Місцеві фінанси - Петленко Ю. В

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Передмова

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - Частина І. Основний зміст курсу

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1.Формування науки про місцеві фінанси

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Місцеві фінанси як система

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Функції місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Межі та кількісні показники фінансової автономії

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 3. Система місцевих фінансових інститутів інститут самостійних місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Структура системи місцевих фінансових інститутів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Поняття самостійності бюджету

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - ТЕМА 4. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 1. Позабюджетні фонди

 • Місцеві фінанси - Петленко Ю. В. - 2. Валютні фонди