Педагогіка - Зайченко І. B

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - ПЕРЕДМОВА

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.1. Педагогіка - наука про виховання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.2. Об'єкт, предмет, функції і завдання педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.3. Основні категорії педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.4. Система педагогічних наук

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 1.5. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.2. Філософські основи педагогіки

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.3. Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.4. Організація педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 2.5. Система методів і методика педагогічного дослідження

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.1. Процес розвитку особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.2. Спадковість і розвиток

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.3. Вплив середовища на розвиток особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.4. Розвиток, виховання і формування особистості

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 3.5. Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.1. Вікова періодизація

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.2. Особливості виховання учнів різних вікових груп

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 4.3. Врахування індивідуальних особливостей

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 5. Педагогічний процес

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.1. Педагогічний процес як система

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.2. Цілісність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.3. Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 5.4. Етапи педагогічного процесу

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 6. Інновації в педагогіці

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.1. Поняття інновації

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.2. Класифікація нововведень в освіті

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.3. Інноваційна педагогіка

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 6.4. Гуманістична педагогіка

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - РОЗДІЛ II ДИДАКТИКА

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.2. Основні дидактичні концепції

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 7.3. Становлення сучасної дидактичної системи

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 8. Процес навчання як цілісна система

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.1. Поняття процесу навчання, його структура

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.2. Функції процесу навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.3. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.4. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 8.5. Діяльність учителя і учня в різних видах навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 9. Принципи навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.1. Принципи навчання як дидактична категорія

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.2. Закони і закономірності навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 9.3. Характеристика принципів навчання

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - Тема 10. Зміст загальної освіти

 • Педагогіка - Зайченко І. B. - 10.1. Поняття і сутність змісту освіти