Регіональна економіка - Манів З. О

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Передмова

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Модуль І. Регіональна економіка

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.1. Визначення предмету курсу

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.2. Місце курсу в системі наукових дисциплін

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.3. Зв'язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економічними та іншими дисциплінами

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.4. Методи і методологічні основи курсу "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.5. Завдання курсу "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 1.6. Структура курсу. "Регіональна економіка"

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.1. Економічні закони і закономірності розміщення виробництва, їх об'єктивний характер

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.2. Закономірності і сучасні інтеграційні процеси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.3. Основні закономірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність соціальної спрямованості розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність раціонального розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність планомірності розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність територіальної концентрації розміщення і розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність економічної цілісності регіону

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Закономірність глобалізації та регіоналізації розміщення і розвитку продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.4. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип раціонального розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип комплексного розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип внутрішньодержавного та міжнародного територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип збереження екологічної рівноваги

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип обмеженого централізму

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Принцип вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку регіонів та областей

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.5. Визначальна роль економічних і соціальних факторів у розміщенні виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.6. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 2.7. Основні напрями формування та вдосконалення територіальної організації виробництва

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.2. Наука про економічне районування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.3. Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.4. Принципи економічного районування

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.5. Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.6. Типи економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.7. Економічне районування і його практичне значення

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.8. Особливості районування та сучасна мережа економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.9. Територіальна структура виробничо-територіального комплексу економічного району

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 3.10. Удосконалення територіальної організації і структури народного господарства

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 4. Регіони у системі територіального поділу праці

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 4.1 Територіальний поділ праці - основа формування економічних районів

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 4.2. Спеціалізація економічних районів та методики її оцінки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.1. Сутність державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.2. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.3. Основні цілі державної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.4. Завдання державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 5.5. Наукове обгрунтування регіонального розміщення продуктивних сил

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.1. Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.2. Цільова організаційно-правова база реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.3. Основні важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.4. Спеціальні (вільні) економічні зони - один із засобів реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.5. Міжрегіональне і прикордонне співробітництво - інструменти реалізації регіональної економічної політики

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 6.6. Основні засади управління державним та комунальним сектором регіональної економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Розділ 2. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЦІЛІСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.2. Структура економіки. ЇЇ сутність та поняття

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.3. Регіональні особливості галузевої структури економіки

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 7.4. Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Глава 8. Природний та ресурсно-трудовий потенціал економіки України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - 8.1. Природно-ресурсний потенціал та його структура

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Паливні ресурси України

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Рудні ресурси

 • Регіональна економіка - Манів З. О. - Нерудні ресурси

 • 1