Менеджмент - Дикань Н. В

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 1.1. Організації та їх загальні властивості

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 1.2. Ознаки діяльності менеджера

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 1.3. Рівні управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 1.4. Управління, спрямоване на успіх

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 2.РОЗВИТОК НАУКИ УПРАВЛІННЯ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 2.1. Розвиток науки управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 2.2. Ранні теорії менеджменту

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 2.3. Інтегровані підходи до управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ІІ. Терміни і поняття

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 3.1. Розширене та вузьке поняття "прийняття рішень". Місце прийняття рішень у процесі управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 3.2. Етапи раціонального вирішення проблем

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 3.3. Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішень

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 3.4. Моделювання у процесі прийняття рішень

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - VІI. Кросворди

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 4. МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 4.1. Методи обгрунтування управлінських рішень

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 4.2. Методи прогнозування

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 5. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 5.1. Поняття "планування". Його місце серед функцій управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 5.2. Поняття мети в управлінні та класифікація цілей організації. Концепція управління за цілями

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 5.3. Поняття стратегії. Елементи та рівні стратегії. Визначення місії фірми

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 5.4. Зовнішній аналіз: сприятливі можливості й загрози. Внутрішній аналіз: сильні та слабкі аспекти організації. Аналіз стратегічних альтернатив: вибір стратегії бізнесу

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 5.5. Реалізація стратегії

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - VII. Кросворди

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 6.1. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття організаційної діяльності

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 6.2. Організаційна структура як результат організаційної діяльності. Ступінь складності, ступінь формалізації та ступінь централізації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 6.3. Делегування повноважень. Елементи процесу делегування. Лінійні, штабні та функціональні типи повноважень

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 6.4. Типи організаційних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 6.5. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 7. МОТИВАЦІЯ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 7.1. Поняття мотивації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 7.2. Змістові теорії мотивації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 7.3. Процесуальні теорії мотивації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 8. УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 8.1. Поняття контролю та його місце у системі управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 8.2. Види управлінського контролю

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 8.3. Етапи та модель процесу контролю

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 8.4. Дисфункціональний ефект системи контролю

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 8.5. Основні характеристики ефективної системи контролю

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 9. ЛІДЕРСТВО

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.1. Вертикальний поділ праці в організаціях і необхідність керування. Поняття повноважень, впливу та влади. Форми влади та впливу

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.2. Поняття лідерства

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.3. Поняття стилю керівництва

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.4. Стилі керівництва

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.5. Моделі керування

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.6. Поняття групи в організації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 9.7. Формальні та неформальні групи в організаціях

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - III. Тести

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 10. КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 10.1. Поняття комунікації та її роль у системі управління

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 10.2. Види комунікацій

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 10.3. Перешкоди на шляху до ефективних комунікацій

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - VIІ Кросворд

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 11.ЕФЕКТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 11.1. Поняття продуктивності організації

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 11.2. Комплексний підхід до питань продуктивності

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - 11.3. Управління за критерієм продуктивності

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - І. Афоризми

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - II. Терміни і поняття

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ІІІ. Тести

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - IV. Твердження

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - V. Ситуаційні задачі

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - VI. Структурно-логічні схеми

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - VII. Кросворд

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ВІДПОВІДІ

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Тести

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Твердження

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Відповіді на структурно-логічні схеми

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - Відповіді на кросворди

 • Менеджмент - Дикань Н. В. - ЛІТЕРАТУРА