Фінансове право - Мацелик М. О

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Вступ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.1. Фінанси - економічна і юридична категорія

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.2. Фінансова діяльність держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 1.3. Поняття і склад фінансової системи України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Фінанси державних підприємств

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Наука фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 2.3. Система та джерела фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.2. Фінансові правовідносини

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 3.3. Суб'єкти фінансового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.1. Поняття фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.2. Види та методи фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Міністерство фінансів України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державно казначейство України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна контрольно-ревізійна служба

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Державна податкова служба України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Національний банк України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ II БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.2. Правовідносини бюджетної системи України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Будова бюджетної системи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.3. Бюджетна класифікація

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 6.4. Доходи та видатки бюджетів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.1. Бюджетні повноваження і права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 7.3. Поняття міжбюджетних відносин

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.1. Стадії бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.2. Формування проекту бюджету

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Заходи підготовки проекту бюджету

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.3. Перша стадія бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.4. Прийняття Державного бюджету України - друга стадія бюджетного процесу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.5. Виконання бюджетів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 9. ЦІЛЬОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВНІ ФОНДИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.1. Поняття цільових фондів державних коштів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.2. Правове регулювання Пенсійного фонду України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Реєстрація

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.3. Правове регулювання Фонду соціального страхування на випадок безробіття

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.5. Правові засади функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 9.6. Правові засади у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 10. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 10.1. Державні видатки

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 10.2. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 10.3. Бюджетне фінансування. Розпорядники бюджетних коштів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 10.4. Соціально-культурні видатки

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 10.5. Фінансова дисципліна

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 11. КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 11.1. Кошторис і порядок кошторисно-бюджетного фінансування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 11.2. Фінансування соціально-культурних заходів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Порядок фінансування освіти

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Порядок фінансування науки

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Видатки на культуру і мистецтво

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 11.3. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 11.4. Фінансування видатків на національну оборону

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 11.5. Фінансування органів державного управління та місцевої влади

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ. СИСТЕМА ЦІН І ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 12.1. Правовий інститут доходів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 12.2. Види бюджетних податкових платежів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 12.3. Правове регулювання ціноутворення

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 12.4. Система цін та органи ціноутворення. Відповідальність

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Органи ціноутворення

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 13. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО БОРГУ ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 13.1 Поняття запозичення

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 13.2. Державний та муніципальний кредит

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 13.3. Правові основи державного кредитування. Відносини з іноземними інвесторами

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ ІІІ ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 14. ТЕОРІЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 14.1. Податкові правовідносини: поняття, суб'єкти та об'єкти

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Об'єкти і суб'єкти

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 14.2. Принципи податкового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 14.3. Джерела податкового права

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 14.4. Елементи податку як юридичної категорії

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 15.1. Поняття податкової системи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 15.2. Податкова система України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 15.3. Види податків та їхні характеристики

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Види податків та їхні характеристики

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 15.4. Податкові пільги

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 16. ОСНОВНІ ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ. ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 16.1. Правове регулювання ПДВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 16.2. Правове регулювання акцизного збору

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 16.3. Правове регулювання податку на прибуток підприємств

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 16.4. Правове регулювання податку на доходи фізичних осіб

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 17.1. Правове регулювання митних платежів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 17.2. Правове регулювання державного мита

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 18. РЕСУРСИ І ПОДАТКИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 18.1. Плата за землю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 18.2. Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 18.3. Рентні платежі

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 18.4. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 18.5. Поняття податку на нерухоме майно (нерухомість) і ріелторської діяльності

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 19. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 19.1. Правове регулювання діяльності ДПА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 19.2. Правове регулювання діяльності податкової міліції

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 20. ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 20.1. Необхідність і сутність претензійно-позовної роботи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 20.2. Забезпечення і проведення претензійно-позовної роботи ДПСУ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 20.3. Оскарження рішень суду органами ДПСУ та порушення процедури банкрутства органами ДПСУ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 20.4. Визнання недійсними договорів органами ДПСУ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 20.5. Відшкодування ПДВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Розділ IV. БАНКІВСЬКЕ І СТРАХОВЕ ПРАВО. ЦІННІ НАПЕРИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 21.1. Банківська діяльність і гармонізація банківського законодавства

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 21.2. Поняття банківської системи України та її елементи

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 21.3. Роль НБУ у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 21.4. Створення та державна реєстрація банків

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 22. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ГОТІВКА

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 22.1. Правове регулювання грошового обігу в Україні

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 22.2. Організація і правове регулювання касових операцій

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 23. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 23.1. Правовий режим банківських рахунків

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 23.2. Організації безготівкових розрахунків в Україні

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 24. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 24.1. Правові засади кредитних відносин

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 24.2. Класифікація банківського кредиту

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 24.3. Правове забезпечення та порядок укладення кредитної угоди

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 24.4. Етапи процесу кредитування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 25. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 25.1. Поняття валюти та валютних операцій

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 25.2. Організація валютного регулювання

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 25.3. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті та іноземного інвестування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 25.4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 26. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ВІДПОВІДНИХ РИНКІВ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 26.1. Юридична природа фінансових послуг

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 26.2. Державне регулювання ринків фінансових послуг

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 26.4. Ліцензування діяльності фінансових установ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 26.5. Штрафні санкції за порушення правил на ринку фінансових послуг

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 26.6. Надання фінансових послуг нефінансовими установами

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 27. СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 27.1. Сутність і принципи страхування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 27.2. Юридична природа страхового права і страхової діяльності України

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 27.3. Правове регулювання і управління діяльності у сфері страхування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 28. ПРАВОВА СКЛАДОВА ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 28.1. Юридична сутність і основні вимоги до страхових договорів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 28.2. Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 28.3. Укладання і припинення страхування

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 29. ЦІННІ ПАПЕРИ - ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 29.1. Юридично-економічний зміст цінних паперів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 29.2. Ринок цінних паперів. Професійна діяльність

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 29.3. Державне регулювання та ліцензування на ринку цінних паперів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 29.4. Відповідальність учасників ринку цінних паперів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Тема 30. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.1. Нормативно-правова база вексельного обігу

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.2. Вексельне право, характеристики векселя і учасники вексельних розрахунків

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.3. Основні положення Уніфікованого закону

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.4. Правові основи обігу векселів в Україні

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.5. Операції банків з векселями

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - 30.6. Особлива форма векселів

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - Запитання і завдання для самоконтролю

 • Фінансове право - Мацелик М. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ