Бюджетна система - Чала Н. Д

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 1.1. Бюджет як економічна категорія

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 1.3. Бюджетна система України

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 2.1. Система доходів бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 2.2. Система видатків бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 2.3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Методи оптимізації бюджетного дефіциту

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 3.БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 3.1. Бюджетне планування в Україні

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 3.2. Організація виконання бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 3.3. Організація контролю за виконанням бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 4. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 4.1. Особливості міжбюджетних відносини

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 4.2. Розподіл міжбюджетних трансфертів

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.1. Міністерство фінансів України та його складові

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.2. Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.3. Державне казначейство України

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.4. Державна податкова служба України

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.5. Рахункова палата України

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розділ 6. НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.1. Видатки бюджету на державне управління та національну оборону

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.2. Видатки бюджету на економічну діяльність і науку

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Приклад

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.3. Фінансування розвитку освіти

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.4. Видатки бюджету на соціальний захист населення та соціальну сферу

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - 6.5. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тести

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Запитання і завдання для самоконтролю

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тема 1. Бюджетний процес та його складові

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Гра "Затвердження бюджету країни N"

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Завдання для гри

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тема 2. Бюджетне фінансування

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розрахункова вправа "Складання кошторису витрат на навчання академічної групи студентів"

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тема 3. Міжбюджетні відносини

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розрахункова вправа "Вирівнювання бюджету"

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тема 4. Система доходів бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розрахункова робота "Визначення суми доходів місцевих бюджетів"

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Тема 5. Система видатків бюджету

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - Розрахункова робота "Визначення розміру окремих видів видатків місцевих бюджетів"

 • Бюджетна система - Чала Н. Д. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ