Географія - Олійник Я. Б

 • Географія - Олійник Я. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Географія - Олійник Я. Б. - ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.1. Поняття про план місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.2. Горизонт. Сторони горизонту

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.3. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.4. Азимут

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.5. Масштаб та його види

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.6. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.7. Використання планів у практичній діяльності людей

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.1. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.2. Типи карт

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.3. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.4. Особливості картографічного зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі: елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ)

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.5. Градусна сітка на карті та її елементи

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.6. Географічна широта і довгота

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.7. Окомірна зйомка місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.8. Значення карти в житті та господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.1. Сонячна система та її будова

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.2. Розвиток уявлень про форму Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.3. Фізико-географічне значення форми Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.4. Розміри земної кулі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.5. Добове обертання Землі та його наслідки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.6. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.7. Річний рух Землі та його наслідки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.8. Тропіки і полярні кола

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.1. Внутрішня будова Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.2. Поняття "літосфера"

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.3. Типи земної кори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.1. Вивітрювання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.2. Робота вітру

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.3. Робота текучих вод

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.4. Робота льодовиків

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5.1. Вулкани та райони їх поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5.2. Землетруси та райони їх поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.6. Утворення материків та океанів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.9. Поняття про річкову долину

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.12. Надра та їх охорона

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5. АТМОСФЕРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.1. Поняття про атмосферу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.2. Висота, межі й будова атмосфери

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.3. Загальна циркуляція атмосфери

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.4. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.5. Тиск атмосфери і його вимірювання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.6. Вітри та їх походження

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.7. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.8. Водяна пара в атмосфері

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.9. Атмосферні опади та їх утворення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.10. Розподіл опалів на поверхні земної кулі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.11. Вимірювання кількості опадів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.12. Погода. Характеристика складових стану погоди

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.13. Спостереження за погодою

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.14. Значення вивчення погоди для народного господарства

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.15. Клімат

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.16. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.17. Значення клімату в господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6. ГІДРОСФЕРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.1. Поняття про гідросферу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.2. Світовий кругообіг води

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.3. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки і протоки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.4. Суходіл в океані

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5. Географічне положення, особливості рельєфу, характерні риси клімату, основні морські течії і господарське значення океанів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.1. Тихий океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.2. Атлантичний океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.3. Індійський океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.4. Північний Льодовитий океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.6. Температура і солоність води

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.8. Господарське значення морів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.9. Розчленованість берегової лінії

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.10. Підземні води. Джерела

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.11. Використання підземних вод і джерел

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.12. Річка та її частини. Живлення річок

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.13. Басейни і вододіли

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.14. Канали та водосховища

 • 1