Регіональна економіка - Манів З. О

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Передмова

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Модуль І. Регіональна економіка

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.1. Визначення предмету курсу

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.2. Місце курсу в системі наукових дисциплін

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.3. Зв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.4. Методи і методологічні основи курсу "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.5. Завдання курсу "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.6. Структура курсу. "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний характер

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.2. Закономірності і сучасні інтеграційні процеси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.3. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність раціонального розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність планомірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність територіальної концентрації розміщення і розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність економічної цілісності регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність глобалізації та регіоналізації розміщення і розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип раціонального розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип комплексного розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип збереження екологічної рівноваги

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип обмеженого централізму

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.2. Наука про економічне районування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.3. Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.4. Принципи економічного районування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.5. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.6. Типи економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.7. Економічне районування і його практичне значення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.8. Особливості районування та сучасна мережа економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.9. Територіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного району

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.10. Удосконалення територіальної організації і структури народного господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 4.1 Територіальний поділ праці - основа формування економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 4.2. Спеціалізація економічних районів та методики її оцінки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.1. Сутність державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.2. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.3. Основні цілі державної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.4. Завдання державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.5. Наукове обгрунтування регіонального розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.1. Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.2. Цільова організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.3. Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.4. Спеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.5. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво - інструменти реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.6. Основні засади управління державним та комунальним сектором регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.2. Структура економіки. ЇЇ сутність та поняття

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.3. Регіональні особливості галузевої структури економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.4. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.1. Природно-ресурсний потенціал та його структура

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Паливні ресурси України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Рудні ресурси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Нерудні ресурси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.2. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Економічна оцінка лісових насаджень

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Оцінка водних ресурсів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Оцінка мінеральних ресурсів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Лісові ресурси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Мінеральні ресурси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6. Населення і трудовий потенціал України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.1. Роль населення у розвитку народного господарства України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.2. Чисельність і розміщення населення України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.3. Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливості

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.4. Міграційні процеси та їх види

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.5. Особливості формування та розселення населення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.6.6. Державна політика зайнятості працездатного населення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 9.1. Міжгалузеві комплекси, їх сутність, структура та значення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 9.2. Процеси інтеграції та підвищення ролі регіонів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 9.3. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 3. ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 10.1. Методологічні основи і сутність регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 10.2 Основні передумови регіонального економічного розвитку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 10.3. Економічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексу

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 10.4. Територіальна диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 10.5. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.1. Економіка Донецького регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.1.1. Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку економіки країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.1.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.1.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.1.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.2. Економіка Придніпровського регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.2.1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в економіці країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.2.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.2.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.2.4. Проблеми та напрями розвитку розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.3. Економіка Східного регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.3.1. Місце і роль Східного економічного регіону в економіці країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.3.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.3.3 Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.3.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.4. Економіка Центрального регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.4.1. Місце і роль Центрального Економічного регіону в економіці країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.4.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.4.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.4.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.5. Економіка Поліського регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.5.1. Місце і роль Поліського економічного регіону в розвитку економіки країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.5.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.5.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.5.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.6. Економіка Подільського регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.6.1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.6.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.6.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.7. Економіка Карпатського регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.7.1. Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.7.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.7.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.7.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.8. Економіка Причорноморського регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.8.1. Місце і роль Причорноморського економічного регіону в економіці країни

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.8.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.8.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 11.8.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 12. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та світові структури

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.1. Зовнішня економічна діяльність України в умовах ринкової економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.2. Економічні зв'язки України з країнами СНД

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.3. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.4. Економічна інтеграція України в європейську та світову структуру

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.5. Експортний потенціал України і можливості його реалізації на світовому ринку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 12.6. Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.1. Природно ресурсні фактори розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.2. Паливно-енергетичний фактор сталого розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.3. Водний фактор в розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.4. Трудоресурсні фактори сталого розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.5. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.6. Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.7. Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.8. Фактор ринкової кон'юнктури розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.9. Фактор історико-географічного положення розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 13.10. Екологічний фактор розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Модуль ІІ. ЕКОЛОГІЯ

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 14. Наукові засади раціонального природокористування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 14.1. Еволюція економічних принципів природокористування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 14.2. Еколого-економічні засади раціонального природокористування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 14.3. Перспективні напрями раціонального природокористування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 15.1. Стан навколишнього природного середовища в Україні

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Стан земельного фонду

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Використання та охорона надр

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Забруднення повітряного басейну

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Рівень лісистості та якісний стан лісів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 15.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Земельний кодекс України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Водний кодекс України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Лісовий кодекс України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Кодекс України про надра

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закон України про охорону атмосферного повітря

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закон "Про природно-заповідний фонд України"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 15.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Адміністрація ядерного регулювання

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління міжнародних відносин

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління науки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Юридичне управління

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Відділ зі спеціальної роботи

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління регіональної політики і територіального розвитку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління державної екологічної експертизи

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління відходів та вторинних ресурсів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління техногенно-екологічної безпеки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління моніторингу

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління атмосферного повітря

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління водних ресурсів та надр

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Управління біологічних та земельних ресурсів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 16.1. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 16.2. Міжнародні природні ресурси та співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 16.3. Економічний механізм охорони природного навколишнього середовища

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 16.4. Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 17.1. Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 17.2. Державна програма охорони навколишнього природного середовища

 • 1 2