Аудит - Утенкова К. О

 • Аудит - Утенкова К. О. - Вступ

 • Аудит - Утенкова К. О. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 1. Сутність, предмет, метод і об'єкти аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Передумови виникнення аудиту в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Сутність аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Предмет, метод і об'єкти аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Класифікація аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Нормативне регулювання аудиту в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність аудиторської діяльності

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Організація управління аудитом в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Підготовка і сертифікація аудиторів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Порядок створення аудиторських фірм

 • Аудит - Утенкова К. О. - 6. Процедура замовлення аудиторських послуг

 • Аудит - Утенкова К. О. - 7. Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)

 • Аудит - Утенкова К. О. - 8. Професійна етика аудитора

 • Аудит - Утенкова К. О. - 9. Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов'язків

 • Аудит - Утенкова К. О. - 10. Контроль якості аудиторських послуг

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 3. Внутрішній аудит

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність внутрішнього аудиту, його об'єкти і суб'єкти

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Організація проведення внутрішнього аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Реалізація результатів внутрішнього аудиту