Управління персоналом - Виноградський М. Д

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вступ

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.1. Роль та значення управління персоналом як науки

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.4. Суб'єкти системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.5. Фактори впливу на людей у процесі виробництва

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.6. Класифікація і зміст системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.1. Персонал як суб'єкт і об'єкт управління

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.2. Соціальна структура персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до кваліфікації менеджера

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2.4. Компетенція персоналу як об'єкт стратегічного управління

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Управління компетенцією персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Формування колективу бригади

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Моральний клімат в організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Соціальна відповідальність організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.3. Формальні і неформальні групи

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.5. Корпоративна культура управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3.6. Етичні цінності корпоративної культури

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Типи корпоративних культур

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 4. Згуртованість або соціальний розвиток колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.2. Психологічна сумісність працівників організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 5. Кадрова політика організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.1. Поняття і типи кадрової політики організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.2. Етапи побудови кадрової політики

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.3. Стратегічне управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.4. Види стратегій управління персоналом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.5. Кадрові заходи у різних стратегіях організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Умови розробки кадрової політики

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Інноваційна і кадрова політика у системі комерційної діяльності

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5.6. Кадрова політика управління персоналом у країнах з розвинутою ринковою економікою

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Принципи менеджменту персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етапи прийняття на роботу у фірмах США

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Специфіка управління персоналом на японських фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 6. Служби персоналу: організація та функції

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.1.Типи організаційної культури кадрового менеджменту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.2. Роль і завдання відділів кадрів у апараті управління та його структура

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Завдання відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Організаційна структура системи управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.3. Функції, права та відповідальність відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Права відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Відповідальність відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції начальника відділу персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера по персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції спеціаліста по персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції інспектора по кадрах (персоналу)

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.5. Функції відділу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера з підготовки кадрів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.6. Функції бюро соціології праці, соціолога та психолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції соціолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції психолога підприємства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції заступника директора підприємства по персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вимоги до працівників кадрових служб

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Посадова інструкція менеджера персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.1. Сутність, цілі і завдання кадрового планування в організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.2. Джерела залучення персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.3. Сутність і принципи маркетингу персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.4. Шляхи покриття потреб у персоналі

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.5. Визначення потреб у персоналі

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.6. Визначення чисельності управлінського персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Визначення чисельності персоналу з використанням норм обслуговування

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 8. Організація набору та відбору кадрів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.1. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Взаємодія менеджера по персоналу з лінійними менеджерами організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.2. Методи залучення кандидатів на роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Витрати організації на залучення персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Оцінка якості роботи по найманню на роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.3. Оцінка кандидатів при прийманні на роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етапи оцінки

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Методи оцінки

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 1. Попередня відбірна бесіда

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 2. Заповнення бланка-заяви і автобіографічної анкети

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 3. Бесіда по найманню - інтерв'ю

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 4. Тестування

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 5. Перевірка рекомендацій та службового списку

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 6. Медичний огляд

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етап 7. Прийняття рішення

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.4. Конкурсний відбір персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етапи конкурсу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Порядок роботи комісії

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.5. Порядок приймання на роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Порядок оформлення на роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Особливості прийняття на роботу окремих категорій працівників

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 8.6. Переведення на іншу роботу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Тимчасове переведення на іншу роботу в разі виробничої потреби

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 9. Оцінювання та атестація персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.1. Зміст, завдання і основні підходи до оцінки роботи персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.2. Критерії відбору і оцінка персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Якості оцінки спеціалістів організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Оціночні якості менеджерів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Оціночні якості керівників, які здійснюють адміністративні функції

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Оціночні якості керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Хто оцінює працівника?

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.3. Методи оцінки персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Коментарі працівника (для заповнення самим працівником)

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Типова графічна шкала рейтингу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Приклад однієї із характеристик інженерної праці

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Проведення бесіди оцінки праці персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.4. Повідомлення працівнику про результати оцінок

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.5. Визначення індивідуальної вартості працівника

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.6. Порядок і етапи проведення атестації менеджерів та спеціалістів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Атестація персоналу методом побудови ділового портрету

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - З питань реклами

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Культурний рівень

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Відповідність посаді

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 9.7. Робота з резервом менеджерського персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Функції працівників організації по створенню резерву менеджерів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Підготовка резерву менеджерського персоналу на висування

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Призначення на посаду

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.1. Зміст поняття, типи і фактори кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.2. Етапи кар'єри та етапи життя

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Етапи життя

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.3. Вибір кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Ключові моменти кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Вибір роботи і одержання посади при виборі

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Поради для вибору роботи і одержання посади

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Поведінка під час розмови

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.4. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Перші труднощі у розвитку кар'єри та шляхи їх подолання

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Планування кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Нові вимоги до етапів кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.5. Технологія управління кар'єрою

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Фактори, які необхідно враховувати при першому призначенні на посаду

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Прийняття рішення про підвищення

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Горизонтальне просування по службі

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Допомога працівникам у самореалізації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 10.6. Фактори успіху в розвитку кар'єри

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Досягнення успіху в організаційній діяльності менеджера

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 11. Управління процесом вивільнення персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.1. Види трудових договорів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.2. Трудові контракти з керівниками організацій

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Порядок призначення голови правління відкритого акціонерного товариства

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Порядок укладання або переукладання контракту з головою правління ВАТ

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1. Загальні положення

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2. Обов'язки сторін

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 4. Права голови правління

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 5. Відповідальність сторін, вирішення спорів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 6. Зміни та умови розірвання контракту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 7. Термін дії та інші умови контракту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.3. Трудові контракти з працівниками організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Укладання контракту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Зміст контракту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Розірвання контракту

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.4. Умови роботи за сумісництвом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Перелік робіт, які не є сумісництвом

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.5. Трудова дисципліна. Дисциплінарний вплив

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Стягнення за порушення трудової дисципліни

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.6. Процедура звільнення персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Підстави для припинення трудового договору

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Продовження дії строкового трудового договору на невизначений термін

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Розірвання трудового договору з ініціативи власника

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв 'язку зі змінами в організації виробництва і праці

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Розірвання трудового договору з ініціативи власника за попередньою згодою профспілкового органу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспілкового органу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Відсторонення від роботи

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Порядок вивільнення працівників

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Звільнення голови правління ВАТ, створеного у процесі приватизації" державного майна

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 11.7. Підготовка та оформлення наказів по персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 12. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.1. Професійна орієнтація

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.2. Професійна підготовка робочих кадрів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації робочих кадрів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.5. Професійне навчання персоналу на фірмі

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.6. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Виплата матеріальної допомоги в період професійного навчання за направленням державної служби зайнятості

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 12.7. Адаптація персоналу

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - РОЗДІЛ 13. Соціальне партнерство в організації

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 13.1. Статус профспілок та їх об'єднань

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 13.2. Легалізація профспілок та їх об'єднань

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 13.3. Права та обов'язки профспілок та їх об'єднань

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 1. Право представляти і захищати права та інтереси членів профспілок

 • Управління персоналом - Виноградський М. Д. - 2. Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

 • 1 2