Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Вступ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 1. Міжнародні економічні відносини як навчальна дисципліна і економічна категорія

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Предмет і завдання курсу "МЕВ"

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Сутність, об'єкти і суб'єкти МЕВ, рівні розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Економічні закони і принципи розвитку МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 2. Міжнародні економічні відносини в системі світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Передумови розвитку МЕВ як структурного елементу світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Класифікація національних економік в системі МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Форми МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Середовище дії системи МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Розділ 2. Форми міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 3. Міжнародні торговельні відносини

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Основні показники міжнародної торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Показники кон'юнктури світових товарних ринків

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Ціноутворення на світовому ринку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Види і форми міжнародної торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Регулювання міжнародних торговельних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 4. Міжнародна торгівля послугами

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Система міжнародних послуг

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Транспортні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Туристичні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Комерційні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Інформаційні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Освітні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 7. Регулювання міжнародної торгівлі послугами

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 5. Міжнародний рух капіталу

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Сутність міжнародного кредиту, його види та форми

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Види міжнародного кредиту