Статистика - Опря А. Т

 • Статистика - Опря А. Т. - Вступ

 • Статистика - Опря А. Т. - МОДУЛЬ 1

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.1. Загальне поняття статистики, її галузі

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.2. Статистичні сукупності

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.3. Предмет статистки

 • Статистика - Опря А. Т. - 1.3.1. Предмет статистики як суспільної науки

 • Статистика - Опря А. Т. - 1.3.2. Предмет математичної статистики, її місце в системі статистичних дисциплін

 • Статистика - Опря А. Т. - § 1.4. Метод статистики

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.1. Поняття статистичного спостереження, основні вимоги щодо його здійснення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.2. Програма статистичного спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.3. Організаційний план статистичного спостереження, забезпечення точності даних

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.4. Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження

 • Статистика - Опря А. Т. - § 2.5. Помилки статистичного спостереження. Способи контролю інформації

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.1. Зміст і завдання статистичного зведення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.2. Статистичне групування, його суть, завдання і види

 • Статистика - Опря А. Т. - § 3.3. Методологія статистичних групувань

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.1. Абсолютні показники, їх значення

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.2. Відносні показники, їх види і форми

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.3. Середні величини як характеристики ряду

 • Статистика - Опря А. Т. - § 4.4. Умови наукового застосування статистичних показників

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.1. Поняття про статистичні ряди розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.2. Графічне зображення рядів розподілу. Основні форми статистичних розподілів

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.3. Варіація ознак. Показники варіації

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.1. Найважливіші математичні властивості дисперсії

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.2. Загальна, міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсія

 • Статистика - Опря А. Т. - 5.3.3. Дисперсія альтернативних ознак

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.4. Моменти статистичного розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 5.5. Характеристика асиметрії і ексцесу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 6.1. Статистична оцінка параметрів розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - § 6.2. Закони розподілу вибіркових характеристик

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.1. Загальне поняття законів розподілу

 • Статистика - Опря А. Т. - 6.2.2. Нормальний розподіл