Основи логістики - Дудар Т. Г

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Передмова

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Програма навчального курсу "основи логістики"

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 1. Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Поняття і сутність терміну логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Історія та етапи розвитку логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Завдання, функції та принципи логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 2. Об'єкти логістичного управління

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Матеріальний потік, його параметри

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Класифікація матеріальних потоків

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Інформаційні потоки та їх класифікація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Фінансові потоки та їх класифікація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 6. Логістичні операції і їх види

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 3. Концепції логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Поняття та еволюція концепцій логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Основні логістичні концепції

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "JUST-IN-TIME" (ТОЧНО-ВЧАСНО)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "REQUIREMENTS/RESOURCE PLANNING" (ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛАХ/РЕСУРСАХ)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "LEAN PRODUCTION" (ХУДЕ ВИРОБНИЦТВО)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - МАКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "TOTAL QUALITY MANAGEMENT" (ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Концепція інтегрованої логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 4. Методологія та наукова база логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Логістичні системи та принципи їх утворення

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Класифікація логістичних систем. Логістичні мережі

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Характеристика основних методів логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Основні показники логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 5. Методика закупок та розміщення замовлень

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Сутність та завдання закупівельної діяльності

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Логістичний цикл замовлення

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Особливості вибору постачальника

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Система доставки "точно-вчасно" в закупівельній логістиці

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 6. Виробнича логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Логістична концепція організації виробництва

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Штовхаючі і тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 7. Розподільча логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Мета, завдання і функції розподільчої логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Логістичні канали та логістичні ланцюги

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Логістичні посередники в дистрибуції

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Координація та інтеграція логістичних посередників

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 8. Логістика запасів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Місце та роль запасів у логістичній системі

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Види запасів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Мотиви та принципи формування запасів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. ABC - аналіз та XYZ - аналіз і їх значення при визначенні логістичної стратегії управління запасами

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Загальна характеристика систем контролю запасів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 6. Основні проблеми доставки і споживання в логістичній системі

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 9. Логістика складування

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Склади, їх роль та види

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Функції складів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Вибір між власним складом і складом загального користування

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Визначення кількості складів та розміщення складської мережі

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Управління логістичним процесом на складі

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 6. Ефективність складських систем

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 10. Транспортна логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Суть, значення та завдання транспортної логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Логістична оцінка видів транспорту

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Системи доставки товарів

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Вибір оптимального перевізника та логістичних посередників

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 6. Транспортний процес та його елементи

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 11. Інформаційна логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Логістичні інформаційні системи

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Сучасні інформаційні технології в логістиці

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Особливості використання штрих-кодів в логістиці

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Вдосконалення системи управління інформаційними логістичними потоками

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 12. Логістичний сервіс

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Поняття та значення логістичного сервісу

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Класифікація видів сервісу

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Формування та оптимізація логістичного сервісу

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Методика визначення рівня логістичного сервісу

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Короткий термінологічний словник