Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 1.ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.1. Предмет фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.2. Сутність фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.3. Необхідність та характерні особливості фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.4. Функції фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 1.5. Фінансова система

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 2.ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 2.1. Фінанси як економічна категорія

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 2.2. Історичний характер фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ З. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.1. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.2. Сутність та структура фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.4. Розвиток фінансової науки у ХУ-ХІХ ст

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.5. Світова фінансова наука у XX ст

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 3.6. Розвиток фінансової науки у сучасний період

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 4.ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.1. Фінансова політика, її сутність, види і значення

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.2. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінансові методи

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінансовий контроль

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 4.3. Поняття та система фінансового права

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 5.ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.1. Сутність, необхідність та види податків

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.2. Податкова політика і податкова система України

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 5.3. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 6.БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.1. Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.2. Бюджетна політика і бюджетний механізм

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.3. Бюджетний устрій та бюджетна система

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.4. Економічна сутність і склад доходів бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Податкові надходження

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Неподаткові надходження

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.6. Бюджетні права та бюджетна ініціатива

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 6.7. Бюджетний процес

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Складання проекту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розгляд і затвердження бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Виконання бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 7.БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.1. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.2. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.3. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 7.4. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.1. Економічна природа та роль державного кредиту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.2. Форми державного кредиту та класифікація державних позик

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.3. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 8.4. Управління державним боргом

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 9.МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 9.1. Основи теорії місцевих фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 9.2. Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 9.3. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 9.4. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 9.5. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 10.СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 10.1. Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 10.2. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 10.3. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 10.4. Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фонд соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 11.ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.1. Поняття суб'єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб'єктів господарювання

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Юридичні особи

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.2. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва (підприємств) реального сектору економіки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Основний капітал

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Боргове фінансування інвестицій

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Оборотний капітал

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.3. Основи організації фінансів суб'єктів підприємництва - фінансових установ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Особливості організації фінансів інститутів спільного інвестування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Особливості організації фінансів страхових компаній

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.4. Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.5. Фінанси некомерційних організацій - об'єднань громадян

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 11.6. Фінансова діяльність підприємців - фізичних осіб

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Традиційна система оподаткування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Єдиний податок

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 12.ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 12.1. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 12.2. Теоретичні основи фінансів домогосподарств

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 12.3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 12.4. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 12.5. Особисті фінанси, їх розвиток в умовах ринку

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 13.СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.1. Об'єктивна необхідність і сутність страхового захисту. Страхові фонди як джерело забезпечення страхового захисту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.2. Економічна природа і сутність страхування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.3. Функції принципи страхування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.4. Класифікація страхування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.5. Поняття страхового ринку, його структура

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 13.6. Державне регулювання у сфері страхування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 14.1. Фінансовий ринок у системі економічних відносин

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 14.2. Сегментація фінансового ринку

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 14.3. Характеристика інструментів фінансового ринку

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 14.4. Суб'єкти фінансового ринку

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 14.5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.1. Сутність фінансового менеджменту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.2. Фінансові рішення, їх розробка, прийняття та реалізація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.3. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.5. Принципи і функції фінансового менеджменту, їх характеристика

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 15.6. Механізм фінансового менеджменту, його сутність та складові

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 16.1. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 16.2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Міжнародний фінансовий ринок

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Міжнародний ринок банківських кредитів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 16.3. Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінанси міжнародних організацій

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Міжнародні фінансові інституції

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 17.1. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 17.2. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 17.3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 18.ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.1. Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.2. Фінансова система Сполучених Штатів Америки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.3. Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.4. Фінансова система Великої Британії

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.5. Фінансова система Франції

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.6. Фінансова система Японії

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 18.7. Загальна характеристика фінансів Скандинавських країн

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Швеція

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Норвегія

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінляндія

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Розділ 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.1. Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Етап зони вільної торгівлі (1959-1968 рр.)

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Етап митного союзу (1968-1976 рр.)

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Етап спільного ринку (1977-1984 рр.)

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Етап єдиного внутрішнього ринку (1985-1992 рр.)

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.2. Валютно-фінансова конвергенція та особливості організації фінансів Європейського Союзу

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.3. Бюджет Європейського Союзу. Бюджетна стратегія і бюджетний процес

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.4. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах Європейського Союзу

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.5. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - 19.6. Основні інституції ЄС та їх роль у формуванні єдиної фінансової політики

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - ГЛОСАРІЙ

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Акціонерне товариство

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - База оподаткування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Валютна безпека держави

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Господарські товариства

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Державна дотація

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Економічна безпека

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Загальнодержавні податки

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Інвестиційна безпека держави

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Капітальна інвестиція

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Ломбард

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Майнове страхування

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Національна безпека

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Об'єднання підприємств

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Пенсійний фонд

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Рада Європейського Союзу (Європейська Рада міністрів)

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Світовий банк

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Тимчасовий мораторій на виплату відсотків або частини основного боргу

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Управління державним боргом

 • Фінанси - Юрій С. І., Федосов В. М. - Фінансова інвестиція