Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Управління людським фактором

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Заходи щодо мотивації на зміни

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - ВСТУП

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 1. Історичний екскурс у конфліктологію

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.1 Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.6 Теорія П'єра ван ден Берга і Джона Тернера

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Поняття конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 1.7 Сучасна конфліктологія та її парадигми

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Конфлікт як джерело розвитку

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Конфлікт як сигнал до зміни

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 2. Загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 2.1 Поняття конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 2.2 Модель процесу конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Функціональне призначення конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 2.3 Організаційний конфлікт

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 2.4 Типологія конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 2.5 Наслідки конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Функціональні наслідки конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 3. Типи та види конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 3.1 Конфлікти цінностей

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 3.2 Типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Внутрішньоособистісний конфлікт

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Міжособистісний конфлікт

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Міжгруповий конфлікт

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 3.3 Цільові конфлікти між учасниками корпоративних відносин

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 4. Об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 5. Методи подолання конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.1 Виявлення конфліктних рис працівників

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.2 Аналіз детермінант конфлікту

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.3 Способи управління конфліктною ситуацією

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Класифікація і характеристика структурних методів управління конфліктною ситуацією

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.4 Методика вирішення конфлікту через вирішення проблем

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми (за Аланом Філі)

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Прийоми конструктивної взаємодії

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 6. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 6.2. Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 6.3 Міжособистісні конфлікти і психологічний клімат у колективі

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 7. Система соціально-психологічних методів управління конфліктами

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 7.1 Умови успішності та напрямки використання соціально-психологічних методів управління конфліктами

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 7.2 Методи попередження та згладжування наслідків конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 7.3 Динаміка соціальних конфліктів

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 7.4 Види й форми протікання конфліктів на підприємстві

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Тема 8. Проведення організаційних змін як причина конфліктів і засіб їх подолання

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 8.1 Природа та цілі організаційних змін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Впровадження нововведень і трансформація організації

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Зміни як дестабілізатор організаційної системи

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Різноманіття проти самозбереження

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Необхідність підтримки трансформації

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Людський фактор

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Національні особливості людського ресурсу

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Західний підхід до людського фактора

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Причини дестабілізації

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 8.2 Передумови та чинники успішного проведення організаційних змін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 8.3 Використання працівників в управлінні для впровадження змін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 8.4 Індивідуальний та груповий опір змінам

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - 8.5 Переборення опору змінами Тактика поводження менеджера при впровадженні змін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Заходи щодо управління перехідним процесом

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Заходи щодо формування політичної динаміки змін

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Висновки

 • Управління конфліктами - Жаворонкова Г. В. - Список рекомендованої літератури