Основи логістики - Дудар Т. Г

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Передмова

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Програма навчального курсу "основи логістики"

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 1. Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Поняття і сутність терміну логістика

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Історія та етапи розвитку логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Завдання, функції та принципи логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 2. Об'єкти логістичного управління

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Матеріальний потік, його параметри

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Класифікація матеріальних потоків

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 3. Інформаційні потоки та їх класифікація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 4. Фінансові потоки та їх класифікація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 6. Логістичні операції і їх види

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 3. Концепції логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Поняття та еволюція концепцій логістики

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - 2. Основні логістичні концепції

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "JUST-IN-TIME" (ТОЧНО-ВЧАСНО)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "REQUIREMENTS/RESOURCE PLANNING" (ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛАХ/РЕСУРСАХ)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "LEAN PRODUCTION" (ХУДЕ ВИРОБНИЦТВО)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

 • Основи логістики - Дудар Т. Г. - МАКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "TOTAL QUALITY MANAGEMENT" (ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)