Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Вступ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 1. Міжнародні економічні відносини як навчальна дисципліна і економічна категорія

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Предмет і завдання курсу "МЕВ"

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Сутність, об'єкти і суб'єкти МЕВ, рівні розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Економічні закони і принципи розвитку МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 2. Міжнародні економічні відносини в системі світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Передумови розвитку МЕВ як структурного елементу світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Класифікація національних економік в системі МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Форми МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Середовище дії системи МЕВ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Розділ 2. Форми міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 3. Міжнародні торговельні відносини

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її структура та динаміка розвитку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Основні показники міжнародної торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Показники кон'юнктури світових товарних ринків

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Ціноутворення на світовому ринку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Види і форми міжнародної торгівлі

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Регулювання міжнародних торговельних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 4. Міжнародна торгівля послугами

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Система міжнародних послуг

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Транспортні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Туристичні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Комерційні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Інформаційні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Освітні послуги

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 7. Регулювання міжнародної торгівлі послугами

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 5. Міжнародний рух капіталу

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Міжнародний рух капіталу: сутність та причини

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Сутність міжнародного кредиту, його види та форми

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Види міжнародного кредиту

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Міжнародна інвестиційна діяльність

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Переваги спільного підприємництва

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Недоліки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Світовий фінансовий ринок та його структура

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв'язання

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 6. Світова валютна система і валютні відносини

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Поняття світової валютної системи

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Елементи валютної системи

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Еволюція світової валютної системи

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Валютний курс, його види і системи

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Валютна політика і її завдання

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 7. Міжнародні розрахунки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Сутність міжнародних розрахунків

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Валютні умови міжнародних розрахунків

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Види платежу

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Форми розрахунку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Засоби розрахунку

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Термінологічній словник

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 8. Міжнародна міграція робочої сили

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Сутність і особливості міжнародної міграції робочої сили (ММРС)

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Сутність та основні риси світового ринку праці

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Основні види і центри ММРС

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Соціально-економічні наслідки ММРС

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Інтеграція України у світовий ринок праці

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 9. Міжнародні науково-технічні зв'язки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Світовий ринок технологій

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Міжнародні некомерційні науково-технічні зв'язки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Міжнародне спільне проведення науково-технічних досліджень

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Міжнародні комерційні науково-технічні зв'язки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Ліцензійна торгівля технологіями між країнами

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Інші форми технологічного обміну

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 7. Міжнародне регулювання передачі технологій

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Розділ 3. Ключові проблеми розвитку міжнародних економічних відносин

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Фактори розвитку МЕІ і її значення

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Фактори розвитку МЕІ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Цілі МЕІ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Основні форми МЕІ

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Особливості процесів міжнародної економічної інтеграції

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. Європейський Союз

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Участь України в міжнародних інтеграційних процесах

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 11. Глобалізація та глобальні проблеми людства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Наслідки глобалізації та антиглобалізм

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Фінансова глобалізація

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4.Глобальні проблеми

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Тема 12. Міжнародні корпорації у світовому господарстві

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 1. Сутність поняття "транснаціональна корпорація"

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 2. Причини виникнення ТНК

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 3. Етапи еволюції транснаціональної діяльності корпорацій

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 4. Типи ТНК

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 5. ТНК як агент глобалізації світової економіки

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - 6. Середовище функціонування транснаціональних корпорацій

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Термінологічний словник

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Список літератури

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Основна література

 • Міжнародні економічні відносини - Амеліна І. В. - Рекомендована література для поглибленого вивчення