Риторика - Олійник О. Б

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 1 РИТОРИКА: НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

 • Риторика - Олійник О. Б. - 1.1. Із історії риторики

 • Риторика - Олійник О. Б. - 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 2 РИТОРИКА. НАУКА

 • Риторика - Олійник О. Б. - 2.1. Риторика як науковий предмет

 • Риторика - Олійник О. Б. - 2.2. Висвітлення думки і мови за М. В. Ломоносовим

 • Риторика - Олійник О. Б. - 2.3. Місце риторики: відношення до граматики та стилістики

 • Риторика - Олійник О. Б. - 2.4. Література та риторика

 • Риторика - Олійник О. Б. - 2.5. Риторика - інструмент етилеутворення

 • Риторика - Олійник О. Б. - Завдання і Тренінг. Ігри

 • Риторика - Олійник О. Б. - Вправи для вдосконалення лабільності

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 3 РИТОРИКА. МОВА

 • Риторика - Олійник О. Б. - 3.1. Загальна структура мовних відношень

 • Риторика - Олійник О. Б. - 3.2. Послідовність мовних дій

 • Риторика - Олійник О. Б. - 3.3. Мова майстерна і мова дієва

 • Риторика - Олійник О. Б. - 3.4. Принцип розвитку мову. Ефективність мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 4 ЗАКОНИ МОВИ. ПРАВИЛА РИТОРИКИ

 • Риторика - Олійник О. Б. - 4.1. Закони мови і правила риторики

 • Риторика - Олійник О. Б. - 4.2. Індукція і дедукція в риториці

 • Риторика - Олійник О. Б. - 4.3. Фактура мови і структура мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 5 МОНОЛОГ. ДІАЛОГ

 • Риторика - Олійник О. Б. - 5.1. Уявні монологи і діалоги

 • Риторика - Олійник О. Б. - 5.2. Розвиток змісту монологу

 • Риторика - Олійник О. Б. - 5.3. Вдосконалення навиків усної мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 6 РИТОРИКА I КУЛЬТУРА МОВИ

 • Риторика - Олійник О. Б. - 6.1. Загальне поняття про мову і її культуру

 • Риторика - Олійник О. Б. - 6.2. Літературна мова

 • Риторика - Олійник О. Б. - 6.3. Вимова. Орфоепія. Просодія

 • Риторика - Олійник О. Б. - 6.4. Техніка мови. Компоненти техніки мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - 6.5. Стиль вимови і мова руху тіла

 • Риторика - Олійник О. Б. - Завдання для самостійної роботи

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 7 РОДИ І ВИДИ РИТОРИКИ

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.1. Види красномовства. Типологія

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.2. Політичне красномовство

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.3. Академічне красномовство

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.4. Військове красномовство

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.5. Мова дипломата

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.6. Судові дискусії

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.7. Духовно-етичне слово

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.8. Ділове мовлення

 • Риторика - Олійник О. Б. - 7.9. Побутове спілкування

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 8 РИТОРИКА. ЛОГІКА

 • Риторика - Олійник О. Б. - 8.1. Діалектика - джерело категорій мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - 8.2. Культура думки. Логіка мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - 8.3. Аргументація і логіка

 • Риторика - Олійник О. Б. - Словникова скринька

 • Риторика - Олійник О. Б. - Тема 9 МОВА. РИТОРИЧНІ ЗАСОБИ

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.1. Загальні поняття про мовний акт. Мовна інтенція

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.2. Автоматизм механізмів мови

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.3. Лексична норма. Точність вибору

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.4. Граматична і стилістична норма

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.5. Власне риторичні засоби

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.6. Мовна (внутрішня) структуризація. Перехід на зовнішню мову

 • Риторика - Олійник О. Б. - 9.7. Моделювання процесу сприйняття і розуміння мови. Зворотний зв'язок

 • Риторика - Олійник О. Б. - Теми для обговорення

 • Риторика - Олійник О. Б. - Завдання. Тренінги. Ігри

 • Риторика - Олійник О. Б. - Мудрість від мудрих

 • Риторика - Олійник О. Б. - Література