Теорія держави та права - Гіда Є. O

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Передмова

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.1. Предмет, методологія і функції теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.1. Теорія держави та права в системі юридичних наук

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.2. Об'єкт і предмет теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.3. Методологія теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.4. Функції теорії держави та права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.1.5. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.2. Суспільна безпека та гарантії її забезпечення

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.1. Поняття суспільства та його структура

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.2. Суспільні загрози та шляхи їх подолання

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.3. Безпека суспільства та роль міліції в її забезпеченні

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.2.4. Національна безпека як основа захисту суспільства та гарантії її забезпечення

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.1.3. Правоохоронна система: загальнотеоретична характеристика

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.2. Принципи, мета, завдання, функції правоохоронної системи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.3. Суб'єкти та об'єкти правоохоронної системи

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.1.3.4. Міліція в системі правоохоронних органів сучасної України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Основні завдання Управління БНОН

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Структура Управління БНОН

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Структура Управління Державної автомобільної інспекції МВС України

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.2.1. Поняття, походження та функціонування держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.1. Основні теорії походження держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.2. Поняття та ознаки держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.3. Громадянське суспільство та правова держава: взаємовплив і взаємодія

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.4. Роль міліції України в реалізації функцій держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.1.5. Міліція в апараті української держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 1.2.2. Форма держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.1. Поняття форми держави

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.2. Форма державного правління

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.3. Фома державного устрою

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.2.4. Форма державного режиму

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - TEMA 1.2.3. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.1. Політична система суспільства: поняття та функції

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.3. Політична та державна влади в демократичній державі

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 1.2.3.4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - ТЕМА 2.1.1. Загальне вчення про право

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.1. Поняття та ознаки права

 • Теорія держави та права - Гіда Є. O. - 2.1.1.2. Принципи права як основа діяльності міліції