Географія - Олійник Я. Б

 • Географія - Олійник Я. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Географія - Олійник Я. Б. - ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.1. Поняття про план місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.2. Горизонт. Сторони горизонту

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.3. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.4. Азимут

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.5. Масштаб та його види

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.6. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 1.7. Використання планів у практичній діяльності людей

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.1. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.2. Типи карт

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.3. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.4. Особливості картографічного зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі: елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ)

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.5. Градусна сітка на карті та її елементи

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.6. Географічна широта і довгота

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.7. Окомірна зйомка місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 2.8. Значення карти в житті та господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.1. Сонячна система та її будова

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.2. Розвиток уявлень про форму Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.3. Фізико-географічне значення форми Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.4. Розміри земної кулі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.5. Добове обертання Землі та його наслідки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.6. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.7. Річний рух Землі та його наслідки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 3.8. Тропіки і полярні кола

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4. ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.1. Внутрішня будова Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.2. Поняття "літосфера"

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.3. Типи земної кори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.1. Вивітрювання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.2. Робота вітру

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.3. Робота текучих вод

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.4.4. Робота льодовиків

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5.1. Вулкани та райони їх поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.5.2. Землетруси та райони їх поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.6. Утворення материків та океанів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.7. Форми земної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.8. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.9. Поняття про річкову долину

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.10. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.11. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору

 • Географія - Олійник Я. Б. - 4.12. Надра та їх охорона

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5. АТМОСФЕРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.1. Поняття про атмосферу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.2. Висота, межі й будова атмосфери

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.3. Загальна циркуляція атмосфери

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.4. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.5. Тиск атмосфери і його вимірювання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.6. Вітри та їх походження

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.7. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.8. Водяна пара в атмосфері

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.9. Атмосферні опади та їх утворення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.10. Розподіл опалів на поверхні земної кулі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.11. Вимірювання кількості опадів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.12. Погода. Характеристика складових стану погоди

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.13. Спостереження за погодою

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.14. Значення вивчення погоди для народного господарства

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.15. Клімат

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.16. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості

 • Географія - Олійник Я. Б. - 5.17. Значення клімату в господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6. ГІДРОСФЕРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.1. Поняття про гідросферу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.2. Світовий кругообіг води

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.3. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки і протоки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.4. Суходіл в океані

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5. Географічне положення, особливості рельєфу, характерні риси клімату, основні морські течії і господарське значення океанів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.1. Тихий океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.2. Атлантичний океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.3. Індійський океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.5.4. Північний Льодовитий океан

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.6. Температура і солоність води

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.7. Рух води у Світовому океані. Морські течії

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.8. Господарське значення морів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.9. Розчленованість берегової лінії

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.10. Підземні води. Джерела

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.11. Використання підземних вод і джерел

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.12. Річка та її частини. Живлення річок

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.13. Басейни і вододіли

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.14. Канали та водосховища

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.15. Використання річок у господарській діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.16. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.17. Болота та їх використання

 • Географія - Олійник Я. Б. - 6.18. Льодовики

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7. БІОСФЕРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7.1. Поняття про біосферу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7.2. Походження і поширення життя на Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7.3. Рослинність суходолу та океану

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7.4. Тваринний світ суходолу та океану

 • Географія - Олійник Я. Б. - 7.5. Вплив біосфери на інші оболонки Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8.1. Поняття про географічну оболонку

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8.2. Зональні риси географічної оболонки

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8.3. Поняття про природний комплекс

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8.4. Взаємодія рельєфу і клімату та їхній вплив на грунти, рослинність, тваринний світ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 8.5. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЧАСТИН СВІТУ ТА МАТЕРИКІВ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.1. Європа

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.2. Азія

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.3. Африка

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.4. Америка

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.4.1. Північна Америка

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.4.2. Південна Америка

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.5. Австралія

 • Географія - Олійник Я. Б. - 9.6. Антарктида

 • Географія - Олійник Я. Б. - ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10.1. Предмет фізичної географії України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10.2. Географічне положення, кордони. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10.2.1. Географічне положення. Кордони. Становлення Української держави. Місце України на Землі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10.2.2. Дослідження території України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 10.3. Джерела географічної інформації

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11. РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.1. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.2. Тектонічна будова і тектонічні структури

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.3. Особливості геологічної будови території України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.4. Геоморфологічна будова й основні форми рельєфу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.5. Закономірності поширення і господарська оцінка надр України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.5.1. Паливні корисні копалини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.5.2. Рудні корисні копалини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 11.5.3. Нерудні корисні копалини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.1. Основні кліматотворні чинники

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.2. Загальні риси клімату

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.3. Типи повітряних мас

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.4. Розподіл температур повітря і опадів на території України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.5. Основні кліматичні показники

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.6. Несприятливі погодні явища

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.7. Енергетичні кліматичні ресурси

 • Географія - Олійник Я. Б. - 12.8. Прогноз погоди

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13. ВНУТРІШНІ ВОДИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.1. Загальні гідрографічні особливості території України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.2. Гідрологічні і гідрохімічні режими, флора і фауна

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.3. Поверхневі води, особливості їх формування й розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.4. Озера й водосховища

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.5. Підземні води

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.6. Болота, їх типи і поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 13.7. Водний баланс і водні ресурси України, способи їх раціонального використання і охорони

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14. ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.1. Умови грунтоутворення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.2. Основні генетичні типи грунтів, закономірності їх поширення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.3. Карта грунтів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.4. Господарське використання грунтів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.5. Земельні ресурси

 • Географія - Олійник Я. Б. - 14.6. Охорона земельних ресурсів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 15. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 15.1. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні компоненти лісів, степів, луків, боліт

 • Географія - Олійник Я. Б. - 15.2. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат, Кримських гір

 • Географія - Олійник Я. Б. - 15.3. Несприятливі природні процеси і явища

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.1. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.1.1. Розвиток ландшафтів України в антропогені

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.2. Зміни ландшафтів України за історичний час

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.3. Класифікація ландшафтів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.4. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5. Природно-господарська характеристика природних зон України

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5.1. Зона мішаних хвойно-широколистяних лісів

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5.2. Лісостепова зона

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5.3. Степова зона

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5.4. Українські Карпати

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.5.5. Кримські гори

 • Географія - Олійник Я. Б. - 16.6. Природні комплекси морів, що омивають Україну. Проблеми використання і охорони їхніх вод

 • Географія - Олійник Я. Б. - ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17. ЕКОНОМІКО - І ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФГЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17.1. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17.2. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17.3. Сучасний адміністративний поділ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17.4. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами

 • Географія - Олійник Я. Б. - 17.5. Місце України на політичній і економічній карті світу

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.1. Територіальні відмінності і чинники розміщений й густоти населення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.2. Природні й екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.3. Природний рух населення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.4. Вікова і статева структура

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.5. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв'язання цієї проблеми

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.6. Економічна криза і демографічна політика

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.7. Міграція населення, види і причини

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.8. Національний та етнічний склад населення

 • Географія - Олійник Я. Б. - 18.10. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях

 • Географія - Олійник Я. Б. - 19. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 20. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 21. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 22. МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 23. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 24. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 25. ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 26. БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 27. СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

 • Географія - Олійник Я. Б. - 28. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК)

 • Географія - Олійник Я. Б. - 29. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 30. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Географія - Олійник Я. Б. - 31. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 32. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

 • Географія - Олійник Я. Б. - 33. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 • Географія - Олійник Я. Б. - 34. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 • Географія - Олійник Я. Б. - ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 • 1 2