Теорія держави та права - Гіда Є. O

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Передмова

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.1. Предмет, методологія і функції теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.1. Теорія держави та права в системі юридичних наук

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.2. Об'єкт і предмет теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.3. Методологія теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.4. Функції теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.5. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.2. Суспільна безпека та гарантії її забезпечення

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.1. Поняття суспільства та його структура

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.2. Суспільні загрози та шляхи їх подолання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.3. Безпека суспільства та роль міліції в її забезпеченні

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.4. Національна безпека як основа захисту суспільства та гарантії її забезпечення

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.3. Правоохоронна система: загальнотеоретична характеристика

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.2. Принципи, мета, завдання, функції правоохоронної системи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.3. Суб'єкти та об'єкти правоохоронної системи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.4. Міліція в системі правоохоронних органів сучасної України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Основні завдання Управління БНОН

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Структура Управління БНОН

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Структура Управління Державної автомобільної інспекції МВС України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.2.1. Поняття, походження та функціонування держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.1. Основні теорії походження держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.2. Поняття та ознаки держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.3. Громадянське суспільство та правова держава: взаємовплив і взаємодія

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.4. Роль міліції України в реалізації функцій держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.5. Міліція в апараті української держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.2.2. Форма держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.1. Поняття форми держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.2. Форма державного правління

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.3. Фома державного устрою

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.4. Форма державного режиму

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - TEMA 1.2.3. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.1. Політична система суспільства: поняття та функції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.3. Політична та державна влади в демократичній державі

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.1. Загальне вчення про право

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.1. Поняття та ознаки права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.2. Принципи права як основа діяльності міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.3. Спеціально-юридичні функції права та роль міліції у їх реалізації

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.4. Співвідношення права та закону

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.2. Правоутворення та форми права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.2.1. Поняття правоутворення та його складові

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.2.2. Правотворчість: поняття, принципи, види та стадії

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.2.3. Форми права та їх особливості

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.2.4. Нормотворчість і форми правотворчої діяльності в правоохоронній системі

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.3. Нормативна основа правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.3.1. Вплив соціальних норм на правоохоронну діяльність

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.3.2. Норма права та її структура

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.3.3. Система права як внутрішній прояв нормативної основи правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.3.4. Співвідношення системи права та системи законодавства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.4. Нормативно-правові акти як основа правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.4.1. Нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.4.2. Роль систематизації нормативно-правових актів у правоохоронній діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.4.3. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.4.4. Юридична техніка: поняття, види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.5. Правові відносини у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.5.1. Поняття, ознаки та склад правовідносин у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.5.2. Види правовідносин у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.5.3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.5.4. Презумпції, фікції та аксіоми у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.6. Реалізація норм права у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.6.1. Реалізація норм права: поняття та форми

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.6.2. Застосування як особлива форма реалізації норм права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.6.3. Правозастосовні акти у сфері правоохоронної діяльності: поняття, ознаки та види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.6.4. Прогалини в законодавстві та способи їх усунення та подолання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.7. Тлумачення норм права та його значення для суб'єктів правоохоронної системи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.7.1. Поняття та цілі тлумачення норм права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.7.2. Види тлумачення норм права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.7.3. Акти тлумачення норм права у сфері правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.7.4. Юридичні колізії: поняття та види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 3.1.1. Правова культура та правова свідомість

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.1.1. Правова культура суспільства та правова культура працівників міліції: взаємовплив і взаємодія

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.1.2. Поняття та структура правосвідомості

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.1.3. Форми та методи правового виховання працівників міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.1.4. Особливості правової просвіти та її роль у подоланні правового нігілізму

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 3.1.2. Правова поведінка особи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.2.1. Поняття, ознаки та класифікація правової поведінки особи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.2.2. Правомірна поведінка особи: поняття, ознаки, види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.2.3. Правопорушення як об'єкт правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.2.4. Соціальні відхилення, об'єктивно-протиправна поведінка та зловживання правом як особливі суспільні явища

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 3.1.3. Юридична відповідальність

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.3.1. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, принципи та функції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.3.2. Підстави та стадії юридичної відповідальності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.3.3. Види юридичної відповідальності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.3.4. Юридична відповідальність працівників міліції України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 3.1.4. Правовий статус особи та роль міліції в його забезпеченні

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.4.1. Правовий статус особи: поняття, структура, види

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.4.2. Правові гарантії як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сучасній Україні

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.4.3. Основні форми та методи діяльності української міліції в сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3.1.4.4. Шляхи розвитку правового становища особи в сучасній Україні

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 4.1.1. Правове регулювання та його механізм

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.1.1. Правове регулювання: поняття, предмет, методи, способи, типи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.1.2. Стадії правового регулювання та його механізм

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1. Норма права в механізмі правового регулювання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2. Юридичні факти в механізмі правового регулювання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 3. Правовідносини в механізмі правового регулювання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.1.3. Нормативне та індивідуальне правове регулювання: аспекти взаємодії

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.1.4. Особливості правового регулювання діяльності міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 4.1.2. Законність і правопорядок як мета та результат правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.2.1. Законність як умова ефективності правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.2.2. Роль і значення дисципліни у процесі реалізації службових повноважень працівників міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.2.3. Стан правопорядку як критерій оцінки ефективності діяльності міліції України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 4.1.3. Правова система суспільства: поняття, характеристика елементів, типологія

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.3.1. Поняття та ознаки правової системи суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.3.2. Структура правової системи суспільства та характеристика її елементів

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.3.3. Поняття та типологія правових систем сучасності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.3.4. Основні напрями розвитку сучасної правової системи України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 4.1.4. Сучасні процеси розвитку правоохоронної діяльності

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.4.1. Сучасний світовий порядок: моральні принципи та аморальна сутність

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.4.2. Особливості організації та здійснення правоохоронної діяльності в деяких країнах світу

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.4.3. Діяльність міліції України в контексті європейської інтеграції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 4.1.4.4. Використання позитивного досвіду діяльності поліції інших країн у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Роз'яснення прав і свобод

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Використання сили

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Скарги затриманої особи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Надання медичної допомоги

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Інтимні огляди тіла

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Правила проведення інтерв'ю (допиту)