Місцеві фінанси - Петленко Ю. В

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Передмова

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Частина І. Основний зміст курсу

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1.Формування науки про місцеві фінанси

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Місцеві фінанси як система

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Функції місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Межі та кількісні показники фінансової автономії

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 3. Система місцевих фінансових інститутів інститут самостійних місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Поняття самостійності бюджету

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 4. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Позабюджетні фонди

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Валютні фонди

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Резервні фонди

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 5.Місцеві податки і збори

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Місцеві податки і збори в Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Місцеві збори

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Готельний збір

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за припаркування автотранспорту

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Ринковий збір

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за видачу ордера на квартиру

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Курортний збір

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за участь у перегонах на іподромі

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за виграш на перегонах на іподромі

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за право використання місцевої символіки

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за право проведення кіно - і телезйомок

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу та лотерей

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір із власників собак

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їхньою діяльністю, які знаходяться в центральній частині населеного пункту та в будинках, що є пам'ятками історії та культури

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Поняття комунальної власності. Особливості реалізації прав комунальної власності

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Інструменти міжбюджетних відносин

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Правові засади й організація бюджетного вирівнювання в Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 9. Управління місцевими фінансами

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Місцеві фінансові органи; види, функції

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Частина II. Теми для додаткового опрацювання

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 10. Формування інституту місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Ідейно-теоретичні засади виникнення місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Історичні корені інституту місцевого самоврядування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Місцеве самоврядування в незалежній Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 11. Економічна природа і виникнення місцевих податків і зборів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Становлення місцевих податків і зборів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Особливості природи існування податків

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Засади побудови системи оподаткування в Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Загальні критерії оптимального оподаткування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Методи розмежування доходних джерел центрального та місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 6. Історія виникнення місцевих податків і зборів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 7. Сучасне місцеве оподаткування у країнах з ринковою економікою

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 8. Земства та їх роль у становленні місцевого оподаткування в Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 9. Інститут місцевих фінансів у Радянській Росії

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 10. Інститут місцевого оподаткування у незалежній. Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 12. Принципи нового підходу до місцевого оподаткування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Недоліки системи місцевого оподаткування в Україні

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Шляхи реформування системи місцевого оподаткування

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 13. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Суспільно-економічне значення та роль

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Фінансова основа місцевого самоврядування