервів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 11.4. Оформлення результатів аналізу господарської діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 11.5. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами проведеного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 12. Організація та методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.1. Організація аналізу зовнішньоекономічної діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.3. Аналіз показників макроекономічного середовища ЗЕД

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.4. Аналіз динаміки обороту зовнішньоекономічних зв'язків

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.5. Аналіз якості функціонування системи зовнішньоекономічних відносин

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.6. Аналіз виконання зобов'язань за експортно-імпортними операціями

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.7. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 12.8. Методика аналізу і оцінка ефективності експортних (імпортних) операцій

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Коефіцієнти ефективності експорту товарів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Коефіцієнти ефективності імпорту товарів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 13. Організація та методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.1. Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу інвестиційної діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.3. Методи аналізу і оцінки реальних інвестицій

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Методи, засновані на облікових оцінках

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Методи, засновані на дисконтованих оцінках (NPV, IRR, DPP)

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Дисконтний метод

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Особливості застосування методів і моделей аналізу реальних інвестицій

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.4. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.5. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.6. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 13.7. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ