Адміністративне право - Кісіль З. Р

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Передмова

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Частина 1. Загальна характеристика адміністративного права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема № 1. Адміністративне право як галузь права і як наука

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Взаємовідношення з іншими галузями права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Система адміністративного права і його джерела

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у галузі управління внутрішніми справами

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Наука адміністративного права, її предмет та система

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №2. Адміністративно-правові норми і адміністративно-правові відносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Учасники адміністративно-правових відносин, їх правоздатність та дієздатність

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №3. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Адміністративне правопорушення, його ознаки та юридичний склад

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Частина 2. Адміністративно-правове регулювання державного управління в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №4. Державне управління в системі адміністративного права України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Основні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - А. Соціально-політичні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Б. Організаційні принципи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Особливості управління органами внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №5. Методи державного управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Методи управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Методи впливу в органах внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Переконання та примус як загальні методи впливу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Адміністративні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Організаційні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Економічні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.5. Соціально-психологічні методи

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Примус у здійсненні державного управління. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №6. Президент та органи виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Президент України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Представництво Президента України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Представництво Президента України у Верховній Раді України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Представництво Президента України у КМУ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Представництво Президента України у Конституційному Суді України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Рада національної безпеки і оборони України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Урядові комітети

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Секретаріат Прем'єр-міністра України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6. Центральні органи державної виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.1. Міністерство

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.2. Місцеві державні адміністрації

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №7. Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, правовий статус і види органів виконавчої влади держави

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Система органів виконавчої влади держави та їх компетенція

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Кабінет Міністрів України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Місцеві органи виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Президент України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Основні форми діяльності органів виконавчої влади держави

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Органи місцевого самоврядування

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №8. Правові акти органів виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття, юридичне значення і види юридичних актів управління. Вимоги, що висуваються до юридичних актів управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Дія юридичних актів управління. Порядок підготовки, видання, припинення, зміни, зупинення і скасування актів управління

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №9. Державна служба в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Державна служба в Україні та державні службовці

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Право на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Особливості проходження служби державними службовцями

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Прийняття на державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Граничний вік перебування на державній службі

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Відповідальність за порушення законодавства про державну службу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Класифікація посад державних службовців

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Служба в органах внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №10. Об'єднання громадян і громадяни як учасники адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Об'єднання громадян

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Адміністративно-правовий статус громадян

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Право на виїзд за межі України і в'їзд в Україну

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Право на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Право на свободу совісті

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.5. Право на освіту

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.6. Право на охорону здоров'я

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №11. Громадяни як учасники адміністративно-правових відносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття адміністративної правоздатності та дієздатності. Адміністративно-правові обов'язки громадян

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №12. Умови i порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Загальні положення про імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.1. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.2. Порядок надання дозволу на імміграцію та видача посвідки на постійне проживання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.3. Порядок скасування дозволу на імміграцію, виїзд і видворення за межі України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Основні права, свободи та обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Основні права, свободи та обов'язки іноземців

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Процедура видворення іноземців з України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №13. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Суть і значення законності і дисципліни в державному управлінні, засоби їх забезпечення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Контроль та нагляд у державному управлінні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №14. Контроль і нагляд у державному управлінні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Контроль з боку органів законодавчої та виконавчої влади. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Контроль з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування і судовий контроль

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні. Громадський контроль

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №15. Адміністративно-правові режими

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Поняття і види адміністративно-правових режимів

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Правовий режим надзвичайного стану

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Правовий режим воєнного стану

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Режим державної таємниці

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6. Режим державного кордону

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7. Митний режим

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №16. Управління адміністративно-політичною сферою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Управління обороною

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Комплектування Збройних Сил України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Управління національною безпекою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Державний кордон та його охорона

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління органами внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Служба в органах внутрішніх справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Державний нагляд за безпекою дорожнього руху

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Внутрішні війська

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Управління закордонними справами

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Управління юстицією

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Органи юстиції та адвокатура

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №17. Управління соціально-культурною сферою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Управління освітою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Управління освітніми закладами

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Державний контроль за діяльністю освітніх закладів

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Управління наукою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Наукові заклади і наукові товариства

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Управління охороною здоров'я населення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Санітарно-епідеміологічний нагляд

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Управління культурою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Управління фізичною культурою, спортом та туризмом

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6. Державна політика у справах сім'ї та молоді

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7. Управління у сфері соціального захисту населення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Система органів соціального захисту населення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №18. Сутність управління у сфері економіки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1. Управління Валютно-кредитною радою

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2. Управління Міністерством економіки України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.3. Управління Мінпромполітики України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.4. Управління Мінагропромом України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.5. Управління Мінвуглепромом України

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.6. Повноваження виконавчих комітетів у сфері економіки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Демонополізація економіки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Спеціальні (вільні) економічні зони

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Частина 3. Адміністративно-процесуальна діяльність у системі адміністративного права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №19. Адміністративний процес: основні положення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Адміністративно-процесуальне право як галузь права. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Поняття, структура і основні принципи адміністративного процесу. Адміністративні провадження

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №20. Адміністративно-процесуальні норми та відносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Норми адміністративно-процесуального права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.1. Поняття адміністративно-процесуальної норми

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.2 Структура адміністративно-процесуальної норми

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.3 Види адміністративно-процесуальних норм

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1.4 Реалізація адміністративно-процесуальних норм

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Адміністративно-процесуальні відносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.1 Адміністративно-процесуальні правовідносини

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2.2 Види адміністративно-процесуальних правовідносин

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №21. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Загальна характеристика адміністративної юстиції в Україні

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Принцип здійснення правосуддя в адміністративних судах

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Верховенство права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Законність

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Гласність і відкритість адміністративного процесу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Обов'язковість судових рішень

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 5. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Предметна підсудність адміністративних справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Територіальна підсудність адміністративних справ

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Незмінність складу суду

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6. Судові виклики і повідомлення

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.1. Судові повістки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.2. Зміст повістки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.3. Вручення повістки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.4. Час вручення повістки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.5. Наслідки відмови від одержання повістки

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.6. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.7. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного перебування яких невідоме

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 6.8. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7. Фіксування адміністративного процесу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7.1. Ведення журналу судового засідання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7.2. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7.3. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7.4. Складення протоколу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 7.5. Зміст протоколу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Тема №22. Суб'єкти та учасники судового адміністративного процесу

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 1. Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 2. Класифікація суб'єктів адміністративно-процесуального права

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 3. Права та обов'язки осіб, що беруть участь у справі

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - 4. Учасники, що беруть участь у судовому адміністративному процесі

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Сторони (ст. 50 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Права та обов'язки сторін (ст. 51 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Заміна неналежної сторони (ст. 52 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Треті особи (ст. 53 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Права та обов'язки третіх осіб (ст. 54 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Процесуальне правонаступництво (ст. 55 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Представники (ст. 56 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Особи, які не можуть бути представниками (ст. 57 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Документи, що підтверджують повноваження представників (ст. 58 КАСУ)

 • Адміністративне право - Кісіль З. Р. - Повноваження представника в суді (ст. 59 КАСУ)

 • 1 2