Адміністративне право - Кісіль З. Р

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Передмова

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Частина 1. Загальна характеристика адміністративного права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема № 1. Адміністративне право як галузь права і як наука

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Система адміністративного права і його джерела

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Наука адміністративного права, її предмет та система

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №2. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Учасники адміністративно-правових відносин, їх правоздатність та дієздатність

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №3. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Частина 2. Адміністративно-правове регулювання державного управління в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Основні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - А. Соціально-політичні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Б. Організаційні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Особливості управління органами внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №5. Методи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Методи управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Методи впливу в органах внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Переконання та примус як загальні методи впливу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Адміністративні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Організаційні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Економічні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.5. Соціально-психологічні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Примус у здійсненні державного управління. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №6. Президент та органи виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Президент України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Представництво Президента України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Представництво Президента України у Верховній Раді України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Представництво Президента України у КМУ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Представництво Президента України у Конституційному Суді України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Рада національної безпеки і оборони України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Урядові комітети

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Секретаріат Прем'єр-міністра України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6. Центральні органи державної виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.1. Міністерство

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.2. Місцеві державні адміністрації

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №7. Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Система органів виконавчої влади держави та їх компетенція

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Кабінет Міністрів України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Місцеві органи виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Президент України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Основні форми діяльності органів виконавчої влади держави

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Органи місцевого самоврядування

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №8. Правові акти органів виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, юридичне значення і види юридичних актів управління. Вимоги, що висуваються до юридичних актів управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Дія юридичних актів управління. Порядок підготовки, видання, припинення, зміни, зупинення і скасування актів управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №9. Державна служба в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Державна служба в Україні та державні службовці

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Право на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Особливості проходження служби державними службовцями

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Прийняття на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Граничний вік перебування на державній службі

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Відповідальність за порушення законодавства про державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Класифікація посад державних службовців

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Служба в органах внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №10. Об'єднання громадян і громадяни як учасники адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Об'єднання громадян

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Адміністративно-правовий статус громадян

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Право на виїзд за межі України і в'їзд в Україну

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Право на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Право на свободу совісті

 • 1