Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 1.ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.1. Предмет фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.2. Сутність фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.3. Необхідність та характерні особливості фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.4. Функції фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.5. Фінансова система

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 2.ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 2.1. Фінанси як економічна категорія

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 2.2. Історичний характер фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ З. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.2. Сутність та структура фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.4. Розвиток фінансової науки у ХУ-ХІХ ст

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.5. Світова фінансова наука у XX ст

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 4.ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.2. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінансові методи

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінансовий контроль

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.3. Поняття та система фінансового права

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 5.ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.1. Сутність, необхідність та види податків

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.2. Податкова політика і податкова система України

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.3. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 6.БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.3. Бюджетний устрій та бюджетна система

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.4. Економічна сутність і склад доходів бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Податкові надходження

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Неподаткові надходження

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.7. Бюджетний процес

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Складання проекту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розгляд і затвердження бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Виконання бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 7.БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.2. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.4. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.1. Економічна природа та роль державного кредиту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик