Фінансове право - Мацелик М. О

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Вступ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.1. Фінанси - економічна і юридична категорія

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.2. Фінансова діяльність держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.3. Поняття і склад фінансової системи України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Фінанси державних підприємств

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Наука фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.3. Система та джерела фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.2. Фінансові правовідносини

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.3. Суб'єкти фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.1. Поняття фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.2. Види та методи фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Міністерство фінансів України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державно казначейство України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна контрольно-ревізійна служба

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна податкова служба України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Національний банк України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ II БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.2. Правовідносини бюджетної системи України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Будова бюджетної системи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.3. Бюджетна класифікація

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.4. Доходи та видатки бюджетів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.1. Бюджетні повноваження і права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.3. Поняття міжбюджетних відносин

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.1. Стадії бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.2. Формування проекту бюджету

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Заходи підготовки проекту бюджету

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.3. Перша стадія бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.4. Прийняття Державного бюджету України - друга стадія бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.5. Виконання бюджетів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 9. ЦІЛЬОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВНІ ФОНДИ