Управління персоналом - Виноградський М. Д

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вступ

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.1. Роль та значення управління персоналом як науки

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.4. Суб'єкти системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.5. Фактори впливу на людей у процесі виробництва

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.6. Класифікація і зміст системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.1. Персонал як суб'єкт і об'єкт управління

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.2. Соціальна структура персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до кваліфікації менеджера

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.4. Компетенція персоналу як об'єкт стратегічного управління

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Управління компетенцією персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Формування колективу бригади

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Моральний клімат в організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Соціальна відповідальність організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.3. Формальні і неформальні групи

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.5. Корпоративна культура управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.6. Етичні цінності корпоративної культури

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Типи корпоративних культур

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 4. Згуртованість або соціальний розвиток колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.2. Психологічна сумісність працівників організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 5. Кадрова політика організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.1. Поняття і типи кадрової політики організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.2. Етапи побудови кадрової політики

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.3. Стратегічне управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.4. Види стратегій управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.5. Кадрові заходи у різних стратегіях організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Умови розробки кадрової політики

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Інноваційна і кадрова політика у системі комерційної діяльності

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.6. Кадрова політика управління персоналом у країнах з розвинутою ринковою економікою

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Принципи менеджменту персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етапи прийняття на роботу у фірмах США

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Специфіка управління персоналом на японських фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 6. Служби персоналу: організація та функції

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.1.Типи організаційної культури кадрового менеджменту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.2. Роль і завдання відділів кадрів у апараті управління та його структура

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Завдання відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Організаційна структура системи управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.3. Функції, права та відповідальність відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Права відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Відповідальність відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції начальника відділу персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера по персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції спеціаліста по персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції інспектора по кадрах (персоналу)

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера з підготовки кадрів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.6. Функції бюро соціології праці, соціолога та психолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції соціолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції психолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції заступника директора підприємства по персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до працівників кадрових служб

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Посадова інструкція менеджера персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях

 • 1