Логістика - Тридід О. М

 • Логістика - Тридід О. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 1. ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.1. Сутність, функції та завдання логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.3. Етапи розвитку логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.4. Універсальна концепція теорії логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.5. Сучасна логістична концепція

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.6. Основні принципи та методи теорії логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.7. Види логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 1.8. Сутність мікро логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ

 • Логістика - Тридід О. М. - 2.1. Логістичні ланцюги

 • Логістика - Тридід О. М. - 2.2. Види логістичних ланцюгів розподілу

 • Логістика - Тридід О. М. - 2.3. Основні інструменти управління логістикою

 • Логістика - Тридід О. М. - 2.4. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.1. Перелік та характеристика елементів логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.2. Методологічне забезпечення ефективної взаємодії елементів логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.2.1. Кібернетичний підхід

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.2.2. Теорія дослідження операцій

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.2.3. Теорія ефективності та управління елементами логістичних витрат

 • Логістика - Тридід О. М. - 3.3. Інформаційне забезпечення ефективної взаємодії елементів логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ

 • Логістика - Тридід О. М. - 4.1. Логістика технологічних процесів

 • Логістика - Тридід О. М. - 4.2. Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики

 • Логістика - Тридід О. М. - 4.3. Класифікація матеріальних потоків

 • Логістика - Тридід О. М. - 4.4. Поняття про управління матеріальними потоками

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 5. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

 • Логістика - Тридід О. М. - 5.1. Поняття про логістичні системи

 • Логістика - Тридід О. М. - 5.2. Види логістичних систем

 • Логістика - Тридід О. М. - 5.3. Порядок, підходи, принципи та фактори впливу на формування логістичних систем

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 6. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

 • Логістика - Тридід О. М. - 6.1. Поняття про управління матеріальними потоками в логістичних системах

 • Логістика - Тридід О. М. - 6.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням у логістичних системах

 • Логістика - Тридід О. М. - 6.3. Управління запасами в логістичних системах

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 7. ЗАГОТІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА

 • Логістика - Тридід О. М. - 7.1. Сутність і завдання заготівельної логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 7.2. Завдання "Зробити або купити"

 • Логістика - Тридід О. М. - 7.3. Вибір постачальника

 • Логістика - Тридід О. М. - 7.4. Визначення економічного розміру замовлення

 • Логістика - Тридід О. М. - 7.5. Система постачань "Точно у термін" в заготівельній логістиці

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 8. СУТНІСТЬ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ

 • Логістика - Тридід О. М. - 8.1. Сутність і завдання розподільчої логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 8.2. Управління каналами розподілу в логістиці

 • Логістика - Тридід О. М. - 8.3. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 9. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.1. Сутність виробничої логістики та концепцій її організації

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.2. "Штовхальний" і "тягнучий" підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.3. Логістична концепція "MRP"

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.4. Мікрологістична система KANBAN

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.5. Мікрологістична концепція "Оптимізована виробнича технологія"

 • Логістика - Тридід О. М. - 9.6. Мікрологістична концепція "Худе виробництво"

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 10. ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА

 • Логістика - Тридід О. М. - 10.1. Сутність логістики посередництва та її види

 • Логістика - Тридід О. М. - 10.2. Види логістичних посередників

 • Логістика - Тридід О. М. - 10.3. Поняття про логістичний сервіс та логістичні послуги

 • Логістика - Тридід О. М. - 10.4. Організація логістики посередництва в підсистемі логістичного сервісу

 • Логістика - Тридід О. М. - 10.5. CASE-технології у логістичному менеджменті

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 11. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ

 • Логістика - Тридід О. М. - 11.1. Склади та їх функції

 • Логістика - Тридід О. М. - 11.2. Класифікація складів

 • Логістика - Тридід О. М. - 11.3. Складові логістичного процесу на складі

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 12. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.1. Сутність і завдання транспортної логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.2. Види транспорту

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.3. Логістичні рішення у транспортуванні

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.4. Системи поставки вантажів

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.5. Транспортні витрати і тарифи

 • Логістика - Тридід О. М. - 12.6. Сутність транспортних задач та методи їх вирішення

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 13. ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ

 • Логістика - Тридід О. М. - 13.1. Характеристика транспортно-експедиційних послуг

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 14. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИКИ

 • Логістика - Тридід О. М. - 14.1. Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств

 • Логістика - Тридід О. М. - 14.2. Сутність і завдання глобальної логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 14.3. Роль глобалізації та регіоналізації у формуванні макрологістичних систем

 • Логістика - Тридід О. М. - Розділ 15. МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА

 • Логістика - Тридід О. М. - 15.1. Сутність, роль і завдання міжнародної логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - 15.2. Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі

 • Логістика - Тридід О. М. - 15.3. Роль логістики в організації міжнародних перевезень

 • Логістика - Тридід О. М. - 15.4. Інформаційне забезпечення міжнародної логістики

 • Логістика - Тридід О. М. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

 • Логістика - Тридід О. М. - ЗБІРНИК НАЙВІДОМІШИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЖЕРЕЛ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ З ЛОГІСТИКИ

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 1. Логістика чизбургера

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 2. Логістична діяльність групи компаній "Стоїк"

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 3. Розвиток виробничої логістики ВАТ "Одеський коровай"

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 4. Дослідження ринку логістичних послуг Німеччини

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 5. Роль новітніх інформаційних технологій у розвитку логістичної діяльності МК "Азовсталь"

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 6. Діяльність корпорації "Клуб сиру"

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 7. Діяльність компанії "АСКОЛогістик"

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 8. Ринок логістичних послуг України

 • Логістика - Тридід О. М. - Ситуаційна задача 9. Світові новини у сфері логістичних послуг

 • Логістика - Тридід О. М. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Логістика - Тридід О. М. - ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Логістика - Тридід О. М. - ВІДПОВІДІ НА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 • Логістика - Тридід О. М. - ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ "ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ"

 • Логістика - Тридід О. М. - ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ "ПРАВИЛЬНІ/ НЕПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ"

 • Логістика - Тридід О. М. - ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРДИ