Логіка - Дуцяк І.3

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ПЕРЕДМОВА

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Роль та значення логіки у підготовці фахівця

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Місце логіки серед інших дисциплін

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Головні завдання, що стоять перед студентом у процесі вивчення логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Вступ. Загальні знання про логіку

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Історія логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Виникнення логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Розвиток логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Предмет і статус логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Формалізація - метод логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Розділ 1. Логічний аналіз тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Тема 1. Логічний аналіз складних тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 1. Логічні терміни в складних твердженнях

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 1.1. Прості та складні твердження

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 1.2. Зміст логічних термінів

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 2. Виявлення несумісності знань

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 2.1. Види несумісності знань

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 2.2. Суперечність між твердженнями тексту

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 2.3. Суперечливі складні твердження

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення суперечності у послідовності пов'язаних тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 2.4. Закони логіки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 3. Виведення знань

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 3.1. Виведення знань та його види. Алгоритм виявлення правил виведення

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення можливості формулювання правила виведення (у разі, якщо одне твердження просте, а інше - складне)

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення можливості формулювання правила виведення (у разі, якщо засновки довільної складності)

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 3.2. Найпростіші правила виведення

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 1. Правило для диз'юнкції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 2. Правило для антикон'юнкції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 3. Правило для сильної диз'юнкції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 4. Правило для імплікації

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 5. Правило для реплікації

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 6. Правило для еквіваленції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Правило транзитивності імплікації

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Правило контрапозиції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 3.3. Відношення логічного випливання та правила виведення

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Тема 2. Логічний аналіз простих тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 4. Елементи та структура простих тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 4.1. Імена. їхні види та властивості

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 4.2. Відношення між іменами за обсягом (логічні терміни у простому твердженні)

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм визначення відношення між обсягами імен 4 (відношення між множинами)

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 4.3. Структура простих тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 5. Види простих тверджень. Безпосередні виводи

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 5.1. Види простих тверджень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 5.2. Безпосередні виводи

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення висновку в разі одного засновку шляхом побудови діаграми Ейлера

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм формулювання правила виводу

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 6. Опосередковані виводи. Силогізми

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 6.1. Силогістичні виводи на підставі традиційної силогістики

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 6.2. Графічні методи виявлення правильності силогізмів

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення правильності силогізму

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Інструменти. Алгоритм виявлення правильності силогізму методом Джона Венна

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 6.3. Табличний метод виконання силогістичних виводів

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 6.4. Загальні умови істинності висновків

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Тема 3. Логічний аналіз систематизації

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 7. Методи систематизації

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 7.1. Загальні уявлення про систематизацію

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 7.2. Класифікування як формування ієрархії відношень обсягів імен

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 7.3. Створення класифікаторів

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Тема 4. Імовірнісні твердження

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 8. Методи формування припущень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.1. Припущення як вид тверджень. Види припущень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.2. Припущення як множина дедуктивних висновків

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3. Методи формування недедуктивних припущень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3.1. Метод перенесення

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3.2. Метод аналогії (подібності)

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3.3. Метод абдукції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3.4. Методи індукції

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 8.3.5. Комбіновані методи формування припущень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - Розділ 2. Логічний аналіз означень і спонукань

 • Логіка - Дуцяк І.3. - ЛЕКЦІЯ 9. Означення і спонукання як види завершеної думки

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 9.1. Логіка означень

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 9.2. Логічний аналіз спонукань

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 9.2.1. Логіка норм. Види і структура норм. Правила міркувань у логіці норм

 • Логіка - Дуцяк І.3. - 9.2.2. Логіка питань