Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об'єкт, функції, роль та задачі

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.2. Види і принципи економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.4. Організація аналітичної роботи на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 1.5. Етапи проведення економічного аналізу на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.1. Система економічної інформації, її особливості

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.2. Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.3. Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.4. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 2.5. Сучасні інформаційні аналітичні системи

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. "АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 3. Організація та методика аналізу фінансових результатів на підприємстві

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.1. Система показників, які характеризують фінансові результати

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.2. Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.3. Аналіз валового прибутку підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.4. Аналіз беззбитковості підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 3.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 4. Аналіз інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.1. Поняття інших доходів і витрат підприємства (від фінансової, інвестиційної, надзвичайної діяльності)

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.2. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.3. Аналіз виконання плану, динаміки та структури інших доходів і витрат підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.4. Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.5. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 4.6. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 5. Аналіз рентабельності продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.1. Система показників рентабельності продукції і фактори, які не неї впливають

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.2. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу рентабельності продукції

 • Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 5.3. Аналіз показників виробництва і реалізації продукції, ціноутворення на підприємстві