Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Передмова

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ I. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.1. Значення інформаційного забезпечення для управління підприємством

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.2. Класифікація систем обліку

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.3. Порядок створення МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.4. Нормативна база та облік за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 1.5. Роль та переваги МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ II. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.1. Концептуальна основа МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.2. Перше застосування МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Звільнення від вимог інших МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.3. Облікова політика за МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ "Загальні положення"

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Організаційний розділ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Методичний розділ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 2.4. Обліковий цикл та план рахунків за міжнародними стандартами

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Рахунки за МСФЗ

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ III. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.1. Визначення, визнання та класифікація основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 16

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 7

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.2. Джерела виникнення та оцінка основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - І. Придбання за грошові кошти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІ. В кредит

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІІ. Обмін або негрошові операції

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - IV. Як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - V. Шляхом самостійного створення або будівництва

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - VІ. Придбання землі

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.3. Амортизація основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод суми років (Sum-of-the Years-Digits Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод зменшення залишку (Diminishing Balance Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод подвоєного зменшення залишку (Double-Declining-Balance Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод амортизаційного фонду (Sinking Fund Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод ануїтету (Annuity Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Метод одиниць продукції (Units of Production Method)

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Облік амортизації основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.4. Наступні витрати та переоцінка, пов'язані з основними засобами

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.5. Вибуття основних засобів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.6. Розкриття інформації щодо основних засобів у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 3.7. Особливості обліку інвестиційної нерухомості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 40

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 32

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визначення та визнання за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визначення та визнання за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Оцінка інвестиційної нерухомості за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Модель собівартості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Вибуття

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розкриття інформації у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Модель справедливої вартості і модель собівартості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Модель справедливої вартості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ IV. Нематеріальні активи

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 4.1. Визначення, визнання та види нематеріальних активів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 38

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 8

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 4.2. Шляхи утворення та оцінка нематеріальних активів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - І. Як окремо придбані

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІ. При придбанні як частина об'єднання бізнесу

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - ІІІ. Шляхом державного субсидування

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - IV. Шляхом обміну активів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - V. Шляхом внутрішнього створення

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Подальші витрати

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 4.3. Амортизація та вибуття нематеріальних активів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 4.4. Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ V. Запаси

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 5.1. Визначення запасів та їх оцінка

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування МСБО 2

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 9

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання запасів за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання запасів за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Право власності на запаси

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Собівартість запасів виконавця послуг

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 5.2. Облік руху запасів. постійна та періодична системи обліку і методи списання запасів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - I. Система постійного списання

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - II. Система періодичного списання

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - І. Метод конкретної ідентифікації

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - II. Метод середньозваженої с/в

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - III. Метод FIFO

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - IV. Метод LIFO

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Облік надходжень та реалізації запасів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 5.3. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 5.4. Розкриття інформації щодо запасів у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ VI. Грошові кошти та їх еквіваленти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 6.1. Визначення та визнання грошових коштів та їх еквівалентів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Операційна діяльність

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Інвестиційна діяльність

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Фінансова діяльність

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 6.2. Облік та контроль руху грошових потоків

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Касові операції

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Грошові кошти в безготівкові формі

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Звітність про грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Звітність про грошові потоки на нетто-основі

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Грошові потоки в іноземній валюті

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Відсотки та дивіденди

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Податки на прибуток

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Придбання і продаж дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Негрошові операції

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Компоненти грошових коштів та їхніх еквівалентів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 6.3. Розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ VII. Дебіторська заборгованість

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 7.1. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 7.2. Оцінка дебіторської заборгованості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Грошові знижки

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сумнівна дебіторська заборгованість

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Оцінка сумнівної дебіторської заборгованості

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 7.3. Облік векселів одержаних

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 7.4. Розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ VIII. Власний капітал та його інструменти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 8.1. Визнання та визначення капіталу та його інструментів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визначення та визнання капіталу за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визначення та визнання капіталу за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 8.2. Класифікація капталу

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Класифікація капіталу за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Класифікація капіталу за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 8.3. Оцінка і облік капіталу та його інструментів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Три види операцій і особливості їх відображення в обліку

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Оцінка за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Облік похідних фінансових інструментів за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Форвардні контракти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Ф'ючерсні контракти

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Процентні свопи

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Опціони

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Методи обліку деривативів

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 8.4. Розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Розділ IX. Зобов'язання та виплати працівникам

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 9.1. Визначення та визнання зобов'язань

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Сфера застосування П(С)БО 11

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання зобов'язань за МСБО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання зобов'язань за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Класифікація зобов'язань за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 9.2. Оцінка та облік зобов'язань

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Оцінка фінансових зобов'язань за П(С)БО

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - 9.3. Виплати працівникам

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Короткострокові виплати працівникам

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Визнання та оцінка, коли короткострокові компенсовані періоди відсутності

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Виплати по закінченні трудової діяльності: розмежування програм з визначеним внеском та програм з визначеною виплатою

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Програми за участю кількох працедавців

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Державні програми

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - Застраховані виплати

 • Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І. В. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ