Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - ВСТУП

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.1. Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.2. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та їх вплив на національну економіку

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.3. Види, форми та функції зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.6. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 1.7. Актуальність та практична спрямованість дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства". Структура курсу

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.1. Зовнішньоекономічна політика держави

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.2. Зовнішньоекономічна політика України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.3. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.4. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.5. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 2.6. Платіжний баланс України, його структура та характеристика

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 3. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 3.1. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 3.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 3.3. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 4. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.1 Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.2. Митні органи України: структура, завдання, функції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.3. Завдання, форми та види здійснення митного контролю

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.4. Характеристика митних режимів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.5. Товарна номенклатура ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.6. Порядок митного оформлення товарів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.7. Основні митні документи та порядок їх оформлення

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.8. Плата за митне оформлення товарів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.9. Декларування товарів: форми та процедури

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.10. Митна вартість та методи її визначення

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.11. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів Incoterms (2000, 2010)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.12 Мито як інструмент економічного регулювання

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.13. Митний тариф України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 4.14. Види мита та митних ставок

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 5.1. Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 5.2. Сутність та порядок нарахування митних платежів у сфері ЗЕД: митні збори, мито, акцизний збір, ПДВ, єдиний збір

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 5.3. Особливості оподаткування залежно від митного режиму

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України (імпорт)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час вивезення на митну територію України (експорт)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків (зборів) при вивезенні товарів в режимі реекспорт

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове ввезення

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове вивезення

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму "транзит"

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Переробка на митній території України: операції з давальницькою сировиною

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Переробка на митній території України: обробка, ремонт та повне використання товарів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Переробка за межами митної території України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Вільна митна зона

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Безмитна торгівля (БТ)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Митний склад (МС)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Сплата платежів при використанні режиму "знищення або руйнування"

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 5.4. Порядок відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 5.5. Проблеми бюджетної заборгованості з ПДВ та шляхи їх вирішення

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 6. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.1 Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація та характеристика

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.2. Використання нетарифних обмежень в сучасних умовах

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.3 Кількісні обмеження: ліцензування та квотування

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.4. Порівняльний аналіз ефективності застосування імпортного тарифу та імпортної квоти

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.5. Перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.6. Види і способи розподілу ліцензій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.7. Механізм оформлення документів для отримання ліцензій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.8. Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні субсидії, експортні кредити, спеціальні імпортні процедури

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.9. Антидемпінгові заходи та антидемпінгові мита

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.10. Технічні бар'єри. Вимоги про вміст місцевих компонентів. Внутрішні податки і збори

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.11. Сертифікація та стандартизація імпортних товарів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.12. Вимоги до пакування та маркування товарів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 6.13. Сутність політики державних закупівель

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 7. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 7.1. Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 7.2. Валютна політика і контроль

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 7.3. Порядок придбання і використання валюти

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 7.4. Валютні ринки

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 8. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.1. Сутність міжнародних розрахунків

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.2. Форми розрахунків у міжнародній сфері

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Документарні форми розрахунків

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.3. Міжнародні кредитні операції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.4. Міжбанківські розрахунки у сфері ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.5. Електронні системи міжбанківських розрахунків

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.6. Система клірингу

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 8.7. Оцінка надійності та вибір комерційних банків суб'єктами ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 9. ФОРМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 9.1. Передумови та мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 9.2. Характеристика форм виходу підприємств на зовнішні ринки

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 9.3. Вивчення й аналіз умов ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 9.4. Партнери на світовому ринку: пошук, вибір, встановлення контакту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, принципи, класифікація зовнішньоторговельних цін

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.2 Цінова політика підприємства. Фактори та функції ціноутворення у ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.3. Трансфертні ціни: сутність, функції та принципи

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.4. Ціноутворення в електронній торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.5. Специфіка формування цін на продукцію обробної промисловості та на сировинні товари

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.6. Способи фіксації цін. Базис ціни. Індитикативні ціни. Валюта ціни

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.7. Цінові знижки та надбавки

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 10.8. Цінові стратегії та етапи формування контрактної ціни

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 11. ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 11.1. Сутність та види посередницької діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 11.2. Класифікація та характеристика суб'єктів посередницької діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 11.3. Угоди посередницької діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 11.4. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 12. КОМПЕНСАЦІЙНА ТОРГІВЛЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 12.1. Сутність та особливість компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 12.2. Операції натурального обміну

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 12.3 Операції, що передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 12.4. Операції в рамках промислового співробітництва

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 13. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ КОНТРАКТІВ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 13.1. Сутність зовнішньоекономічного контракту. Основні умови укладання договорів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 13.2. Ризики при укладенні зовнішньоторговельного контракту та шляхи їх подолання

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 14. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.1. Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.2. Аналіз виконання зобов'язань у зовнішньоторгових контрактах

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.3. Комплексний аналіз та оцінка виконання зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.4. Аналіз раціональності використання коштів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.5. Оцінка фінансового стану партнерів у зовнішньоекономічній діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 14.6. Оцінка експортного потенціалу промислових підприємств

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 15. РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 15.1. Сутність та класифікація ризиків ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 15.2. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 16. ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.1. Сутність, особливості та види регулювання міжнародних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.2. Організація міжнародних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3.1 Особливості міжнародних морських перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3.2 Особливості міжнародних залізничних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3.3. Особливості міжнародних автомобільних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.3.4 Особливості міжнародних повітряних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.4. Транспортно-експедиторське обслуговування транспортних перевезень

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.5. Товарно-транспортна документація

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 16.6. Міжнародні транспортні коридори

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - Розділ 17. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 17.1. Створення та функціонування вільних економічних зон в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 17.2. Світовий досвід розвитку вільних економічних зон

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 17.3. Створення та функціонування офшорних та офшорних юрисдикцій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - 17.4. Офшорний банківський бізнес та його особливості

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Тюріна Н. М. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ