Організація торгівлі - Апопій В. В

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - ВСТУП

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 1.1. Поняття організації торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття організації

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 1.2. Організація торгівлі як навчальна дисципліна та її еволюція

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Етапи дисципліни

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Необхідність вивчення дисципліни

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 1.3. Функції і завдання дисципліни "Організація торгівлі"

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Функції, завдання дисципліни

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 1.4. Зв'язок з іншими дисциплінами

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Зв'язок з іншими дисциплінами

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 2.1. Характеристика основних категорій теорії організації

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття і зміст системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Характеристика організаційної системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Сутність структури

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 2.2. Зміст організації торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 2.3. Синергетика та організація торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Синергічний ефект

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Умови і механізми синергізму

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 2.4. Закони організації

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 2.5. Основні принципи організації в торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальносистемні принципи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Принципи організаційної побудови

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Принципи організації процесів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ В СИСТЕМІ ТОРГІВЛІ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 3.1. Загальна характеристика торгівлі як системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Функції торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Ресурси системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Елементи системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Інтегративність системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 3.2. Види суб'єктів торговельної діяльності

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Види суб'єктів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суб'єкти системи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 3.3. Організаційні моделі у сфері торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організаційні моделі в роздрібній торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організаційні структури оптових підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 4 СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ТОРГІВЛІ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 4.1. Перебудова соціальної структури торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Державна форма торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Колективна форма власності

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Приватна форма торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 4.2. Перебудова функціональної структури

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Функціональна структура торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 4.3. Перебудова територіальної структури торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.1. Поняття оптового ринку як місця і сфери здійснення оптової торговельної діяльності

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суть оптового ринку матеріальних благ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Оптовий ринок як сукупність його об'єктів і суб'єктів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Об'єкти оптового ринку

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Основний контингент суб'єктів оптового ринку

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Характеристика сучасного оптового ринку

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.2. Суть і завдання оптової торгівлі - основного складового елементу оптового ринку

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Сутність оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Види оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Основні функції оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Допоміжні функції оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Фактори, що впливають на оптову торгівлю

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Роль оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Значення оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.3. Структура та інфраструктура оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Структура оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Інфраструктура оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.4. види оптових підприємств та їх класифікація

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття оптового торговельного підприємства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Класифікація оптових підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Функції оптових торговельних підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.5. Структура і побудова апарату оптового підприємства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Структурна побудова оптового торговельного підприємства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6. Складське господарство оптового підприємства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.1. Суть, роль, завдання організації складського господарства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття складського господарства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Завдання розвитку складського господарства

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.2. Класифікація товарних складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Ознаки класифікації товарних складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.3. Вимоги до будови та влаштування складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Основні ознаки класифікації складських будівель

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Переваги одноповерхових складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Вимоги до будови складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.4. Будова і технологічне планування загально-товарних складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Основні групи складських приміщень

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Конструктивні елементи складських споруд

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.5. Будова і технологічне планування спеціальних складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Види спеціальних складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Оперативно-складські приміщення холодильника

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.6. Розрахунок потреби в складській площі і місткості

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Елементи загальної площі складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Розрахунок потреби в складах за показником "місткість складів у кубічних метрах"

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.6.7. Техніко-економічні показники використання складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Техніко-економічні показники роботи складів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Розмір вантажообігу складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Пропускна спроможність складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Раціональне використання загальної площі складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Коефіцієнт використання об'єму складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Собівартість переробки 1 т вантажу в грн

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Продуктивність праці працівників складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Рівень механізації складських робіт

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 5.7. Розміщення та оптимальні розміри оптових підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Розміщення оптових підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Оптимальні розміри оптових підприємств

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.1. Господарські зв'язки як основа організації оптових закупівель товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття господарських зв'язків

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Класифікація господарських зв'язків

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.2. Суть оптових закупівель, їх види. Планування закупівельної роботи

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суть оптових закупівель

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація оптових закупівель

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.3. Маркетингове забезпечення оптових закупівель товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Завдання і структура маркетингового дослідження ринку

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Вибір постачальників товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - План оптових закупівель

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.4. Форми і методи закупівель товарів у вітчизняного виробництва

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Закупівлі товарів за прямими зв'язками

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Закупівлі товарів на ярмарках

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Закупівлі товарів на біржах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.5. Порядок укладання договорів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Етапи укладення договору

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Укладання договорів способом електронного обміну даними

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Правила укладення договору

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.6. Зміст договору поставки товарів і обгрунтування його умов

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суть і структура договору поставки

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Зміст умов договору

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.7. Закупівля товарів за державні кошти

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Форми закупівель

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація відкритих торгів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Тендерна документація

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Тендерна пропозиція

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Розгляд пропозицій

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Торги з обмеженою участю

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Двоступеневі торги

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Запит цінових пропозицій

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Закупівлі товарів у одного постачальника

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Права і обов'язки сторін

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 6.8. Особливості закупівель товарів у іноземних фірм

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація закупівель товарів у інофірм

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Підготовка до укладення контракту

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Укладення зовнішньоторговельного контракту

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Зміст зовнішньоторговельного контракту

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація виконання контракту

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 7 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.1. Зміст, принципи організації торгово-технологічного процесу і складу та фактори, які впливають на його побудову

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Зміст торгово-технологічного процесу складу і принципи його раціональної організації

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.2. Технологія розвантажування і внутрішньо-складського переміщування товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальні засади організації розвантажування транспортних засобів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Особливості організацій і технології розвантажування транспортних засобів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.3. Організація і технологія приймання товарів на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальні засади приймання товарів за кількістю та якістю

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація приймання товарів за кількістю

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація приймання товарів за якістю

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Особливості приймання товарів за участі експертів ТПП

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.4. Організація і технологія розміщування та зберігання товарів на складах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальні основи організації зберігання товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація розміщування товарів на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Технологія укладання товарів на зберігання

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Заходи зі збереження товарів на складах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.5. Організація і технологія відбору та відпуску товарів зі складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальні основи організації відбору та відпуску товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація і технологія відпуску товарів зі складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.6. Механізація й автоматизація технологічного процесу на підприємствах оптової торгівлі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття механізації технологічного процесу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Комплексна механізація

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Автоматизація складських процесів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Проблеми механізації в опті

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Поняття системи машин

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.7. Управління торгово-технологічним процесом і наукова організація праці на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Завдання управління торгово-технологічними процесами на складах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація управління операціями торгово-технологічного на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація праці на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 7.8. Організація оперативного обліку і контролю за рухом товарів на складі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Загальні засади організації обліку руху товарів на складах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 8.1. Форми оптового продажу і види оптового обороту

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суть оптового продажу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Види оптового обігу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 8.2. Організація продажу товарів зі складу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Методи Оптового продажу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Продаж з особистим відбиранням

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Продаж за телефонними замовленнями

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Метод стандартного постачання

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 8.3. Організація транзитної поставки товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Види транзитного обігу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація транзитного обігу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 8.4. Особливості дрібнооптового продажу товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Організація дрібнооптового продажу товарів у магазинах-складах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Дрібнооптовий продаж на оптових ринках

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Дрібнооптова посилкова торгівля

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 8.5. Активізація і стимулювання оптового продажу товарів

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Активізація оптового продажу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Стимулювання оптового продажу

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - РОЗДІЛ 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ І ДОСТАВКИ ТОВАРІВ ОПТОВИМ ПОКУПЦЯМ

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 9.1. Суть товаропостачання, зміст і основні вимоги до його організації

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Суть товаропостачання роздрібної торговельної мережі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Вимоги і принципи організації товаропостачання

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 9.2. Джерела товаропостачання та їх вибір

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Джерела товаропостачання

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Методи товаропостачання роздрібної торговельної мережі

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - 9.3. Визначення потреби в товарах, точки замовлення і порядок оформлення замовлення

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Визначення потреби в товарах

 • Організація торгівлі - Апопій В. В. - Визначення точки замовлення

 • 1 2 3