Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Передмова

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ I. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.2. Класифікація систем обліку

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.3. Порядок створення МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.5. Роль та переваги МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ II. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.1. Концептуальна основа МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.2. Перше застосування МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Звільнення від вимог інших МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.3. Облікова політика за МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ "Загальні положення"

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Організаційний розділ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Методичний розділ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.4. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Рахунки за МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ III. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 16

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 7

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.2. Джерела виникнення та оцінка основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - І. Придбання за грошові кошти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІ. В кредит

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІІ. Обмін або негрошові операції

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - V. Шляхом самостійного створення або будівництва

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - VІ. Придбання землі

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.3. Амортизація основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод суми років (Sum-of-the Years-Digits Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод зменшення залишку (Diminishing Balance Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод подвоєного зменшення залишку (Double-Declining-Balance Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод амортизаційного фонду (Sinking Fund Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод ануїтету (Annuity Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод одиниць продукції (Units of Production Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Облік амортизації основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.4. Наступні витрати та переоцінка, пов'язані з основними засобами

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.5. Вибуття основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.7. Особливості обліку інвестиційної нерухомості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 40